tisdag 14 november 2017

Planer, integration och digital lunch med företagare

Simon Ek visar hur enkelt det går att
koppla och använda digital teknik
ENKLARE ÄN DU TROR var temat på en digital lunch där vi som några kommunstyrelsepolitiker deltog tillsammans med företagare. Inbjudare var vårt näringslivsbolag, SNAB, och Vrigstad Värdshus hade dukat fram den god lunchen. Berättade om hur enkelt och smart man kan utnyttja digital teknik gjordes föredömligt av de lokala näringslivsprofilerna Simon Ek, Sävsjö digital och Carl-Johan Gustafsson, Sharp.

PLANER och INTEGRATION var huvudtemat för dagens beslut i kommunstyrelsens utskott. Översiktsplan och äldreplan fanns på agendan så väl som sju ansökningar om medel från kommunens integrationsfond. Efter överläggningar med olika intressenter om hur arvet efter Elna Nilsson ska hanteras så är kommunstyrelsen utskott nu redo att föreslå kommunstyrelse och fullmäktige att ta emot och administrera de testamenterade medlen. Medfinansiering ska ske av ett projekt som undersöker möjligheterna att starta upp en ”Intermodal exporthub Småland” vid terminalen i Stockaryd. Ett nyskapande projekt som lovordas av bransch och regionföreträdare.