fredag 15 december 2017

Välkommen Helena och Buster en kämpe

DET ÄR BRA att regeringen beslutat att utse Helena Jonsson, tidigare förbundsordförande i LRF, till ny landshövding i Jönköpings län. Jag tror inte att vi har träffats men jag har allt som oftast läst om hennes insatser i olika sammanhang. Helena kommer bli en alldeles utmärkt landshövding för Jönköpings län. Välkommen Helena!

VILKEN OTROLIG NYTTA vi har av den gamla traktorn från 1964. I dag har denna Volvo BM-Buster fått slita hårt för att röja snö och som vanligt gjort det med den äran! Tack Buster!