tisdag 7 november 2017

Samtal om integration och omvärldsspaning om Östling

Ett foto från när jag
medverkade på SFI
LÄNSSTYRELSEN HADE IDAG bjudit in sig till Sävsjö kommun för att samtala om mottagning av nyanlända och integration. Det handlade bland annat om läget på arbetsmarknaden där arbetsförmedlingens representant, Christian Lagerqvist, konstaterade att bland inrikes födda finns i praktiken ingen arbetslöshet, när det som nu ligger på 2,1 procent.
    Bland utrikesfödda är fortfarande en förhållandevis stor andel arbetslösa. Gymnasiechefen, Johnas Stranne, berättade tillsammans med Lillemor Hultqvist om det nyskapande arbete som görs i vår kommun för att få fler i sysselsättning.
    En ny satsning är "Sävsjömodellen". Ett arbete med en bred samverkan där vår gymnasieskola, Aleholmsskolan, är utgångspunkt. Jobbhuset gör också ett bra jobb där projekt som "Ingjuta" ger stor uppmärksamhet, också nationellt.  Undervisning i svenska är en väsentlig del i arbetet och inom SFI finns just nu  i vår kommun 185 personer.

VI SAMTALADE OM BEKYMREN med bostadsbrist och att Jönköpings Länstrafik tillhandahåller ett allt för dåligt utbud av kollektivtrafik i vår del av länet.  Migrationsverket informerade om att deras handläggning av asylärenden börjar komma ner i rimlig tid. Kön arbetas av och eftersom tillströmningen till Sverige är låg kommer avveckling av HVB-hem och asylboenden att ske successivt.

DET BLEV ETT BRA möte och jag uppskattar den positiva inställning som visas till att vara med och samverka för en bra mottagning och integration av nya svenskar.

DAGENS OMVÄRLDSSPANING:
- De senaste dagarnas stora snackis har varit omkring Leif Östlings placeringar av pengar i lågskatteländer och hans minst sagt nonchalanta uttalande om hur han ser på att betala skatt. För min del har jag en förståelse för att han vill placera sina pengar så bra som möjligt och vad jag kan förstå har hans placeringar mest skett i enlighet med svensk lag. Juridiskt verkar det ok men det är klart att man kan fundera över hur det står till med hans etiska kompass.
    För min del tycker jag det mest uppseendeväckande är att Leif Östling, som är ordförande för Svenskt Näringsliv, uttalar sig så vårdslöst om att betala skatt till svensk välfärd. Oerhört egoistiskt sagt och agerat av en person som jobbar för en lobbyorganisation där ett målen är att få så mycket skattemedel som möjligt till att gynna företagande. Ska Svenskt Näringsliv ha någon trovärdighet i sitt kommande lobbyarbete gentemot svenska kommuner så bör de nog fundera över att byta ut sin ordförande.  Detta uppseendeväckande klavertramp av Svenskt näringslivs ordförande kommer annars kleta sig fast och hämma organisationens arbete under lång tid framöver.