onsdag 20 december 2017

Nässjö bangård nav för regionen och för oss

Nässjös komplicerade spårsystem på bangårdsområdet.
DET VAR INTRESSANT ATT FÅ vara med och idag samtala om järnvägsutveckling med Trafikverket, kollegor och experter! Anledningen till dagens möte var att jag finns med i en styrgrupp till en åtgärdsvalsstudie för Nässjö bangård. Vårt uppdrag är att ta fram förslag på åtgärder som leder till att Nässjö också i framtiden kan vara en väl fungerande knutpunkt för alla de 6 olika järnvägsbanor som knyts ihop här. En del av bangården har en historia ända tillbaks när järnvägen byggdes så  det är en delvis mycket gammal och komplicerad struktur som byggt ihop genom åren. Med moderna tåg och nya krav på signaler och längder på tågen så måste en modernisering ske.

FÖR REGION Jönköpings län är Nässjö en nod som måste fungera för att få ihop ett helt järnvägsnät i länet För oss i Sävsjö kommun är Nässjö viktigt för snabba resor utan byte mellan Stockaryd/Sävsjö och Jönköping. Vi behöver också en välfungerande bangård för att kunna använda Stockarydsterminalen fullt ut. Min bedömning är att just Stockaryds terminalen kommer bli en viktig resurs för att få ihop den nya bangården i Nässjö! Det ska bli mycket intressant att få vara med och delta i fortsatta arbetet med denna åtgärdsvalstudie!