måndag 20 november 2017

Roligt med Asllani och Granqvist, positivt för Höglandet i trygghetsundersökning

Staplar som visar hur våra medborgare
upplever, Grön-kontakt, Lila-Bemötande,
Gul-Information, Röd-arbetet med utredning.
SÅ ROLIGT ATT Andreas Granqvist vann Guldbollen och att Kosovare Asllani tilldelas Diamantbollen vid kvällens fotbollsgala! Två synnerligen värdiga pristagare!

ARBETSVECKAN BÖRJADE med en dag i Linköping dit Polisregion Öst bjudit in för att tillsammans med brottsförebyggande rådet presentera en stor nationell trygghetsundersökning. Politiker, poliser och länsstyrelser var på plats för att få del av information men också för att diskutera resultatet.  I undersökningen har tvåhundratusen medborgare svarat på frågor om utsatthet för brott, trygghet, förtroende, samt brottsoffers kontakter med rättsväsendet.  Med hjälp av undersökningen har man sammanställt statistik som visar läget i landet, i Region Öst och här på Höglandet.

I JÄMFÖRELSEN MED övriga landet så är det tydligt att det här på Höglandet är lägre nivå av olika brott än i  andra delar av Polisregion Öst. Allra allvarligast synes läget vara i Eskilstuna.  Här, där vi bor, är upplevelsen av bemötande och information från polisen allra högst i regionen. Detta är förstås positivt men samtidigt som resultaten är bra i relation till andra så är det ändå anmärkningsvärt låga siffror. Att bara hälften av medborgarna tycker sig få god kontakt och gott bemötande av polisen är inte bra. Att 80 procent tycker att arbetet med polisutredning inte är tillräckligt är inte heller acceptabelt.

DENNA UNDERSÖKNING bekräftar att behovet av förstärkning med mer personal inom polisen är mycket angeläget. Det krävs krafttag med bättre lön, bättre arbetsvillkor och en uppgradering av polisyrket för att vi ska få till en varaktig positiv förändring som kan synas i kommande trygghetsundersökningar!