fredag 22 december 2017

Dags att satsa på ett digitaliseringsår 2018

MITT FÖRSTA INITIATIV som politiker var att i ett budgetarbete på åttiotalet föreslå att vi skulle pröva fördelarna med att använda mejl i kommunen. De andra politikerna och tjänstemännen tyckte det var ett alldeles för djärvt initiativ så det blev inget gehör alls. Men Sävsjö kommun kunde förstås inte stå emot den digitala utvecklingen och idag är mejl och andra digitala tjänster viktiga arbetsredskap.

DEN DIGITALA TEKNIKEN fortsätter att förbättras och utvecklingen är enorm. Nu är vi i Sävsjö kommun på tå och jobbar intensivt för att vara med och ta tillvara digitaliseringens fördelar. För oss kan digitalteknik vara vår möjlighet att i framtiden skapa utrymme i ekonomin för att också då kunna erbjuda en välfärd som ligger i linje med medborgarnas förväntningar. Detta utifrån insikten att vi ser att kommunerna står inför mycket tuffa utmaningar framöver med förändrad demografi och ökade krav. Det kommer bli allt svårare att få ihop ekvationen att färre ska försörja fler.

JUST NU JOBBAR vi med ett helt nytt digitalt diarie- och ärendehanteringssystem, vi är i slutfasen på att lansera en ny hemsida med möjlighet till mer medborgarservice 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan. Vi kommer lansera en ny digital anslagstavla och mycket mer. Alla förvaaltningar är med och jobbar för att ta tillvara digitaliseringens fördelar.

VID VÅRT MÖTE med utskottet så beslutade vi att också utnämna 2018 till ett "Digitaliseringsår". Syftet är att tillsammans med Höglandets IT, Jönköpings högskola, Savman och lokala IT-företagare jobba för att öka kunskapen för digitalisering bland våra företag. Det handlar om kompetensutveckling och omvärldsbevakning. Men också om att vi inom projektet "Digitaliseringsåret" kommer ordna olika aktiviteter på temat som exempelvis om digital närvaro/E-handel, smarta och hållbara hem.
    Jag tror detta är helt rätt initiativ! Vi i i kommunen och våra företag ska vara i framkant också när det gäller digitalteknik!

HEMMA HOS OSS är det nu julpyssel som gäller, granen är precis satt på plats och fikonkakan avsmakad. Digitalisering har också nått hem till oss så för första gången så skickar vi bara digitala julkort i år. Vi sparar på frimärken och kort och ger istället en gåva till ett välgörande ändamål.