torsdag 30 november 2017

LRF engagerar sig för att få nya medborgare i arbete

Det var trängsel runt Jan-Gunnar Andersson när han visade
hur det fungerar vid modern mjölkproduktion
LRF HAR TAGIT initiativ till projektet "Landet runt" där man tillsammans med sina kommungrupper, arbetsförmedlingen och oss i kommunen arbetar för att visa nya medborgare möjligheten att bo och jobba på landsbygden.
     Som en del i projektet gjordes på torsdagen en studieresa till Norra Ljunga mjölkgård där Jan-Gunnar Andersson visade runt och berättade om arbetet med mjölkproduktion.  Färden fortsatte sedan till Ekhamra gård där Lena och Ingemar Ahnstedt berättade om sin köttproduktion. Med på resan var också Leif Henriksson som berättade om sin verksamhet med renovering av hus.

DET VAR ETT  40-TAL nya svenskar med på resan och det visar att intresset för boende så väl som arbete på landsbygd är stort bland våra nya invånare. Jag tycker det var alldeles utmärkt att LRF tagit detta initiativ genom Henrik Sporrong Esbjörnsson, Bo Johansson och Lena Ahnstedt. Än en gång är det bara att konstatera att ute på landsbygden finns en stor handlingskraft och ett stort engagemang. Något som verkligen behövs om vi ska lyckas inkludera våra nya svenskar i kommunen.

FÖR NÅGOT ÅR SEDAN sedan skrev jag krönikan "Samarbete behövs mer än någonsin". Denna publicerades på gröna sidorna i tidningen Land. I min krönika så efterlyste jag LRF:s engagemang i arbetet med integration. För mig var det därför extra roligt att vara med idag och se att det jag efterlyste nu blivit verklighet. Kul! Krönikan kan du läsa här nedan: