fredag 8 december 2017

Region och kommuner överens om satsning på Biogas

"Här blir det  BIOGAS" står det
under locket på toaletterna i
regionadministrationen. Idag
stämde texten perfekt med besluten!
ÄNTLIGEN HAR REGION Jönköpings län och alla kommunerna satt ner foten när det gäller biogas! Vid fredagens gemensamma möte, Kommunalt forum, så enades man om tagen. Alla fullmäktigeförsamlingar i länets kommuner och i region ska nu förordas att anta en biogasstrategi. Det ska också startas upp ett regionalt samverkansnätverk.

VÅRT ENERGIKONTOR Norra Småland har, med Carlos Pettersson i spetsen, tagit fram förstudien ”Biogasproduktion och användning i länet”. Denna utredning ligger till grund för dagens viktiga, strategiska beslut. Beslutet innebär att länstrafiken i kommande upphandlingar ska ha biogas som drivmedel. Samverkan kan ge fler tappställen och medverka till att marknaden nu vågar göra biogassatsningar i  Jönköpings län

FÖR OSS I SÄVSJÖ kommun är beslutet positivt och kommer förhoppningsvis medverka till ett ännu bättre underlag för fortsatt drift och utveckling av vår biogasanläggning som drivs av bolaget OX2.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING var ett annat ämne som vi har samtalat om. Vi fick lyssna till företrädare från bland annat Husqvarna, High Chaparall och Infraservice. Det var mycket intressant att ta del av hur de ser på sina behov av kompetens nu och framöver. Bland annat förde man fram att den automatisering som sker gör det mindre lönsamt att producera i låglöneländer. Men det ställer samtidigt stora krav på att det finns kompetens för våra företag som är up to date med utvecklingen. Vi fick bland annat som exempel att självkörande automatiserade truckar kommer medverka tll att lagerverksamheten på Torsvik behöver mindre antal truckförare. Istället kommer det vara stort behov av automatiseringstekniker.

VÄGAR OCH JÄRNVÄGAR har också diskuterats i en politisk referensgrupp för infrastrukturplanering. För min del förstås lyft fram behovet av åtgärder på Riksväg 30 och vikten av kapacitetsförbättringar på Jönköpingsbanan.

Läs tidigare inlägg på bloggen om biogas på följande länkar:
http://savsjo.blogspot.se/2017/12/biogas-radgivning-fritid-och.html
http://savsjo.blogspot.se/2017/08/besviken-over-att-njudung-energi-inte.html
http://savsjo.blogspot.se/2017/04/savsjo-del-av-regionsatsning-pa-gas.html
http://savsjo.blogspot.se/2017/04/biogas-kan-utvecklas-med-njudung-energi.html
http://savsjo.blogspot.se/2016/09/klimatrad-driver-pa-for-fossilfria.html#more
http://savsjo.blogspot.se/2016/08/tank-om-tank-ratt-tank-biogas.html
http://savsjo.blogspot.se/2016/06/hog-tid-for-region-att-kliva-fram-for.html