torsdag 7 december 2017

Biogas, rådgivning, fritid och brukarrevision - Samverkan framgångsrecept

I Sävsjö kommun använder vi biogas i våra kommunbilar.
Här en VW-Golf, en av alla de bilar som fungerar
 alldeles utmärkt med biogasdrift.
SAMVERKAN har för min del präglat dagens sysslor, från morgon till kväll. Dagens första möte handlade om att utveckla energirådgivningen till våra medborgare. Detta sker i samarbete med kommuner i Vätterbygden. Eventuellt kan detta samarbete också komma att gälla konsumentrådgivning och juridiskt stöd till kommunerna.

BRUKARSTYRD BRUKARREVISION gemensamt för alla kommuner i länet var också med på dagens agenda. Det var Isabell Mortenson från FoUrum som redovisade sitt framgångsrika arbete med att kolla upp hur arbetet med missbruksvård kan förbättras genom att genomföra brukarrevisioner. Vid en sådan revision tar man kontakt med människor som fått vård, stöd eller service från kommunen och ställer frågor om hur de upplevt detta. De som ställer frågor är själva brukare eller närstående med likartade erfarenheter. Resultatet blir ärligt och trovärdigt, därmed också till stor hjälp för att förbättra verksamheten.

SAMARBETE OM FRITID redovisades för länets kommuner. Där var vår egen Kultur- & fritidskonsulent, Frank Isaksson, med som en mycket bra föredragande! Ett bra samarbete som har som mål att ge mesta och bästa fritidsaktiviteter till ungdomar i våra kommuner.

BIOGASSATSNING i Jönköpings län diskuterades i en styrgrupp där jag är med. Vi har tillsammans förberett ett förslag som imorgon ska presenteras för länets kommuner i ett kommunalt forum. Jag tycker biogas är ett fantastiskt bränsle och något som behövs i omställningen till ett mer klimatsmart och hållbart samhälle. Det är en mycket viktig energikälla om vi dessutom ska lyckas med visionen att bli ett plusenergilän. På länken kan du läsa mina tidigare blogginlägg om biogas:

Läs tidigare inlägg på bloggen om biogas på följande länkar:
http://savsjo.blogspot.se/2017/08/besviken-over-att-njudung-energi-inte.html
http://savsjo.blogspot.se/2017/04/savsjo-del-av-regionsatsning-pa-gas.html
http://savsjo.blogspot.se/2017/04/biogas-kan-utvecklas-med-njudung-energi.html
http://savsjo.blogspot.se/2016/09/klimatrad-driver-pa-for-fossilfria.html#more
http://savsjo.blogspot.se/2016/08/tank-om-tank-ratt-tank-biogas.html
http://savsjo.blogspot.se/2016/06/hog-tid-for-region-att-kliva-fram-for.html