tisdag 5 december 2017

Gods- och persontrafik ett lyft för samhälle

Många bilar parkerade vid stationen
SÄVSJÖ KOMMUN, Stora Enso AB, Trätåg AB och Stockarydsterminalen AB har under tisdagen träffats för att samtala om godstrafiken till och från Stockaryd. Vi konstaterade att det varit bekymmersamt under detta år. Mest beroende av färre tågavgångar på grund av mindre efterfrågan än tidigare för transporter av timmer, massaved och biobränslen.

NU HAR UTVECKLINGEN åter vänt och det ser betydligt bättre ut både i nuläget och i synnerhet inför kommande år. Stockaryds terminalen AB redovisade under överläggningarna det nya projekt som håller på att startas upp där man gör en förstudie för att undersöka möjligheten att köra "Intermodala transporter" mellan Stockaryd och Tyskland. Om detta projekt fullföljs kan det i Stockaryd bli en uppsamling av gods i vad som kallas en "Nod" varifrån man transporterar vidare med tåg.

STOCKARYDSTERMINALEN för godstrafik och den nya stationen för persontrafik är en stor tillgång och ett lyft för hela samhället. Stambanan var pulsådern som var grunden för samhällets framväxt med start 1864. Under många år under senare delen av 1900-talet har sedan järnvägen mest varit en barriär och belastning. Men nu är åter denna viktiga kommunikationsled en viktig tillgång. Denna kommer i framtiden generera en positiv utveckling i Stockaryd och andra orter där den kommer till användning!