lördag 2 december 2017

Trend med skadegörelse och inbrott måste stoppas

DET ÄR MÅNGA SOM BLIVIT ARGA, och besvikna över att utsatts för den skadegörelse som ökat i kommunen. En hel del av skadegörelsen verkar förorsakas av  runtdrivande ligister som repar bilar. En invånare som hört av sig berättar att hans familj har fått sin bil vandaliserad 6 gånger på ett halvår. Också jag är drabbad och har fått en lång repa på bilens högersida. Denna vandalism är förstås helt oacceptabelt och ska inte hända i Sävsjö kommun.

DET ÄR SÅ OERHÖRT tråkigt med förstörelse och vandalism som vållar människor mycket onödigt arbete och frustration. En skadegörelse som dessutom kostar samhället stora pengar. Statistiken på bilden ovan visar olika brott 2015, 2016 och 2017, under perioden januari till oktober. Siffrorna bekräftar problemen just nu. Skadegörelse har ökat. Inbrott i bostäder har minskat men i företag och kommunala lokaler ökat.

VI HAR ALLA ETT ANSVAR att hjälpas åt med att vända trenden. En stor uppgift att stoppa detta ligger på polisen. Jag har påtalat för polisen hur viktigt det är att prioritera åtgärder för att vända utvecklingen. En stor personalbrist har tyvärr gjort att de inte hunnit med alla arbetsuppgifter. Men det kommer, som väl är, efterhand att bli ett rejält personaltillskott för Höglandspolisen. Detta kommer göra det möjligt att lägga mer tid på att stoppa denna kriminalitet.
    Vi som kommun har också ett ansvar att jobba med denna fråga, men då ur ett mer långsiktigt perspektiv. För vår del handlar det om att ordna mer fritidsaktiviteter för unga och att satsa på drogförebyggande arbete. Framförallt är det viktigt att vi ser till att människor som är arbetslösa kommer in i utbildning eller arbete. Vi alla som privatpersoner har också ett ansvar. Vi behöver alla vara uppmärksamma och rapportera till polisen när vi ser något misstänkt. Ring 11414 eller mejla via det formulär som finns på:
https://polisen.se/Kontakta-oss/kontaktformular/Kontaktformular-region-Ost/
TILLSAMMANS SKA VI KLARA AV OCKSÅ DETTA BEKYMMER!