måndag 11 december 2017

ÖP beslut, Femtinge teater och Hulténs ekogrönsaker

Femtinge teater årets kulturpristagare
FULLMÄKTIGES SISTA sammanträde vållade inga större debatter men ändå blev det viktiga beslut. Det bestämdes att översiktsplanen ska anses aktuell tills vidare men att det ska påbörjas en process för att ta fram en ny. Elna Nilssons arv på ca 1,5 miljoner ska hanteras för åtgärder utmed den så kallade Häradsvägen. Beslut om vilka satsningar som ska göras sker i samråd med Hembygdsförening och stiftelsen Komstad kvarn.

EFTER SAMMANTRÄDET var det en samling på Ljunga Park där det blev utdelning av årets miljöpris och kulturpris. Du kan läsa mer och se foton på pristagarna genom att välja följande länk:
http://savsjo.blogspot.se/2017/12/miljo-och-kulturpris-hogtidligt.html


Årets miljöpris utdelades vid fullmäktiges julavslutning till Jeanette och Paul Hultén, som driver
Hulténs ekogrönsaker på  Sunnerby Norregård utanför Vrigstad. Här flankerade av
Sten-Åke Claesson Myndighetsnämndens ordförande och Maria Thulin Myndighetschef.
Årets kulturpris gick till Hans-Åke Andersson och Linda Elaine Byman för deras arbete med teater
De har en fantastisk logshow varje sommar i Femtinge men spelar också teater i många andra
 sammanhang. Här är de tillsammans med Susanne Sjögren som är kultur- och fritidsnämndens
ordförande och med Ola Bengtsson som är förvaltningschef.