torsdag 21 december 2017

Bra med "Livslust -hela livet"

"LIVSLUST - HELA LIVET" låter  härligt och något som både du och jag vill ha, eller hur? Så fint heter den nya äldreplan som tagit fram av socialförvaltningen. Det är Therese Rostedt som hållit i pennan och hon har format innehållet med hjälp av Lena Andersson, Miriam Markusson-Berg så väl som en styrgrupp.

DET ÄR EN MYCKET VÄL genomarbetad plan som innehåller många bra tankar och goda förslag. En viktig finess är att äldreplanen inte bara handlar om vård och omsorg. Äldrefrågorna berör alla samhällsområden och därför lägs stor vikt vid att alla måste vara med och göra insatser för att skapa just "Livslust hela livet".  Planens fyra viktigaste hörnpelare för ett hälsosamt åldrande med god livskvalitet är social gemenskap och stöd, meningsfullhet, fysisk aktivitet och goda matvanor.

UNDER TORSDAGEN har vi haft ett extra kommunstyrelse utskott för att samtala om äldreplanen. Vi är överens om att den är ambitiös och bra! Svårast är att ta ställning till förslagen om hur kommande lokaliseringar av olika byggnationer och särskilda boenden ska vara. Vi behöver slipa på formuleringarna och göra en del justeringar i denna del innan förslaget till äldreplanen är klart för utskick på remiss till nämnder, pensionärsorganisationer med flera. Men så här långt ändå ett tack till alla de som varit med och arbetat fram vårt underlag till äldreplanen "LIVSLUST - HELA LIVET" bra jobbat!