lördag 30 december 2017

Globalt samarbete för Stockarydsbaserad media

Anders Wisth guidar ett studiebesök
I Mediahuset, Stockaryd.
NÄR FRIKYRKORNA i Stockaryd slog ihop sina påsar behövdes den före detta Filadelfiakyrkan inte för den ordinarie verksamheten.  På initiativ av Anders Wisth bestämdes att starta en försöksverksamhet med TV. Under ett antal år har versamheten  sedan utvecklats kontinuerligt. Siwert Öholm var bland annat med i denna utvecklingsprocess. De senaste stegen är att man via föreningen ”Mediahusetsvänner” tagit över Filadelfiakyrkan i eget ägande. Man har också lanserat den fantastiska musiktävlingen Startist.

NU MEDDELAS att mediahusets TV-satsning Lifely Channel kommer börja ett samrbete med världens största kristna TV-nätverk, TBN. Än en gång ser vi hur viktigt det är att ge utrymme för alla de fantastiska eldsjälar vi har i vår kommun. Det är bara att konstatera att Anders Wisth tillsammans med en rad medarbetare och vänner skapar något som kan bli riktigt stort och viktigt!