onsdag 1 november 2017

Studiebesök, infrastruktur, matvagnar och mycket mer

Peter Stenlund berättar för några
ur kommunstyrelsen om
företagets fina maskinpark.
ETT BESÖK PÅ Rörviksföretaget Finmekanik i Småland startade upp en heldag med kommunstyrelsen. Platschefen Peter Stenlund berättade om företaget och visade runt i lokalerna. Omsättningen är 20 miljoner och man har ca 13 anställda. Företagets största utmaning just nu är att hitta personal som har rätt kompetens. Kommunstyrelsen fick en mycket bra information och se ett välskött företag med en genomtänkt strategi för att möta framtidens utmaningar!

    Ett besök gjordes på Rörviks skola för att se den nyligen ianspråktagna modulen för förskola och på plats få en bild av renoveringsbehovet av skolbyggnaderna. Rektorn Karin Karlsson bjöd på gott fika, berättade om skolan och visade runt i de olika byggnaderna. Kommunstyrelsen var mycket nöjd med de nya förskoleavdelningarna. Behovet av att fräscha upp skolans lokaler är uppenbara och det diskuterades även om eventuellt behov av tillbyggnad för att skapa utrymme för fler rum.

VID KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE så diskuterades den regionala och nationella transportplanen för vägar och järnvägar. Utvecklingschef Kristin Nilsdotter-Isaksson redovisade förslag till remissyttranden som kommunstyrelsen ställde sig bakom. För Sävsjö kommun är Riksväg 30 ett mycket angeläget huvudstråk inom vägnätet. Denna väg bör ges kapacitets- och säkerhetsförbättringar. En utbyggnad till 2+1 väg förordas.
    När det gäller järnvägarna är det viktigt att Södra stambanan ges en genomgripande upprustning så att person- och godstrafik långsiktigt kan fungera stabilt. Kapacitetsförbättringarna på Jönköpingsbanan ska genomföras i sin helhet och prioriteras innan andra banor ansluts till denna.

REDAN I JUNI tog fullmäktige beslut om budget för kommande år. Vid kommunstyrelsen hanterades verksamhetsplan med några budgetjusteringar, mål och taxor. Dessa förs nu vidare till fullmäktige för slutligt beslut.

FÖRFRÅGNINGARNA OM ATT få placera ut hjulburna matvagnar har ökat. Kommunstyrelsen beslutade om en ordning för hur dessa förfrågningar ska hanteras och var vagnarna får placeras.

IOGT-NTO arrenderar Vallsjöbaden och det beslutades om att inför nästa sommars verksamhet investera i helt nya banor för minigolf. Kultur- fritidsnämnden och Sävsjö skyttecenter ekonomisk förening har tagit fram ett förslag om utveckling av Sävsjö skyttecenter till ett allaktivitetscenter. Kommunstyrelsen ställde sig bakom förslaget och avsatte 250 tusen kronor för att jobba vidare med detta förslag.

I ÖVRIGT BESLUTADES om en handlingsplan för att minska antalet suicid så väl som en plan för ett förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak. Det beviljades integrationsmedel för anställning av extra tjänster och för en fortsatt ökad bemanning på överförmyndarnämnden.