lördag 20 oktober 2018

Valutvärdering och möte med partikollegor

Här möte med Laila Norss som kommer
bli kommunalråd och kommun-
styrelsens 1:e vice ordförande
i Nässjö kommun
HOTELL BJÖRKHAGA i Mullsjö var dagens samlingsplats för oss kristdemokrater i länet.  På agendan var att göra en valutvärdering och planera för den mandatperiod som ligger framför. Det var förstås särkilt roligt att idag vara kristdemokrat från Sävsjö utifrån våra mycket stora framgångar i årets kommunval.

DET VAR OCKSÅ TREVLIGT att möta partikollegor från länet. För min del fick jag bland annat tillfälle att samtala med flera kristdemokrater från Nässjö som ju också gjorde ett bra val. I Nässjö har man i dagarna kommit överens om att styra kommunen ihop med centern och socialdemokraterna, precis som vi gör i Sävsjö.  Ska bli mycket intressant att följa det politisk arbetet i Nässjö kommun under denna nya mandatperiod. Kristdemokraterna i Nässjö är ett mycket bra gäng med stor bredd, mycket erfarenhet och vana att kommunicera politik så jag tror det kommer bli mycket bra!

fredag 19 oktober 2018

Sofie Peters gav insikter om värderingar

Så här blev mitt testresultat, pröva du också i länken nedan
ANDRA DAGEN i Eksjö, med länets nätverk för oss med uppdrag som ordförande i kommunstyrelser, handlade om värderingar. Med som föreläsare var Sofie Peters från företaget Preera. Hon presenterade Sverigestudien, en årlig undersökning som visar våra värderingar över tid. Avsikten med dagen var att vi med nya kunskaper om människors värderingar och prioriteringar skulle få insikter som hjälper oss i det kommunala beslutsfattandet.

VI SOM VAR MED idag fick veta att när svenskarna väljer att beskriva sina egna värderingar är läget mycket stabilt sett över tid. Allra viktigast är familj, ansvar, humor/glädje, ärlighet och ta ansvar. För mig som kristdemokrat var det förstås föga förvånande att familj var i topp, något som vi alltså i vår politik bör hålla fast vid och betona också framöver. När det gäller mer övergripande värderingar så  är ”typiskt svenskt” att lyfta fram ekonomisk stabilitet, arbetstillfällen, välfungerande sjukvård och ansvar för kommande generationer som viktigt. Tack Fausto Callegari från Jönköpings universitet för bra ordnade dagar och tack Sofie Peters och Magnus Hagevi för bra föreläsningar!

VILL DU LÄSA MER så kolla på www.sverigestudien.se  Vill du precis som jag göra en egen test av dina värderingar så kan du använda denna länk: www.survey.valuescentre.com

torsdag 18 oktober 2018

Aschanska gården och Magnus Hagevi

Innergården på Aschanska gården i Eksjö.
DAGENS HÖJDPUNKT var ett guidat besök på Aschanska gården, en del av den vackra trästaden Eksjö. Det är bra att det finns bevarat miljöer som denna som ger oss ett historiskt perspektiv så väl som en bild av hur samhället sett ut och fungerat. Just denna gård uppfördes med början på tidigt 1700-tal och ägdes av släkten Aschan. En släkt som drev det allra finaste garveriet i Eksjö. Fastigheten är idag museum och visar ett intakt borgarhem från sekelskiftet 1900. Har du inte varit där så rekommenderar jag varmt ett besök!

ANLEDNINGEN TILL ATT JAG är i Eksjö är att vi idag har haft möte med vårt Höglandsförbund men också haft en träff för alla som har uppdrag som kommunstyrelsens ordförande i Jönköpings län.Vi har haft en föreläsning av Magnus Hagevi, professor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Magnus har för oss gjort en analys av det gångna valet och visat utveckling av trender och värderingar inom samhälle och politik, mycket intressant!

onsdag 17 oktober 2018

Håkan har lagt ett bra förslag till ny kostnadsutjämning

Håkan Sörman och jag vid möte i Sävsjö
DET BLIR MER PENGAR till vår kommun om Håkan Sörman får gehör för sitt förslag!  Håkan, som tidigare var landshövding i vårt län, har haft regeringens uppdrag att se över det viktiga systemet för kostnadsutjämning. För en lika välfärd i hela landet är det helt nödvändigt att det finns ett sådant rättvist system som utjämnar skillnader och tar hänsyn till olika förutsättningar.

I DET NYA FÖRSLAG som Håkan Sörman har presenterat ökar kompensationen för kommuner som tagit emot många flyktingar och i förslaget finns ett starkt landsbygdsperspektiv. Om utredningen genomförs i sin helhet skulle det innebära ett tillskott till Sävsjö kommun på ca 17 miljoner om året. Det skulle vara ett mycket välkommet i de betydligt kärvare tider som väntar framöver.

TYVÄRR TROR jag att det kommer bli en häftig lobbykampanj mot detta förslag. De välmående storstadsregionerna kommer att protestera och det kommer vara viktigt att också vi i landsbygdskommunerna kliver fram och visar hur viktigt det är att det nya förslaget införs. Förra gången ett nytt förslag var på tapeten så gjorde Radio Jönköping P4 med Johanna Linder en morgonsaga utifrån min kamp för bättre utjämning, den kan du höra på följande länk:
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2260&artikel=4951587

tisdag 16 oktober 2018

Horveryd, katter, integration och översiktsplan

Leila Aalto - Samhällsplanerare från länsstyrelsen
DET BLEV ETT INTRESSANT samtal om bostadsbyggande och översiktsplanering när länsstyrelsen och vi i ledningen för Sävsjö kommun träffades under tisdagen. En av anledningarna till mötet var att kommunen påbörjat det omfattande arbetet med att ta fram en ny översiktsplan och behövde få samtala med länsstyrelsen om regelverk, tankar och idéer om bostadsbyggande. En annan lite mer konkret anledning var ett planärende vid Slättsjön i Vrigstad där kommunstyrelsens utskott ville ha dialog med länsstyrelsen innan beslut. Ärendet handlade om en markägare i Horveryd som ville avstycka tomter på sin jordbruksmark för nybyggnation av villor.

VI POLITIKER VILL att det byggs fler bostäder och är positiva till privata initiativ.  Därför har vi arbetat noggrant med Horverydsärendet. Vi har varit på plats för att se hur det ser ut och idag samtalat med länsstyrelsen för att se vilka möjligheter som finns att skapa tomter på området. Länsstyrelsen var mycket tydliga i att lagen inte ger utrymme för att planlägga tomter på denna typ av produktiv jordbruksmark. De råder oss att avstå planläggning och informerade om att när en sådan plan överklagas till Mark- och miljödomstolen kommer den ogiltigförklaras.  Utifrån denna information beslutade kommunstyrelsen, om än motvilligt, att i nuläget inte påbörja någon planläggning för bostadsbyggnation på Horveryd 2:2.

KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT beslutade under sitt sammanträde också om en rad ärenden som handlade om sådant som lösspringande katter, inköp av strategiska fastigheter, integrationsprojekt i näringslivet och kommande års verksamhetsplan för Sävsjö kommun.

måndag 15 oktober 2018

Nu bygger vi teamet som ska utveckla Sävsjö kommun

Så här såg ordförandeteamet ut som jobbade fram till valet 2014
Jörgen Frej Savman, Therese Petersson Sävebo, Anna-Karin Yngvesson
Barn- och utbildningsnämnden, Per Danielsson Överförmyndarnämnden, 
Ingvar
Svensson Myndighetsnämnden, Stefan Gustafsson Kommunstyrelsen,
Lilian Sjöberg Wärn Socialnämnden och Lars-Ejert Steifelt Kultur- och
fritidsnämnden (Saknas gör Linus Anderås Sävsjö industribyggnader)
MÅNDAGAR FÖRSÖKER JAG prioritera att jobba hemma i kommunalhuset. I dag har jag träffat kommunens ledningsgrupp, diskuterat företagsfrågor och besökt områden för nya villatomter.

DAGENS ROLIGASTE möte var med partikompisar. Vi har ikväll samlats för att börja samtalet om hur vi bygger ett riktigt starkt team med kristdemokrater i styrelser- och nämnder. I kväll har vi mest pratat om vilka personer som ska ha olika ordförandeuppdrag. Det är en stort tillgång att vi i våra led har så många bra personer. Det är politiker med högt förtroende och en kompetens som gör dem lämpliga för uppdragen.

FÖR MIN DEL har jag i arbetet med att forma ett nytt team blickat tillbaka. Det är viktigt att ta tillvara erfarenhet och klokskap från personer som varit med tidigare. Det är precis lika viktigt att också ha en förnyelse och en bredd på de personer som ska axla uppdragen. Är du intresserad av ett uppdrag för Kristdemokraterna i Sävsjö kommun så hör av dig!

söndag 14 oktober 2018

Sprudlande glädje, gemenskap och framåtanda

GK Lovsång i vackra Missionskyrkan Sävsjö
DET VAR HÄRLIGT att under söndagskvällen få vara med på ett av mötena när församlingen Guds kraft firade sitt 30 års jubileum.

DET ÄR VERKLIGEN gott att få känna den sprudlande glädjen, den goda gemenskapen men också att få del av den framåtanda man visar. Det här är en 30-åring som inte har för avsikt att slå av på takten utan  kommer ta nya steg för att vara en tillgång för kommunen och för alla de människor som bor här och ut över hela Småland.

KVÄLLENS LOVSÅNGSBAND var GK lovsång och det är ett fantastik bra och proffsigt gäng som till stor del framför eget material, bra!

JOAKIM LUNDQVIST från Livets Ord i Uppsala var på plats för att predika. För mig var det första gången jag fick höra honom live. En mycket inspirerande predikan utifrån de tre nyckelorden JA-NU-ANDRA.

TILL FÖRSAMLINGENS egna festligheter hade jag via en video skickat min och kommun grattis med följande ord "Jag vill för mig och som representant för Sävsjö kommun säga att ni är betydelsefulla och har under alla de här 30 åren gjort så mycket bra för vår kommun. Ni har visat att ni är beredda att hugga i och jobba för att vår kommuns bästa! Men ni har också alltid stått upp för goda värden och för kristen tro på ett sätt som lett till att människors liv och vardag har fått en positiv förvandling! Jag vill säga Grattis till de 30 åren och önskar er lycka till och alla välsignelse under kommande år!"

Läs blogginlägg om GK Lovsång på följande länk:
https://savsjo.blogspot.com/2018/05/eurovision-bra-men-gk-lovsang-battre.html

lördag 13 oktober 2018

Vilken härlig dag!

VILKEN SKÖN OKTOBERDAG! Det har varit så somrigt väder att vi både har käkat ute på altanen och passat på att fixa i trädgården. Fascinerade att det så här mitt i oktober går att plocka spröda, fräscha salladsblad med mera direkt från trädgårdslandet.

I DET VARMA VÄDRET har det varit gott att vara ute och en stund pyssla om våra bilar med fönsterputs och dammsugning. En njutbar ledig dag!

fredag 12 oktober 2018

Höghastighetståg, Jönköpingsbana och bromsfix

Bakbromsarna isärtagna på BMW:n
KOMMUNALT FORUM och referensgrupp om Nässjö bangård har varit fredagens uppgift. Möten som varit förlagda till Regionens hus i Jönköping.  Bland annat har en rad utvecklingsfrågor som bredband och digitalisering varit uppe för redovisning och workshops. 

DET SOM VÄCKTE allra mest känslor var att Trafikverket har kommit med besked om att de kommer dra ner hastigheten på de två första etapperna av det som på sikt skulle bli en ny höghastighetsbana med Jönköping som en knutpunkt. Nu ska farten blir 250 istället för tidigare inriktningen på 320 km/h. Dessutom har man meddelat att planeringen från Linköping till Jönköping pausas tills vidare.

TRANÅS, JÖNKÖPING, VAGGERYD OCH VÄRNAMO  har satt mycket hopp till en ny höghastighetsbana och de har långtgående planer på stationslägen och annan infrastruktur som effektivt skjuts i sank med Trafikverkets beslut. Besvikelsen är stor över detta bakslag och det kan jag ha en förståelse för.

FÖR MIN DEL tycker jag det är bra att Trafikverket fått ett mer balanserat synsätt på bygget av höghastighetsbanor. Det måste först ske en ordentlig upprustning av befintliga banor innan man genomför sådana här mastodontprojekt.  Vid dagens möte noterade jag att de flesta nu inser att när det nu inte kommer några höghastighetståg så måste det i detta nya läge ske en större satsning på Jönköpingsbanan, alltså Nässjö-Falköping. Detta för att klara ökad persontrafik och godstrafik från Jönköpingsregionen ut på stambanan. En satsning på Jönköpingsbanan har vi från Sävsjö under många år haft som prioriterat eftersom det ger oss en bättre tågförbindelse till Jönköping. Min förhoppning är dubbelspår Jönköping-Nässjö och det kanske nu blir möjligt, vi får se vad som blir nästa steg.

FREDAGSKVÄLLEN VAR JAG ENSAM hemma så jag passade på att byta bakbromsar på vår Bimmer. Bästa tänkbara avkoppling är att få jobba praktiskt, i synnerhet att meka med bilar är kul!

Länkar till några av mina tidigare inlägg om höghastighetståg:
https://savsjo.blogspot.com/2018/04/bromsa-forssmeds-skattesloseri.html
https://savsjo.blogspot.com/2018/01/sunt-uttalande-av-ny-landshovding-och.html
http://savsjo.blogspot.com/2017/05/regiondialog-om-hoghastighetsjarnvag.html
https://savsjo.blogspot.com/2016/09/agerande-for-rv30-med-kollegor-i-vaxjo.html

torsdag 11 oktober 2018

Äntligen blir det ett gemensamt vård- och omsorgscollege

TVÅ DAGAR på raken är det möten i Jönköping som gäller. Under torsdagen var det Primärkommunal samverkan och äntligen kom beskedet att det vid nyår blir ett gemensamt vård- och omsorgscollege för hela Jönköpings län.

SEDAN TIDIGARE finns det ett certifierat vård- och omsorgscollege på Höglandet och vår gymnasieskola, Aleholmsskolan, är en av de skolor som erbjuder vård- och omsorgsutbildning enligt detta koncept. Nu blir organisationen och samverkan ännu starkare genom att alla gymnasieskolor ska erbjuda denna utbildningssatsning. Jag tycker det är bra att vi har en kvalificerad utbildning inom detta område och att det med collegeupplägget kan bli ännu mer attraktivt att utbilda sig för jobb inom vår kommuns socialförvaltning!

onsdag 10 oktober 2018

Sensommar i oktober och eftersnack

Höst i Hembygdsparken i Sävsjö
DAGEN EFTER partiernas överenskommelse om samarbete i Sävsjö kommun har det varit många som delat med sig av kommentarer och reflexioner. Media har förstås varit på tå och för min del började det med ett sms från Malte Nordlöf på radion strax efter sex "Hej Stefan är du vaken och redo att prata lite i radion om styret i Sävsjö?"

NOTERAR ATT  JAG får kritik för att jag syns för mycket och att en del tycker vi i kd är för dominanta.
    Det är viktigt att vara ödmjuk men politik handlar om att påverka och förändra. Det försöker vi i kd göra så gott vi kan utifrån det förtroende vi fått av väljarna. Det ska alla partier göra och jag tycker därför att det snarare är de andra som borde kliva fram än vi i kd som ska kliva tillbaka.  Javisst, jag syns mycket men ni som följer mig vet att jag är mycket återhållsam med att lyfta fram min egen förträfflighet. Jag ser som en del i mitt uppdrag att ta varje tillfälle att informera och tala positivt om vår kommun. Det kommer jag också göra framöver, allt annat vore tjänstefel.

VILKEN UNDERBAR HÖSTDAG det varit idag! Jag passade på att förlänga dagens lunchpaus en stund för att ta en ordentlig promenad runt om i Sävsjö. Helt makalöst vad vackert och skönt!

tisdag 9 oktober 2018

Nu är det klart!

Partiernas förhandlare: Björn Svensson, Runa Jansson, Conny Karlsson, Sten-Åke Claesson,
Thomas Wilhelmsson, Daniel Karlsson, Christer Sjögren. 
NU ÄR FÖRHANDLINGARNA mellan partierna klara och det känns mycket roligt att man enats om att utse mig som kommunstyrelsens ordförande i ytterligare fyra år! Detta är kommunens roligaste jobb och ett hedersamt förtroendeuppdrag som jag axlar med stor ödmjukhet. Jag tycker också det är bra att få fortsätta samarbetet med S och C eftersom det visat sig fungera mycket bra. Samtidigt glädjande att M uttrycker att de i sin oppositionsroll vill vara med och bidra till kommunens utveckling. Läs hela överenskommelsen på följande länk: www.kd.se/partioverenskommelse.pdf

måndag 8 oktober 2018

Polisen måste visa att de menar allvar med medborgarlöfte

På denna bild ser du hela sammanställningen av statistik från polisen
POLISENS STATISTIK  januari-september för Sävsjö kommun har redovisats. De flesta parametrar visar på att läget är relativt stabilt just nu och betydligt lugnare än för något år sedan.  Tre områden sticker dock ut rejält och det är de som är kopplade till alkohol och narkotika. Andelen ringa narkotikabrott, trafiknykterhetsbrott med mera är nästan ingenting. Jag tror tyvärr inte att detta beror på en kraftigt minskad användning av droger. Det statistiken visar är avsaknad av polisiär aktivitet.

I MAJ KOM VI överens med polisen om medborgarlöften som handlade om att öka upptäckten av narkotikabruk, främst hos unga i åldern 21 år och yngre. Detta för att minska bruket av narkotika. Polisen skulle lägga ner mycket arbete både med att identifiera ungdomar som brukar narkotika och göra olika polisinsatser.

DETTA DUGER ALLTSÅ INTE! Det är nu upp till bevis och för polisen att omfördela resurser så medborgarlöftet uppfylls och kampen mot droger syns och märks bland våra unga och i kommande rapporter med polisstatistik.

På denna länk kan du läsa om medborgarlöftet:
http://savsjo.blogspot.com/2018/05/okad-synlighet-och-kamp-mot-narkotika.html

söndag 7 oktober 2018

Kärlek och förlåtelse förändrar och bygger broar

Barty Shokralla tolkas av Anders Wisth
DET VAR INTRESSANT att vid söndagens gudstjänst få lyssna till egyptiern Barty Shokralla. Han var inbjuden för att berätta om erfarenheter och visioner för kristet mediearbete i muslimska länder.

FRAMFÖRALLT ÄR TV med sändningar via satellit en väg att nå muslimer. Detta egentligen enda sätt att kommunicera helt utan begränsningar och censur. TV-sändningar kompletteras med kommunikation via olika sociala medier. I sitt arbete är Barty noga med att inte kritisera islam utan vill i stället lyfta fram det positiva med kristen tro och kristna värderingar. I det kristna budskapet kan muslimer få uppleva en kärleksfull Gud och att det finns förlåtelse. Detta något som man saknar i koranen och sin muslimska tro.

EFTER BESÖKET i kyrkan blev det lunch med svärmor och sedan en skön promenad i det helt underbara höstvädret!

lördag 6 oktober 2018

Havregrynsgröt special ger bra start på dagen

Morgonens grötkokning
PÅ SENARE ÅR har jag blivit allt mer medveten om hur viktigt det är för mitt välmående, min mage och stomiopererade tarm att få en bra start på dagen.  Hemma hos oss innebär det att vi i stort sett varje dag, vardag som helg, startar med min specialgröt.

DENNA GRÖT är en havregrynsgröt med mycket tranbär och ibland också gojibär så väl som lite annat smått och gott som finns tillhands. Jag kokar upp bären så de blir mjuka och därefter får havregrynen svälla på mycket låg värme i typ 10 minuter. Till gröten blir det en surdegsmacka bakad av hustrun. Det blir också en kopp Lipton Yellow Label te och en knäcka med lite honung. Med en sådan frukost får man energi, kraft och bästa tänkbara start på dagen för magen!

fredag 5 oktober 2018

Denis Mukwege och Nadia Murad värdiga fredspristagare

Vår  medieprofil Anders Wisth intervjuar Denis Mukwege
DET ÄR VÄRDIGT, stort, glädjande och bästa tänkbara beslut att ge Nobels fredspris till Denis Mukwege och Nadia Murad. Två enastående och modiga personer som trots att de mött grotesk helt urskillningslös grymhet gjort enastående insatser för mänskligheten

GYNEKOLOGEN DENIS MUKWEGE har i årtionden hjälpt kvinnor som har utsatts för de värsta tänkbara formerna av sexuellt våld under konflikten i Kongo. Nadia Murad var tidigare IS-fånge och hon bryter tabun kring sexuellt våld och berättar öppet sin fasansfulla historia.

Se vår egen TV-station baserad i Stockaryd och dess medieprofil Anders Wisth intervjua Denis Mukwege på denna länk:  http://tv.dagen.se/denis-mukwege-pa-nyhem

torsdag 4 oktober 2018

Urdåligt att lägga ner Trelleborg Wheels

Trelleborgs Wheels hade många anställda
DENNA VECKA avslutar Trelleborg Wheels sin verksamhet i Sävsjö.  Det är sorgligt att ett företag med en så stolt historia i vår kommun nu försvinner för alltid.

VI HAR I KOMMUNLEDNINGEN försökt hitta vägar för att företaget skulle vara kvar. Det har också tagits ett initiativ från lokala företagsprofiler. Dessa har utmanat företagsledningen i ett upplägg för att verksamheten skulle kunna vara kvar i Sävsjö. Inget har hjälpt eller fått företaget att ompröva beslutet att flytta till Lettland. Det är urdåligt av Trelleborg Wheels att inte ta till sig av dessa förslag som kunde gett möjlighet till utveckling istället för avveckling i Sävsjö.

DET ÄR BARA ATT ÄN EN GÅNG konstatera att det allt som oftast är negativt när ett familjeföretag får ägare som inte har den rätta känslan för företaget, personalen eller orten. Kortsiktiga vinster blir viktigare än långsiktiga investeringar. Volymer blir viktigare än kvalité. Personalen ses mest som produktionsenheter. Jag tycker det är trist, men det är tyvärr en inte helt ovanlig utveckling.

NI FÖRETAGARE som i motsatts till Trelleborg Wheels väljer att satsa i vår kommun, ni som utvecklar er verksamhet och bryr er om personalen och deras familjer är värda en eloge! Att det finns en god lokal företagsamhet är en motor för vår kommun och en förutsättning för resurser till skola, vård och omsorg! TACK!

onsdag 3 oktober 2018

Starkt jobb i styrelser och nämnder ger bra utgångsläge när kärvare tider väntar

Marie Hogmalm,
kommunens
ekonomichef
NÄR EKONOMICHEFEN redovisade delårsrapporten per den sista augusti blev jag minst sagt imponerad av det arbete som görs i styrelser och nämnder. Det finns en stor ambition hos både politiker och tjänstemän att hålla hårt i pengarna samtidigt som man ser till att det är en verksamhet med hög kvalitet.  

PROGNOSEN ÄR FÖR HELÅRET ett plus på drygt 18 miljoner. Det goda läget ger oss bra förutsättningar att hantera kommande år som i våra budgetbedömningar kommer bli betydligt kärvare. Det som ser hoppfullt ut är att vår tidigare landshövding, Håkan Sörman, har uppdraget att ta fram ett nytt förslag till kommunekonomisk utjämning. Blir hans förslag verklighet kommer det innebära ett betydligt ljusare ekonomiskt läge också för kommande år.

LÄS GÄRNA min inledning i delårsrapporten på följande länk:

tisdag 2 oktober 2018

Trevligt med "Livslust – hela livet"

Madeleine, Christina och Annette berättade om Brygghörnan
"LIVSLUST-HELA LIVET" är rubriken på kommunens nya äldreplan och det är också temat för en rad aktiviteter under oktober månad. Syftet är att förmedla kunskap men också sprida glädje, guldkant och inspiration till de som är 65 år eller äldre. Under tisdagen fick temamånaden en riktig rivstart med en stor mässa i kulturhuset där besökarna bjöds på utställningar, föreläsningar, aktivitetspass, underhållning och fika!


Det var mycket folk på Livslustmässan
DET VAR INSPIRERANDE att under eftermiddagen gå runt och prata med utställare och besökare. Det var en påtagligt god atmosfär och framåtanda! Min slutsats efter besöket är att det finns nog ingen annanstans i Sverige där det är så roligt, tryggt och bra att åldras som i Sävsjö kommun!

TACK ALLA NI som varit med och ordnat och medverkat till att skapa den trevliga mässan "Livslust – hela livet"

måndag 1 oktober 2018

Förberedelser och kd-tårta

Benjamin Petersson skårar den fina princesstårtan från Melins konditori
TRÄFF MED EN företagare om en framtidssatsning och etablering av ny verksamhet i vår kommun var en rolig start på den nya arbetsveckan. Mer information kommer inom några veckor.

I KVÄLL HAR vi haft gruppmöte med Kristdemokraterna och denna gång bjöds det på tårta för att fira Kristdemokraternas fantastiska valresultat. Vi diskuterade på gruppmötet om förhandlingar med övriga partier och vad som är våra medskick till förhandlarna. Det fanns också en rad både trevliga men också kniviga ärenden att samtala om. Det är värdefullt att vi är ett så bra team och att vi tillsammans kan hantera även tuffare frågor i god anda!

söndag 30 september 2018

Stöd Sävsjö IBK dam i deras kamp mot cancer

BÅDA MINA FÖRÄLDRAR dog mitt i livet i cancer. Just nu har jag en ung arbetskamrat som kämpar mot denna hemska sjukdom. Därför var det alldeles självklart att svara ja när Frida Thalin frågade om jag ville vara med och hjälpa Sävsjö IBK dam att samla in pengar till cancerfonden.

VI HAR ALLA människor runt omkring oss som drabbat av denna sjukdom. Cancer angår oss alla och vi behöver därför alla vara med för att göra vad vi kan för att förbättra behandlingen och ytterst lösa cancerns gåta.

VAR MED OCH STÖD insamlingen som Sävsjö innebandyklubbs damer gör genom att Swish:a en gåva till nummer 90 1951 4.
I meddelandefältet skriver du BESEGRA 38993 och sedan ditt namn.  Du skriver precis som du ser på mitt swishkvitto på fotot. Visa ditt stöd för detta jättebra initiativ från Sävsjö IBK dam! Tillsammans är vi starka och tar kampen mot cancer. Tack för din gåva!

Läs mer på
https://www.cancerfonden.se/insamlingar/savsjo-ibk-dam

Ättika en favorit för rengöring och mycket mer

Perstorp Ättika
LÖRDAGEN HAR FÖR min del ägnats åt pyssel hemma. Jag har byggt på räcket till vår nya altan och när mörkret kom sett över bromsarna på Bimmern. Tyvärr allt för rostiga bromsskivor så det blir att köpa nya innan jag kan avsluta bromsjobbet.

NÄR JAG SERVADE bilen på NIFAB så konstaterade de att vindrutetorkaren bak hade kärvat. Deras råd var att byta hela mekanismen "när det väl har kärvat går det inte få det att lossna, det är bara att byta ut alltihop".  I kväll gjorde jag ett försök att lösa upp det som kärvat med ättika, ett av de favoritmedel som jag använder till olika ändamål.

ÄTTIKA ÄR HELT FANTASTISKT till att exempelvis ta bort kalkavlagringar i badrummet eller till att avkalka vattenkokare och kaffebryggare. Det är ett välfungerande ogräsmedel. När andra medel inte fungerar så testar jag med ättika.Jag har alltid en sprayflaska med ättika för att ta till när så behövs.
    I kväll så sprayade jag lite ättika det på den krävande mekanismen till vindrutetorkaren. Det började fräsa och bubbla och efter en stund så lossnade mekanismen och jag kunde ta itu denna  för att putsa upp och sedan lägga på nytt fett och återmontera. Ättika är verkligen ett fantastiskt medel som går att använda till mycket. Testa gärna du också så ska du se hur bra det är. Men var försiktig för det är starkt och frätande så du ska akta ögonen och se till att inte få in det i näsan. Se till att det är väl ventilerat när du ska använda ättika.

fredag 28 september 2018

Exklusiv premiär för "En man och hans Cadillac"

VILKEN HÄRLIG kväll vi fick när "En man och hans Cadillac" visades för första gången!  Det var mingel, utställning och mycket folk som kommit till kulturhuset för att vara med på denna efterlängtade filmpremiär om Hepstars och Svenne Hedlund. Det var en trevlig film vi fick se! En film som ger en fin bild av Svenne Hedlund och hans liv med musiken. En dokumentärfilm som också visar den epok i svensk musikhistoria som skapades av Hepstars. En mycket sevärd film!

DET KÄNDES HEDRANDE för mig att från Sävsjö kommun överlämna blommor till Svenne och uttrycka kommunens tack med ett kort tal.

torsdag 27 september 2018

Intressant och festlig avslutning av företagsvecka

Johanna Friman och Helena Gill från SNAB tillsammans
med dagens föreläsare Thomas Lenegård.
"VIKTEN AV ETT GOTT varumärke" var rubriken på finaldagen av årets företagsvecka. Denna avslutande dag var Thomas Lenegård, vd för charkföretaget Lulles i Sävsjö, med som gästföreläsare.
    Roligt att få veta lite mer om Thomas som berättade om sin erfarenhet från livsmedelsbranschen, där han innan jobbet på Lulles bland annat var butikschef på  ICA Maxi i Vetlanda. Thomas talade också om sitt engagemang inom sport och hur viktigt det är att alltid prioritera familjen först!

THOMAS LENEGÅRD tog över som vd för Lulles hösten 2017 och har sedan dess jobbat för att utveckla företaget och stärka varumärket Lulles. En ny logga har tagit fram och färger på förpackningarna används nu mer genomtänkt.
    En viktig del i varumärket är den vitsordade kvalitén på produkterna och tillverkningen som sker med med traditionella arbetsmetoder. Delikatesserna röks i handmurade tegelugnar med al- eller bokspån och det ger dem sin karakteristiska och äkta smak. Lulles skivbara leverpastej är kanske den produkt som är mest välkänd och den är  av många ansedda som den bästa som finns på marknaden. Men allra viktigaste förutsättningen för företagets arbete och utveckling är den engagerade och kunniga personalen.

Heléne Madsen hade gjort dagens buffé som bestod till stor
del av produkter från Lulles
EFTER DET INTRESSANTA föredraget serverades en afterworkbuffé tillagad av
Madsengårdens catering och gjord på delikatesser från Lulles sortiment. Snyggt uppdukat och suveränt gott! Som festlig avslutning bjöds alla på Helené Madsens egenhändigt gjorda ostkaka med grädde och sylt, mums!

NU ÄR FÖRETAGSVECKAN avslutad för denna gången och jag vill säga tack till Helena, Johanna och övriga i Tillväxthuset som varit med ordnat denna intressanta vecka!

Läs tidigare blogginlägg om Lulles:
http://savsjo.blogspot.com/2017/10/naringslivssafari-bra-samarbete-skola.html

Läs tidigare blogginlägg om Madsengården:
http://savsjo.blogspot.com/2017/03/vi-var-manga-som-samlades-hemma-hos.html

Otydliga budskap skapar missförstånd

"OTYDLIGA BUDSKAP skapar en bumerang av missförstånd" är rubriken på en insändare i dagens tidning. Det är vår lokalreporter Caj Källmalm som skriver att "Stefan Gustafsson lägger skulden på tidningen" och Caj hänvisar till denna blogg och till insändaren som finns länkad längst ner i detta inlägg.

SÅ OLYCKLIGT det kan bli. Jag ber om ursäkt för att ha uttryckt mig så att det uppfattas som att jag lägger skulden på tidningen. Uppgiften i tidningen är felaktig men det är inte tidningen som har skulden för det utan det är vi i partierna som varit otydliga i vår beskrivning av vad vi vill med demensvården.

MIN AMBITION med mitt insändarsvar var att, utifrån missuppfattningar skapade av otydlighet, nu vara så tydlig som jag kan. Fakta är att vi har tagit en äldreplan enhälligt i fullmäktige och det finns inget av våra partier som vill centralisera demensvården och det ville jag klargöra. Det är bara att ta till sig av kritiken från Caj Källmalm och för min del framöver vara tydligare i min kommunikation.

Insändare publicerad i Smålands Dagblad 25 september: 
 http://savsjo.blogspot.com/2018/09/insandarsvar-om-aldreboenden-och.html

onsdag 26 september 2018

Besök på Sjöbergs och möte med Daglig Verksamhet

Vid rundvandringen i fabriken visade Sven-Uno Svensson
hur man monterar hyvelbänkar
FÖRETAGSVECKAN ÄR I full gång, idag med ett lunchmöte på Sjöbergs Workbenches i Stockaryd.

PÅ PROGRAMMET var en presentation av Sjöbergs och dess nya delägare  Idun, Industri och Handel. Henrik Mella och Jonas Sandström från Idun och Jan Möllefors, Sjöbergs stod för informationen. Hans Carlsson från Swedbank var med och berättade om hur man bör tänka när det gäller ägarplanering och generationsskiften. Hans Carlsson lyfte fram hur viktigt det är att ha en tydlig ägarstrategi och att se till att det i bolaget finns en framtidsinriktad styrelse och VD. För att ett bolag ska utvecklas behöver företaget gå från att vara "ägarlett" till att vara "ägarstyrt".

FÖR MÅNGA ÅR SEDAN jobbade jag på Sjöbergs med ansvar för en grupp utvecklingsstörda personer som hade ett företagsintegrerat arbete där. Min uppgift var att göra verksamheten mer industriell och bättre ordnad med verktyg, arbetsbänkar med mera. Det var för mig förstås därför en speciell känsla att vandra runt i lokalerna och få tillfälle att hälsa på de som nu jobbar i denna grupp!

INNAN HEMFÄRD fick jag av Johan Sjöberg en bok o Sjöbergs histroria. Den ska jag läsa med stort intresse. TACK!

tisdag 25 september 2018

Vilken glädje och känsla med Chicago Mass Choir


CHICAGO MASS CHOIR -ON TOUR gjorde under tisdagkvällen i Jönköping sitt första framträdande i Sverige. Som gospelälskare var jag förstås på plats och förväntan var stor och jag blev inte besviken. Helt fantastiska sångare och musiker bjöd med inlevelse och energi på en gospelupplevelse långt utöver det vanliga! Gospel är underbart och när det framförs live med själ och hjärta av en kör som Chicago Mass Choir då är det helt oslagbart! Tisdagskvällens gospelfest kommer vi minnas länge, länge.

Besök på ABL och presentation av företagsklimat

Vid rundvandringen fascinerades vi av skoptillverkning
DET VAR INTRESSANT att på dag två i företagsveckan besöka ABL och se hur man tillverkar stora skopor och gripklor för leverans över hela världen!

VI FICK IDAG också besök av Dan Sylvebo, Svenskt Näringsliv,  som gjorde en presentation av vårt lokala företagsklimat. Det ser ganska ok ut men finns utmaningar! Den sammanvägda rankingen för Sveriges kommuner kommer att presenteras i oktober.

TACK ABL för fin företagspresentation och bra värdskap!

måndag 24 september 2018

Klimat med Nina och drönare i skog på företagsvecka

Nina Ekelund berättade om att det kan ge stora för
företagen om de jobbar med klimatomställning
NU ÄR ÅRETS FÖRETAGSVECKA igång! Först ut var en företagarlunch med Nina Ekelund som föreläsare. Nina är generalsekreterare för Hagainitiativet som är ett företagsnätverk som arbetar för att minska näringslivets utsläpp. Nätverket består av en rad viktiga företag som går i bräschen för att lyfta klimatfrågan och som genom nätverket vill visa att ambitiösa klimatstrategier ger affärsmässiga fördelar och ökad lönsamhet.

LRF grillade korv och informerade om det tuffa läget utifrån
sommarens torka
NINA ÄR EN BRA FÖRELÄSARE och hon förmedlade ett synnerligen angeläget budskap. Nina övertygade nog oss alla idag om hur viktigt det är att vi jobbar mer med klimatfrågorna som privatpersoner, kommun och företag. Det var lite särkilt roligt att lyssna till Nina eftersom hon har sina rötter i vår kommun och utifrån att hon har en bakgrund inom Kristdemokraterna där hon bland annat varit ledamot i partistyrelsen.

Testflygning av drönare var en del av kvällens program
LRF VAR MEDARRANGÖR vid en företagarträff  på Tallbacken i Stockaryd. Det bjöds på korvgrillning och visades hur det är möjligt att använda drönare inom skogsnäringen. Medverkade gjorde Annette Eilert och Katrin Magnusson från Skogsstyrelsen som via Leader Linné driver ett projekt om detta.
    Henrik Jönsson, Torreberga Maskinstation medverkade med att berätta om sitt företag där han bland annat odlar Humle. Henrik gjorde en intressant utblick om hur han tror lantbruket kan utvecklas på 20-30 år. Tack SNAB och Tillväxthuset för bra ordnad företagsdag!

söndag 23 september 2018

Förnöjsamhet, kärlek och nåd

DET ÄR SÅ VÄLGÖRANDE med söndagar. En dag för att besöka kyrkan, umgås med nära och kära och få lite tid för vila!

I DAGENS GUDSTJÄNST var det Carola som var mötesledare och sångarna som sjöng några fina strängmusiksånger. Anders Griph stod för predikan som hade bergspredikan som utgångspunkt. Anders berättade om möten med människor som utstrålat förnöjsamhet. Människor som haft det materiellt knapert men som varit nöjda, tacksamma och levt i en varm tillit till Gud. I predikan så slog Anders fast att i Guds rike duger alla som de är och alla har möjligheten att, genom en förunderlig nåd, få uppleva en personlig relation till en kärleksfull Gud. En Gud som vill vara med oss i vardagen och hjälpa oss att visa andra människor kärlek och omsorg. Det var en mycket tänkvärd predikan och gott att som avslutning få del av "Välsignelsen" och med vänner i kyrkan umgås en stund runt kyrkkaffet.

HEMMA HOS OSS har våra barn och respektive varit hemma för lunch och gemenskap. Roligt när vi alla kan träffas och vara tillsammans!

Läs tidigare inlägg om Anders Griph på dessa länkar:
http://savsjo.blogspot.com/2018/01/fin-hogmassa-nar-folkets-prast.html
https://savsjo.blogspot.com/2017/02/anders-gor-en-fantastisk-insats-for-unga.html

lördag 22 september 2018

Vallsjöhus firade 50-årsjubileum

Korvgrillningen var en av de populära inslagen under
50-årsfirandet.
NÄR VALLSJÖHUS på lördagen ordnade 50-årsfirande så var det alldeles fullt av aktiviteter för barnen så väl som för oss vuxna. Det bjöds på tipspromenad, korvgrillning och alla kunde gå runt i de olika lokalerna för att se hur det går till när företaget bygger hus.

TROTS ATT DET var en del regnskurar och varierande väderlek var det många som kom för att delta i jubileumsfirandet. Jag var på plats tillsammans med Helena Gill från SNAB för att överlämna en blomma från oss i kommun och näringslivsbolag. Vi åkte också till det mycket fina visningshus, på  Eksjöhofgårdsängen i Sävsjö, som för dagen öppnades upp för besökare.

TACK VALLSJÖHUS FÖR ETT trevligt ordnat jubileumsfirande och lycka till med ert arbete framöver!

fredag 21 september 2018

En intensiv men härlig dag på torget

Under valrörelsen hade vi en tävling där man kunde vinna
en cykel från Dans Fritidsbod. Utslagsfrågan var att man
skulle gissa vårt valresultat i kommunvalet. Vinnare blev
Niklas Karlsson som gissade 30 procent, Grattis!
EN OCH ANNAN skämtade med oss över att vi, trots att valet är över, var på torget med vår mobila valstuga under fredagen.

JODÅ VI VET ATT valet är över men vi är så glada och överväldigade av det stora väljarstödet att vi ville visa vår tacksamhet till våra väljare genom att bjuda på kaffe och bakelser.

OJ, VILKEN RESPONS vi fick! Stundtals var det nästan lite kaos i det lilla husvagnsköket när många kom för att mumsa på de goda bakelserna som Therese Petersson fixade. Stämningen var på topp och människor var glada och uppmuntrande. Vi fick som vanligt också en och annan klok synpunkt och förlag till förbättringar av vår kommun. Tack alla som kom förbi idag för att glädjas med oss. Också här på bloggen vill jag än en gång till er alla säga STORT TACK FÖR FÖRTROENDET!

torsdag 20 september 2018

Insändarsvar om äldreboenden och samarbete klart

”POLITIKER AVVECKLAR istället för att utveckla Sävsjö” skrev den anonyma signaturen ”Kommuninvånare i Sävsjö” i en insändare för ett tag sedan. I onsdagens tidning skriver Leonardo Wienk ”Lägg inte ned demensboende i Sävsjös kransorter".

BÅDA DESSA INSÄNDARE utgår från en artikel inför valet där tidningen felaktigt beskriver att några partier vill centralisera demensvården till Sävsjö. Artikeln bygger på att vi i partierna varit otydliga och har missuppfattats. Trots att ett förtydligande publicerats på Sävsjösidan så biter sig denna felaktiga beskrivning fast. För att än en gång informera om hur det ligger till har jag därför idag gjort klart ett insändarsvar som skickats in till tidningen för publicering. Min förhoppning är att med detta insändarsvar få slut på dessa felaktiga spekulationer och missuppfattningar

På följande länk kan du läsa insändarsvaret i sin helhet:

onsdag 19 september 2018

Roligt medborgarförslag om A-traktor

INNAN VALET var jag tillsammans med Anna-Karin Yngvesson på Rörviks skola för att berätta om demokrati och politik i region såväl som  kommun. För min del berättade jag om hur viktigt det är att engagera sig och att det finns många sätt, exempelvis att alla som bor i kommunen kan lämna medborgarförslag.

JAG BLEV GLAD när det efter jag lämnat skolan kom ett meddelande på Messenger från en av eleverna. Meddelandet var ett medborgarförlag om A-traktorer.

FÖRSLAGET GÅR UT PÅ att vi som kommun genom en skrivelse till regeringen ska försöka få till en höjning av hastigheten till 60 km/h. Förslaget motiveras med att A-traktorer är ett viktigt färdmedel  för ungdomar i vår kommun och att A-traktorer är en rolig hobby för många. Om man fick köra lite fortare skulle det inte skada motorn lika mycket. Lägre motorvarv skulle gynna miljön och A-traktorn blir med högre hastighet inte ett trafikhinder på samma sätt som nu, när de bara får färdas i 30 km/h.

HASTIGHET FÖR FORDON är inte ett kommunalt ansvar men eftersom förslaget är att göra en skrivelse till regeringen så har medborgarförslaget lämnats till oss i kommunstyrelsen för beredning. Det ska bli intressant att samtala om hur detta förslag ska hanteras. För min del tycker jag det är viktigt att visa denne unge man att vi tar hans förslag på allvar och att han får ett ordentligt svar.

LÄS OM BESÖKET på Rörviksskola på denna länk: http://savsjo.blogspot.com/2018/09/rorvikselever-hade-kluriga-fragor.html

tisdag 18 september 2018

Överväldigad av kryss, stöd och uppmuntran

UNDER TISDAGEN blev länsstyrelsen äntligen klar med sammanräkningen av alla personkryss i Sävsjö kommun. Jag blev överraskad och överväldigad över att mer än 20 procent av våra väljare satt ett kryss på mig. Det finns i vår kommun så många duktiga och skickliga politiker och det känns därför som ett mycket stort förtroende att bli kommunens mest kryssade politiker.

ETT INNERLIGT OCH VARMT TACK till alla er som gett mig sitt kryss och som på olika sätt visat stöd och uppmuntran under årets valrörelse! Jag lovar att med "Engagemang, Erfarenhet och Samarbete" med er medborgare, företagare, föreningar, kyrkor politiska kollegor och tjänstemän göra allt jag kan för hela Sävsjö kommuns bästa!

måndag 17 september 2018

Fullmäktige med miljoner till Savman

ATT BYGGA UT BREDBAND är kostsamt men vi har i vår kommun under många år prioriterat detta arbete och ställt upp på en offensiv utbyggnad. Satsningen har möjliggjorts genom att energiskt söka stöd och bidrag exempelvis från det landsbygdsprogram som länsstyrelsen administrerar.

NU HAR STATEN dragit i bromsen och möjligheterna att få stöd har försvunnit för oss. Orsaken är att vi har kommit så långt i vår utbyggnad och bidragen går till andra kommuner som ligger sämre till. För att satsningen ska fortsätta och vi nå målet att ge alla fastigheter ett erbjudande om fiberuppkoppling så måste Savman nu låna upp pengar för fortsatt  utbyggnad. I kväll hade vi vid vårt fullmäktige uppe ett sådant förslag om att ge borgen för ytterligare lån på 15 miljoner. Det blev också denna gång ett enhälligt beslut om att ställa upp!

JAG ÄR HELT ÖVERTYGAD om att snabbt bredband och då framförallt med fiberteknik är nödvändigt för fortsatt tillväxt och god befolkningsutveckling. Detta bevisas bland annat av att efterfrågan på snabbt bredband ökar allt mer både från privatpersoner och företagare. Så viktigt att vi jobbar vidare på att kunna erbjuda bredband till alla!

söndag 16 september 2018

Herr kantarell och utvärdering av valrörelse

Det är fina kantareller i skogen just nu
"HAR DU SETT HERR Kantarell, bor i enebacken? Han kom dit i förrgår kväll med sin hatt på nacken. Den är gul, och den är grann...".
Den gamla barnvisan kom osökt fram i minnet när vi under söndagseftermiddagen var ute i skogen för titta efter svamp och hittade fina kantareller.

DET GÄLLER ATT passa på när naturen nu bjuder på så mycket gott. Kräftor, äpplen, plommon, jordärtskockor, tomater, sallad och mycket svamp. Nu gäller det att njuta! Faktum är att det mesta är gratis, så det passar ju oss smålänningar!

SÖNDAGEN HAR jag ägnat åt att fundera över den utvärdering som vi nu ska göra av valrörelsen. Vad var bra och vad kunde vi avstått från eller gjort bättre. Har du någon klok synpunkt på detta så hör gärna av dig!

lördag 15 september 2018

Städdag och sevärd dokumentär om Ydre

Kommunalrådet på väg med present
till familj som fått barn.
LEDIG LÖRDAG och äntligen har jag fått tid till att städa och plocka i ordning efter allt valarbete.

JAG HAR IDAG sett SVT-dokumentären om livet i Ydre kommun. I dokumentären får vi följa bland annat min kommunalrådskollega  Sven-Inge Karlsson i hans kamp för att denna, en av Sveriges minsta kommuner, ska överleva. Han gör företagsbesök på Träullit som också har det kämpigt men får ett lyft med ny order. Värdshuset är nedlagt och omvandlat till asylboende. För att stimulera till barnafödande åker kommunalrådet själv ut och gratulerar alla föräldrar som fått barn med en present. I filmen känns livet och politiken i Ydre inte enkelt.

JAG KÄNNER stark sympati med Sven-Inge och hans envisa arbete för att hantera alla utmaningar och försök att få till utveckling. Det kan inte vara lätt att i en kommun med drygt 3500 medborgare finansiera kärnverksamhet och samtidigt få resurser till att jobba med kommunens framtidsfrågor. Men i Ydre kommun har Sven-Inge och hans Centerparti  en stark ställning. De gick framåt i senaste valet och är i Ydre lika stora som vi i KD är i Sävsjö. Jag tror att hans målmedvetna strategi att vara ute och prata med sina medborgare var det som hos dem precis som hos oss var nyckeln till framgången i valet.

VILL DU SE FILMEN så finns den på SVT Play på denna länk: https://www.svtplay.se/video/19134539/handelser-i-ydre

fredag 14 september 2018

Fossilfria transporter, vattenförsörjning, och värme

I Sävsjö kommun kör vi på fossilfri
biogas
DET VAR TÄNKT att vi skulle träffa länsstyrelsen under fredagen men det blev inställt på grund av att de blivit sjuka. Planeringen var att vi i kommunstyrelsens utskott skulle samtala med dem om sjönära tomter runt Slättsjön i Vrigstad. När de tillfrisknat får vi boka nytt möte för denna viktiga överläggning.

PÅ DEN DIGRA AGENDAN fanns många ärenden som vi nu fick tid att gå igenom lite mer noggrant. Det blev i utskottet beslut om nytt industriområde och en gång- och cykelvägspassage över väg 128. Vi beslutade också om att delta i ett projekt för omställning till fossilfria transporter och om mer kulturaktiviteter på Sävsjö torg. Kommunfullmäktige föreslås anta nytt avtal om hemsjukvård.

EN VIKTIG DEL av dagens sammanträde var en utvärdering av konsekvenser i kommunen med anledning av sommarens värme och torka. Vi fick en redovisning av det arbete som pågår under ledning av kommunchefen för robustare vattenförsörjning, åtgärder vid omsorgsfastigheter för bättre inomhusklimat vid hög värme och om stöd till lantbrukare. Utskottet kommer fortlöpande bevaka detta arbete så lämpliga åtgärder görs för att klara kommande värmebölja ännu bättre.

torsdag 13 september 2018

Engagemang, erfarenhet och SAMARBETE i praktiken

Vi måste få bukt med nedskräpningen
av återvinningsstationer. 
I VALRÖRELSEN så lyfte vi fram "Engagemang, Erfarenhet och Samarbete för Sävsjö kommuns bästa" som vår devis. Vi fick mycket positiv respons för detta.

NU HAR DET vardagliga arbetet att omsätta politik i verklighet börjat igen. Torsdagen har handlat om just samarbete mellan kommuner. Förmiddagen på Ullinge värdshus om hur vi går vidare med arbetet i Höglandsförbundet. Kan vi utveckla vårt IT-arbete? Hur formeras gemensamma Överförmyndarverksamheten i Vetlanda? Vilka nya områden kan vi tänka oss att samarbeta omkring? Viktiga frågor som gav intressanta diskussioner!

EFTERMIDDAGEN VAR JAG i Vetlanda för samtal om samarbete inom avfallsområdet. Vi behöver komma vidare med ökad källsortering och få en bättre ordning framförallt på våra återvinningsstationer där nedskräpningen de senaste åren varit helt förfärlig. Samtalen denna eftermiddag var mellan Aneby-, Eksjö-, Nässjö-, Vetlanda-, Sävsjö- och Uppvidinge kommuner om möjligheten till ökat samarbete för att ordna detta på bättre sätt.

EFTER EN DAG om samarbete kan jag bara konstatera att alla säger att de vill samarbeta. Men samtidigt är det svårt för en del att gå från munnens bekännelse till verklig handling. Faktum är att om vi ska lyckas få till framgångsrika samarbeten så måste alla vara beredda att både ta och ge. Vi måste också jobba på envist och uthålligt för att nå fram till lösningar som passar alla!

onsdag 12 september 2018

Klimatvecka invigd, onsdagsräkning och HIT

Sammanbitna herrar ordnade onsdagsräkningen
NU ÄR ÅRETS KLIMATVECKA invigd och det gjordes gemensamt i länet men på lite olika sätt i alla kommuner.  Jag hälsade alla i vår kommun välkomna att delta på följande sätt "När vi ordnar en klimatvecka handlar det inte bara om oss utan framförallt om våra barn och barnbarn. Det vi gör för att skapa en hållbar utveckling är viktigt för kommande generationer! Ska vi lyckas att bli mer klimatsmarta måste vi samarbeta. Jag hoppas därför att du kommer med på våra intressanta aktiviteter under klimatveckan. Tillsammans kan vi uträtta mer än vad vi kan göra var och en själva. Hoppas att vi ses!”

DU KAN LÄSA OM alla aktiviteter som ordnas i vår kommun på följande länk:
http://www.savsjo.se/nyheter/2018-09-10-klimatveckan-2018.html

UNDER DAGEN HAR det varit så kallad "Onsdagsräkning" av valsedlar i kommunalhuset. Det är utlandsröster och sådana valsedlar som inte kom med vid räkningen på söndagskvällen. Sammanräkning innebar ingen större förändring i procent och ingen ändrad mandatfördelning mellan partierna.

STÖRSTA DELEN av dagen har jag varit på Ullinge värdshus för strategidagar med Höglandsförbundet. Idag har fokus varit utveckling av vår gemensamma IT-verksamhet. Vi hade Anders Thörn VD för kommunalförbundet Göliska IT på besök och han berättade om erfarenheter från sitt kommunsamarbete inom IT som är liknande det vi har på Höglandet. Intressant!

tisdag 11 september 2018

Bra beslut om RV30 och rolig Sävsjöpolitik på radion

ÄNTLIGEN HAR vi fått beslutet där regeringen ger oss rätt mot Trafikverket för andra gången när det gäller förslaget om hastighetssänkning till 80 km/h på Riksväg 30. Regeringen ger Trafikverket bakläxa och är tydliga med att de istället ska göra upp om förbättringar av vägen med Region Jönköping och Region Kronoberg. Regeringens beslut är en mycket stor seger för landsbygden och för oss som kämpat för att riksväg 30 måste upprustas.

TACK VÄXJÖ KOMMUN, Lammhults samhällsförening, Lammhults Näringsliv, Sävsjö Näringsliv och Vaggeryds kommun för gott samarbete i denna fråga! Genom gemensam handling har vi vunnit denna mycket angelägna delseger för denna så viktiga trafikled. Nu måste vi fortsätta arbetet för att också få till åtgärder! Du kan läsa regeringens beslut på denna länk: http://wp.kristdemokraterna.se/savsjo/files/2018/09/overklagan-rv30-regeringsbeslut.pdf

OCKSÅ IDAG är politik högsta intresse för media och jag har talat med flera journalister. Dan Segersson och Oskar Mattisson på P4 har i eftermiddag gjort en analys av det politiska läget i länets kommuner och hans intressanta och skojiga analys om Sävsjöpolitiken kan du höra 46 minuter och 30 sekunder in på denna länk: https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1145397?programid=2345

måndag 10 september 2018

En dag av arbete, samtal och intervjuer

EFTER UNGEFÄR TRE TIMMAR av sömn var det dags att kliva upp för att åka till morgonprogrammet i P4 Jönköping.  Dan Segersson, Malte Nordlöf och Sanna Hermansson gjorde i direktsändning en intervju som handlade om det helt fantastiska valresultat som Kristdemokraterna gjorde i Sävsjö kommun.

DU KAN LÄSA ARTIKEL och lyssna på intervjun i P4 på denna länk: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=7039800

I ÖVRIGT UNDER DAGEN har jag plockat in valaffischer och har fått många gratulationer och glada tillrop. Roligt med så mycket uppmuntran! Det vanliga gråa kommunala trossarbetet är också igång med planeringsmöten. Idag inför nästa utskott med kommunstyrelsen och inför kommande välfärdsråd.

UNDER DAGEN har det varit många analyser och jämförelser av valresultatet. Det väcker mycket uppmärksamhet att vi, från en redan mycket hög nivå, ökat med hela 6,3 procent och att Kristdemokraterna för första gången någonsin är kommunens största parti med sina 29,6 procent av rösterna. I Jönköpings län finns nu tre partier som ligger på 30 procents nivån och det är KD i Sävsjö tillsammans med S i Gnosjö och Tranås. Som Kommunstyrelseordförande är det i länet ingen annan som har stöd av ett så stort lokalt parti som jag har i Sävsjö, kul!

KÄNNER OCKSÅ IDAG en sådan stor tacksamhet för det stora förtroendet från alla medborgare!

Tack för det stora förtroendet!

Glädjescener när valvakan ser att vi ökar med 6,3 procent
och nu är kommunens största parti.
Vi känner oss hedrade, stolta och rörda över att hela 29,6 procent av kommuninvånarna har valt att lägga sin röst på oss kristdemokrater i kommunvalet. Att få detta förtroende av er, medborgare känns väldigt stort!

TACK OCKSÅ för uppmuntran och alla glada tillrop under valrörelsen. Det känns roligt, spännande, hedrande, utmanande och inspirerande att ha ett stort stöd i ryggen. Nu ska vi med Engagemang, Erfarenhet och Samarbete som ledstjärna göra vårt bästa för vår kommun de kommande fyra åren! STORT TACK!

söndag 9 september 2018

Nu är det upp till dig!


UNDER ETT ÅR har siktet varit inställt på valdagen den 9 september. Nu är vi framme vid denna stora och viktiga dag. Vi har planerat, skrivit och kampanjat runt i hela kommunen för att presentera det vi står för och den politik vi tror är den bästa för kommande fyra år. Nu är det upp till dig att välja om du vill ge oss ditt förtroende.

ENGAGEMANG, ERFARENHET OCH SAMVERKAN har för oss blivit nyckelord. Med dessa tre ord vill vi visa att vi är beredda att fortsatt vara den ledande kraften i kommunen och att vi i samarbete med andra partier vill jobba för hela Sävsjö kommuns bästa.

NU ÄR VALRÖRELSEN SLUT och jag känner en stor tacksamhet över att fått vara en del i den kristdemokratiska rörelsen och för att jag får samarbeta med så många schyssta och bra personer. Jag känner mig uppmuntrad av alla trevliga samtal, bra förslag och synpunkter som jag fått från alla er medborgare under allt kampanjande. TACK!

lördag 8 september 2018

Svar på debattartikel om avveckling och utveckling

”POLITIKER AVVECKLAR istället för att utveckla Sävsjö” skriver den anonyma signaturen ”Kommuninvånare i Sävsjö” i fredagens tidning. Insändaren riktar sig till oss Kristdemokrater och pekar särskilt ut mig. Eftersom det inte går att få in något svar i tidningen innan valdagen så väljer jag att istället ge svaret här på bloggen.

”KD MED KOMMUNALRÅDET Stefan Gustafsson i spetsen vill ha mer samarbete med andra kommuner” skriver insändarskribenten. Ja, det är helt riktigt. För mig och oss i Kristdemokraterna är samarbete viktigt. Vi har därför gått i spetsen för att se till att det inom kommunen blir ett betydligt bättre samarbete och samordning av våra verksamheter. ”Mer hängrännor och färre stuprör” har varit ett motto i det kommunala arbetet. Vi har samordnat fastighetsförvaltning, näringslivsarbete, hantering av kommunala fordon, ekonomihantering, personalfrågor med mera. Allt med syfte att bli så kostnadseffektiva som möjligt och därmed få mer resurser till våra hjärtefrågor, skola, vård och omsorg!