måndag 27 november 2017

Energi och Livslust-hela livet

Trygghetsboendet Bryggaren är en del av utbudet av
bostäder till kommunens äldre
VI HAR ETT BRA SAMARBETE om energirådgivning tillsammans med Vaggeryd, Mullsjö, Habo och Jönköpings kommun. I dag var det årets sista styrelsesammanträde. Vi fick under mötet beskedet att en av pionjärerna för vårt samarbete och en av de mest entusiastiska personerna för energirådgivning, Jan Redenfors, hastigt har avlidit. En person som verkligen spred glädje och positiv känsla. Tänker idag på alla hans anhöriga, nära och kära som just nu sörjer.

EN NY ÄLDREPLAN som kallas för "Livslust-hela livet" har arbetats fram av Socialförvaltningen med Therese Rostedt i spetsen. I kväll har vi haft gruppmöte och våra ledamöter i Socialnämnden, Erika Mallander-Karlsson och Bengt Swerlander, har delgett oss sina sina tankar runt denna nya plan. Det är ett mycket omfattande material som arbetats fram och det kommer krävas tid att arbeta igenom och bilda sig en uppfattning om alla delar i denna viktiga plan.
    I kväll kom vi fram till att de fyra viktigaste hörnpelarna för ett hälsosamt åldrande med god livskvalitet är social gemenskap och stöd, meningsfullhet, fysisk aktivitet och goda matvanor. Svårast är att ta ställning till förslagen om hur kommande lokaliseringar av olika särskilda boenden ska vara. Min bedömning är att det kommer krävas en del ytterligare tankemöda innan förslagen för särskilda boenden och äldreplanen i sin helhet är färdigt för utskick på remiss till pensionärsorganisationer med flera.