tisdag 28 november 2017

Introduktion, Skatteverk och kommunstyrelse

Kommunchef Jan Holmqvist
berättade tillsammans med mig
om Sävsjö kommun.
DET ÄR EN FÖRMÅN att få möta nyanställda för att berätta om vår kommun! Idag har jag talat om att våra uppdragsgivare är kommunens medborgare. Jag har också lyft fram det unika med att vara anställd i en politiskt styrd organisation och hur viktigt det är att ge varje person vi möter ett gott bemötande.

BARBRO BERG OCH MATS ANTONSSON från Skatteverket besökte i eftermiddag kommunstyrelsen för att informera och samtala om ”samarbete för en sund konkurrens”. Det handlade om den service som Skatteverket erbjuder kommuner. En del var ett samtal om hur vi kan verka för sund konkurrens och motverka ekonomisk brottslighet samtidigt som vi ger goda möjligheter för lokala företagare att vara med vid olika upphandlingar. Mycket positivt att Skatteverket gjorde ett besök i Sävsjö kommun för att ge information men också ta del av våra synpunkter och tankar!

PÅ DAGORDNINGEN FANNS det efterfrågade förslaget till remissversion för nya äldreplanen ”Livslust-hela livet”. Therese Rostedt fördrog förslaget och tillsammans med Lena Andersson och Miriam Markusson Berg svarades på frågor från kommunstyrelsen. Ett mycket ambitiöst och väl genomarbetat program som nu som nästa steg ska diskuteras i de politiska partierna.
     I övrigt på agendan arv från Elna Nilsson, Översiktsplan, Projekt kopplat till Stockarydsterminalen, Prioriterade utvecklingsområden och mycket mera.