torsdag 30 november 2017

LRF engagerar sig för att få nya medborgare i arbete

Det var trängsel runt Jan-Gunnar Andersson när han visade
hur det fungerar vid modern mjölkproduktion
LRF HAR TAGIT initiativ till projektet "Landet runt" där man tillsammans med sina kommungrupper, arbetsförmedlingen och oss i kommunen arbetar för att visa nya medborgare möjligheten att bo och jobba på landsbygden.
     Som en del i projektet gjordes på torsdagen en studieresa till Norra Ljunga mjölkgård där Jan-Gunnar Andersson visade runt och berättade om arbetet med mjölkproduktion.  Färden fortsatte sedan till Ekhamra gård där Lena och Ingemar Ahnstedt berättade om sin köttproduktion. Med på resan var också Leif Henriksson som berättade om sin verksamhet med renovering av hus.

onsdag 29 november 2017

Skytte utvecklas och samverkan om välfärden

DET BLIR INSTALLATION av nya LED-belysningar i Sävsjö Skyttecenter! Det har under några år varit behov av bättre ljus för att anläggningen ska vara fullgod för både tävling och träning. I dag har vi haft styrelsemöte i den ekonomiska förening som ansvarar för lokalerna. Vi kunde glädjande konstatera att belysning nu kan installeras genom samarbete med Aleholmsskolan och skyttegymnsiet. Det kommer också att framöver upplevas att luftkvalitén i hallarna är bättre genom installationen av en joniseringsutrustning som effektiviserar ventilationen. Förbättringarna kommer att vara på plats innan den stora skyttetävling Swedish Cup genomförs i trettonhelgen. Mycket bra och efterlängtade åtgärder som gör Sävsjö Skyttecenter till en ännu bättre skytteanläggning!

tisdag 28 november 2017

Introduktion, Skatteverk och kommunstyrelse

Kommunchef Jan Holmqvist
berättade tillsammans med mig
om Sävsjö kommun.
DET ÄR EN FÖRMÅN att få möta nyanställda för att berätta om vår kommun! Idag har jag talat om att våra uppdragsgivare är kommunens medborgare. Jag har också lyft fram det unika med att vara anställd i en politiskt styrd organisation och hur viktigt det är att ge varje person vi möter ett gott bemötande.

BARBRO BERG OCH MATS ANTONSSON från Skatteverket besökte i eftermiddag kommunstyrelsen för att informera och samtala om ”samarbete för en sund konkurrens”. Det handlade om den service som Skatteverket erbjuder kommuner. En del var ett samtal om hur vi kan verka för sund konkurrens och motverka ekonomisk brottslighet samtidigt som vi ger goda möjligheter för lokala företagare att vara med vid olika upphandlingar. Mycket positivt att Skatteverket gjorde ett besök i Sävsjö kommun för att ge information men också ta del av våra synpunkter och tankar!

måndag 27 november 2017

Energi och Livslust-hela livet

Trygghetsboendet Bryggaren är en del av utbudet av
bostäder till kommunens äldre
VI HAR ETT BRA SAMARBETE om energirådgivning tillsammans med Vaggeryd, Mullsjö, Habo och Jönköpings kommun. I dag var det årets sista styrelsesammanträde. Vi fick under mötet beskedet att en av pionjärerna för vårt samarbete och en av de mest entusiastiska personerna för energirådgivning, Jan Redenfors, hastigt har avlidit. En person som verkligen spred glädje och positiv känsla. Tänker idag på alla hans anhöriga, nära och kära som just nu sörjer.

söndag 26 november 2017

Söndagar är underbara dagar

Ester Danielsson visade "så här mycket"
SÖNDAGAR ÄR UNDERBARA dagar! Det känns så välgörande med att en dag i veckan få tid för återhämtning och funderande över olika saker. Gott också att få tid för en rejäl skogspromenad.

GUDSTJÄNST LIGHT var rubriken på dagens möte i frikyrkan. Ett koncept med frukostfika först och sedan en enklare gudstjänst med mer ungdomligt upplägg. Idag med bland annat tänkvärda tankar av Ester Danielsson och en mycket bra predikan av Christina Hultgren.

lördag 25 november 2017

Flygfotogen i Möcklehult och bra med Bengt i region

"VI HAR FÅTT IN EN UPPGIFT om att det nyss skett ett utsläpp av diesel i Möcklehult".  Det meddelandet kom på telefon strax före midnatt. Tack vare mycket duktiga medarbetare har vi sedan meddelandet kom sett till att få koll på läget och allt är nu under kontroll.
    Anledningen till utsläppet var att det pågår kalkning med helikopter i södra kommundelen. I samband med tankning har flygfotogen runnit ut på marken, antingen genom ett handhavande fel eller genom att utrustning har gått sönder. Läckan är stoppad och föroreningen begränsad. På måndag kommer vår miljöchef att vara på plats för att bedöma hur föroreningen ska saneras.

fredag 24 november 2017

Gummifabriken mötesplats för nätverk med kollegor

Här ska såsmåningom bli entrén
till "nya" Gummifabriken
DET VAR INTRESSANT att denna gång få vara i den omtalade Gummifabriken med vårt nätverksmöte för kommunalråd och kommunchefer. Gummifabriken är industrihistoria i Värnamo och var en stor arbetsplats där det under fabrikens storhetstid jobbade 900 personer i den 20.000 kvadratmeter stora fabriken. Det tillverkades allehanda produkter i gummi. Exempel är däck till cyklar, mopeder och motorcyklar.  Men det gjordes också hockeypuckar, stövlar regnrockar och tätningslister.

GUMMIFABRIKEN ÄR IDAG under vingarna på Värnamo kommun genom ett kommunägt bolag. Det görs en mycket stor satsning på att göra om de gamla slitna lokalerna till en toppmodern anläggning för utbildning, näringsliv och kultur. Tanken är att huset ska bli en motor för tillväxt. Ombyggnationen har varit minst sagt strulig och kostsam men enigheten är stor bland de politiska partierna i Värnamo om att Gummifabriken trots det ska färdigställas enligt visionen.

JÖNKÖPINGS UNIVERSITET ansvarade för att hålla ihop det nätverksmöte som vi hade i Gummifabriken. Denna gång medverkade Cecilia Bjursell med att tala över "Samskapande ledarskap".

torsdag 23 november 2017

Det blir bra med Jonas Lindell som polischef

KOMMUNCHEFEN OCH JAG har träffat Jonas Lindell för första gången i hans uppdrag som ny lokalpolis-områdeschef på Höglandet.

JONAS LINDELL HAR EN stor poliserfarenhet men har under en period också varit chef inom Migrationsverket. Nu är han tillbaka hos polisen och ser med tillförsikt fram emot samarbetet med oss på Höglandet. Johan är uppväxt i Vetlanda och han går i sin pappas Johnnys fotspår när det gäller yrkesval. Johnny Lindell var en av de poliser som vi i Sävsjö haft mycket gott samarbete med!

VID VÅRT MÖTE var också vår kommunpolis Anders Sjöö med och vi samtalade om vilka områden som vi ser som allra viktigast att jobba med just nu. Vi pratade om arbete mot droger, synlighet och den negativa trenden med skadegörelser och inbrott. Under december ska de medborgarlöften som polisen och kommunen har utvärderas. Vi var överens om att därefter inleda samtal om att förbättra och skärpa dessa. Jonas Lindell ger ett gott intryck och jag är övertygad om att han kommer bli en alldeles utmärkt lokalpolis-områdeschef på Höglandet!

onsdag 22 november 2017

Tempo satsar och tack till personal

Fräscha nya kyldiskar i Tempo 
LIVSMEDELSBUTIKEN TEMPO i Stockaryd gör en stor satsning med nya kylar och frysar. De gör också en ny design av butiken med färger och hyllor. Fräscht, snyggt och proffsigt!
     Helena Gill från Sävsjö Näringsliv och jag var idag där på ett besök och vi överlämnade en blomma för att visa vår uppskattning. En satsning långt utöver det vanliga.

Har du inte varit på Tempo på ett tag så gör ett besök i denna fina livsmedelsbutik!


Gösta Persson stod för fin underhållning
AVTACKNiNG AV personal som går eller gått i pension och överlämning av minnesgåvor till de som varit 25 år i kommunens tjänst var kvällens trevliga aktivitet. Fullmäktiges ordförande Per Danielsson var kvällens konferencier och min uppgift var att hålla ett tal. För kvällens underhållning stod Gösta Persson som sjöng till eget gitarrackompanjemang.

I MITT TAL så uttryckte jag kommunens tack till de som nu går i pension och de som haft 25 år i kommunens tjänst. Jag gjorde en liten tillbakablick till just 1992, det år när de som fick sin minnesgåva anställdes. Jag berättade om en del stora världshändelser, det som hände i Europa och Sverige men mest om händelser i vår kommun.

LARS STRÖMBLAD EFTERTRÄDDE UNO NORD som kommunalråd. Det var tufft på arbetsmarknaden och i kommunens ekonomi. Därför togs fram ett sparpaket som innebar att det minskades med många tjänster. Men det hände också mycket positivt  detta år med tillbyggnad av Södergården, ny sporthall i Vrigstad med mera. Jag konstaterade att vår kommun har gått igenom tider av framgång men också av tider när det varit tufft. Men kommunens personal har alltid lojalt gjort ett proffsigt jobb och förmedlat god omsorg utbildning, fritid och teknisk kvalité till vår medborgare!

tisdag 21 november 2017

Fler träd ger mer välbefinnande än rejäl löneökning

Denna Powerpointbild visade idag hur oerhört hälsosamt det är med träd!
NÄR LÄNSSTYRELSEN bjudit in Vetlanda- och Sävsjö kommuner för att redovisa och samtala om Grön handlingsplan för Jönköpings län så blev träd och skog i fokus. Många av oss höjde på ögonbrynen när vi fick veta hur mycket träd och natur betyder för vår hälsa. Men detta var inget nytt utan visst något som forskare har sett sedan länge. En forskarstudie har exempelvis visat att 10 extra träd i sin boendemiljö ger samma upplevda välbefinnande som en löneökning på 80 000 kronor. Det ger en livslängdsförlängning med i genomsnitt 7 år! Inte visste jag att träd i vår närhet är så viktigt och påverkar oss så mycket!

VI FICK EN BRA GENOMGÅNG av förslaget till Grön handlingsplan för Jönköpings län. Det gavs också redovisningar och flera goda exempel från både Vetlanda och Sävsjö kommuner. Vårt uppdrag är nu att komma med våra synpunkter till Länsstyrelsen i ett så kallat "Remissvar", detta ska inlämnas under februari. Förslaget till Grön handlingsplan och mer information finns på Länsstyrelsens hemsida på följande länk:
http://www.lansstyrelsen.se/Jonkoping/Sv/miljo-och-klimat/miljomal/atgarder-uppfoljning/gron-handlingsplan/Pages/default.aspx

måndag 20 november 2017

Roligt med Asllani och Granqvist, positivt för Höglandet i trygghetsundersökning

Staplar som visar hur våra medborgare
upplever, Grön-kontakt, Lila-Bemötande,
Gul-Information, Röd-arbetet med utredning.
SÅ ROLIGT ATT Andreas Granqvist vann Guldbollen och att Kosovare Asllani tilldelas Diamantbollen vid kvällens fotbollsgala! Två synnerligen värdiga pristagare!

ARBETSVECKAN BÖRJADE med en dag i Linköping dit Polisregion Öst bjudit in för att tillsammans med brottsförebyggande rådet presentera en stor nationell trygghetsundersökning. Politiker, poliser och länsstyrelser var på plats för att få del av information men också för att diskutera resultatet.  I undersökningen har tvåhundratusen medborgare svarat på frågor om utsatthet för brott, trygghet, förtroende, samt brottsoffers kontakter med rättsväsendet.  Med hjälp av undersökningen har man sammanställt statistik som visar läget i landet, i Region Öst och här på Höglandet.

I JÄMFÖRELSEN MED övriga landet så är det tydligt att det här på Höglandet är lägre nivå av olika brott än i  andra delar av Polisregion Öst. Allra allvarligast synes läget vara i Eskilstuna.  Här, där vi bor, är upplevelsen av bemötande och information från polisen allra högst i regionen. Detta är förstås positivt men samtidigt som resultaten är bra i relation till andra så är det ändå anmärkningsvärt låga siffror. Att bara hälften av medborgarna tycker sig få god kontakt och gott bemötande av polisen är inte bra. Att 80 procent tycker att arbetet med polisutredning inte är tillräckligt är inte heller acceptabelt.

DENNA UNDERSÖKNING bekräftar att behovet av förstärkning med mer personal inom polisen är mycket angeläget. Det krävs krafttag med bättre lön, bättre arbetsvillkor och en uppgradering av polisyrket för att vi ska få till en varaktig positiv förändring som kan synas i kommande trygghetsundersökningar!

söndag 19 november 2017

HA-74, Sävsjö IBK, J-Södra och Tomas Samuel

World Value Survey visar att Sverige är världen mest
sekulariserade land. Något som är ett bekymmer när vi
nu tar emot så många människor från muslimska länder
VI SATT ETT HELT GÄNG bänkade framför TV:n för att heja på J-Södra i sista kvalmatchen mot Trelleborg. Trots en bra kämpainsats så räckte det inte så nu är man tillbaka i superettan igen. Tråkigt för hela regionen att vi inte längre har något allsvenskt fotbollslag.
    Bättre gick det för våra lokala hockeyhjältar, HA-74, som klämde till Grästorp med 1-6. En match som säkert betyder mycket för självförtroendet. Sävsjö IBK visade också vilket bra lag man är genom bortavinst över Willands IBK med hela 6-10.

SÖNDAGAR BÖRJAR FÖR OSS oftast med ett besök i kyrkan. Det känns bra och välgörande att få möta andra gudstjänstfirare, få del av Guds ord, vara med i bön och sång.
    Idag lyssnade vi till ett viktigt budskap av Tomas Samuel. Han är uppväxt i Irak och var en starkt troende muslim. I sitt hemland kämpade han för att värva andra muslimer till kriget mot USA 2003. Hans starka religösa övertygelse ledde honom till en webbplats där han kom i kontakt med kristen tro och så småningom började han även läsa i bibeln. Nu är han en kristen och reser runt, bland annat i Sverige, för att berätta om sin erfarenhet och för att dela med sig av sin kunskap om muslimsk tro.

lördag 18 november 2017

Vinterdäcken på och Fälth kliver av

VÄDERPROGNOSERNA VISADE på morgonen att det är risk för oväder de närmaste dagarna. I södra Sverige kan det bli snö på upp till 2 decimeter. Insåg att det nu är hög tid att sula om bilen så trots ihärdigt regnande så har jag idag satt på vinterdäck.

LÄSTE PÅ MORGONEN, i Dagbladet, att kollegan Lars-Erik Fälth i Aneby nu bestämt sig för att inte kandidera för fortsättning som kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen. Lars-Erik är en kollega som jag uppskattar. Han har ett otroligt minne, är schysst och pålitlig. Han har alltid glimten i ögat och förhöjer samarbetsklimatet genom att då och då berätta en rolig historia. Han lämnar uppdraget efter valet, så  jag ser fram emot att få samarbeta med Smålands roligaste kommunalråd, Lars-Erik Fälth ännu ett år.

fredag 17 november 2017

Busenkelt och skinande rent med Sävsjötvätten

HAR DU TESTAT SÄVSJÖTVÄTTEN? Om inte så rekommenderar jag att du nästa gång prövar att  tvätta bilen i denna alldeles utmärkta nya ”gör-det-själv-tvätt”. Det är fyra tvättbås och det finns en takhöjd på tre och en halv meter, vilket innebär att även husbilar får plats. Det finns också möjlighet att på plats dammsuga bilen invändigt. Betalning sker enkelt via vanligt betalkort och anläggningen är öppen dygnet runt.

TVÄTTNINGEN FUNGERAR mycket bra och om du följer de olika stegen så får du busenkelt en ren och skinande blank bil på bara en liten stund. Det känns förstås också lite särskilt bra att  jag genom att använda Sävsjötvätten också gör bilen ren med gott samvete. Detta eftersom allt smutsvatten tas om hand på ett miljöriktigt sätt via en reningsanläggning från Sävsjöföretaget Ecobark!

LÄS OM INVIGNINGEN av Sävsjötvätten på följande länk: http://savsjo.blogspot.se/2017/08/regnig-marknad-och-efterlangtad.html

torsdag 16 november 2017

Höglandsförbund, nomineringar och ung 94-åring

Min svärmor Kerstin Magnusson är idag 94 år
DET HANDLADE MEST om pengar när jag började dagen i ett Eksjömöte med kollegorna i Höglandsförbundet. Efter att hanterat frågor om ekonomiuppföljning,  budget och budgetdirektiv för 2019 så blev det några välbehövliga timmar i kommunalhuset i Sävsjö.

INNAN HEMFÄRD blev det också en stunds samtal med kristdemokraternas nomineringskommitté om valsedlar för riksdag, region och kommun. Vi har en hel del förslag till hur region och riksdagsvalsedeln kan förbättras och detta kommer framföras av våra ombud på kommande partikonvent. Nomineringsläget till kommunens valsedlar ser bra ut, men det finns utrymme för några fler personer. Är du intresserad av att vara med? Ta i så fall en kontakt med mig så kan vi samtala om detta!

MIN FINA SVÄRMOR, Kerstin Magnusson, fyller idag 94 år. I kväll har vi uppvaktat och firat med smörgåstårta och haft en trevlig stund tillsammans. Det är fantastiskt att få vara så ung i sinnet när man är 94 år! Stort GRATTIS KERSTIN!

onsdag 15 november 2017

Gläds åt att få tala med perspektiv på 25 år

Kennet Ek, David Rambrandt, Anne-Marie Johansson
och Kurt Forsberg berättade för tidningen om sitt arbete
på polisstationen i Sävsjö
OM PRECIS EN VECKA har jag uppdraget att hålla ett tal till personal som gått i pension eller haft 25 års tjänst i Sävsjö kommun. Som en del i min förberedelse har jag tittat igenom protokoll och tidningsurklipp från 1992, alltså försökt att bilda mig en bild av hur det var för just 25 år sedan. Så intressant och fascinerande!

JAG LÄSER OM HUR UNO NORD lämnade som kommunalråd och Lars Strömblad klev in på scenen. Efter några goda år började betydligt kärvare tider med stora besparingar,  men trots det också mycket som var positivt. Datorer började så smått komma till användning och kommunledningen gjorde en helrätt bedömning om en kommande utveckling inom dataområdet. Därför skapades år 1992 det första "optofibernätet" mellan några kommunfastigheter i Sävsjö.

POLISVERKSAMHETEN I KOMMUNEN var viktig och det fanns 8,5 heltidstjänster på Sävsjö polisstation. I dag är polisen centraliserad till Eksjö och närvaron i vår kommunen på en helt annan nivå, detta trots att utmaningarna torde vara betydligt större nu än de var för 25 år sedan. Ska bli kul att fortsatt läsa på och forma talet som jag ska hålla på onsdag kväll!

tisdag 14 november 2017

Planer, integration och digital lunch med företagare

Simon Ek visar hur enkelt det går att
koppla och använda digital teknik
ENKLARE ÄN DU TROR var temat på en digital lunch där vi som några kommunstyrelsepolitiker deltog tillsammans med företagare. Inbjudare var vårt näringslivsbolag, SNAB, och Vrigstad Värdshus hade dukat fram den god lunchen. Berättade om hur enkelt och smart man kan utnyttja digital teknik gjordes föredömligt av de lokala näringslivsprofilerna Simon Ek, Sävsjö digital och Carl-Johan Gustafsson, Sharp.

PLANER och INTEGRATION var huvudtemat för dagens beslut i kommunstyrelsens utskott. Översiktsplan och äldreplan fanns på agendan så väl som sju ansökningar om medel från kommunens integrationsfond. Efter överläggningar med olika intressenter om hur arvet efter Elna Nilsson ska hanteras så är kommunstyrelsen utskott nu redo att föreslå kommunstyrelse och fullmäktige att ta emot och administrera de testamenterade medlen. Medfinansiering ska ske av ett projekt som undersöker möjligheterna att starta upp en ”Intermodal exporthub Småland” vid terminalen i Stockaryd. Ett nyskapande projekt som lovordas av bransch och regionföreträdare.

måndag 13 november 2017

Vilken dramatik, vilken makalös bragd!

DET VAR INTE VACKERT eller välförtjänt men en helt makalös bragd av Sveriges fotbollslandslag att ta sig till VM genom att besegra den stora fotbollsnationen Italien. En fantastik laginsats, skickligt ledarskap och en målmedveten strategi gav resultat. Grattis Sverige!

FÖR MIN DEL KOM jag hem lagom till andra halvleken och jag är så glad över att få uppleva en del av denna historiska match. Det blev också en skön och positiv avslutning på en arbetsam men rolig dag med massor av möten.

INNAN FOTBOLLEN VAR DET I KVÄLL kommunfullmäktige med beslut om budget och verksamhetsplan. Det är riktigt bra att samstämmigheten bland kommunens politiker är så stor om kommunens planering för ekonomi men också för vår vision och våra målsättningar!

söndag 12 november 2017

Vi pappor är viktiga

Jag är så glad för min familj
JAG KÄNNER MIG SÅ TACKSAM över att få ha en familj och att en dag som denna få känna mig uppskattad med hurrarop, en ny slips, kaffe och tårta! 

DET ÄR INTE SJÄLVKLART att få känna sig älskad och inte heller att ha en familj.  Många har det idag tufft i sina relationer och familjerna är särkilt utsatta för påfrestningar.  Jag har vid flera tillfällen fått exempel på att ett av samhällets stora bekymmer är att det finns unga pojkar som saknar närvarande pappor. En dålig eller, allra värst, en frånvarande pappa kan tyvärr allt för ofta leda till rotlöshet som gör att unga män ibland faller offer för missbruk och kriminalitet. Det är viktigt att vi som politiker jobbar för att uppvärdera och stödja familjer.  En viktig del i det är att särkilt stötta pappor att axla sin papparoll.

I DAG PÅ FARS DAG känner jag mig tacksam och privilegierad för goda relationer till min familj. Men idag också tacksam för alla pappor som är engagerade i sina barn och ger dem tid och kärlek!

lördag 11 november 2017

Gemenskapskväll och tankar om färgstark politiker

Ungdomar trängdes runt den goda
tacopajen
GEMENSKAPSKVÄLL i kyrkan var en av lördagens aktiviteter. God mat och trevlig samvaro med både unga och äldre. Kul också med musikquiz! I övrigt har lördagen för mig varit hemmapyssel med hus och bilar.

NÅS IKVÄLL AV ATT Ian Wachtmeister, en av Sveriges mest färgstarka politiker, har avlidit. När han med buller och bång gjorde inträde på den politiska scenen så gjorde han ett stort intryck också på mig som precis då hade börjat engagera mig i politiken. Många av de åsikter som han förde fram stämde inte alls med mina värderingar men jag fascinerades över hans slagfärdighet i debatterna och att det alltid "var drag under galoscherna." Även om han var tuff och udda så visade han däremellan också värme och engagemang. Det jag framförallt tycker är viktigt att ta med sig från Ian Wachtmeister är att han trots sin position, som greve och företagsledare, alltid lyssnade till folket. Vi skulle behöva mer av det bland dagens politiker.

fredag 10 november 2017

Heja Sverige och Femtinge

Linda och Hans-Åke på scenen Stora torget, Sävsjö stad
VILKEN DRAMATIK men va roligt att Sverige vann med 1-0 över Italien i kvalet till Fotbolls VM! En rolig avslutning på en ganska tråkig men viktig dag i Jönköping.  Regionala överläggningar med "Kommunalt forum" och "Primärkommunal samverkan" har varit dagens uppdrag.

STORT GRATTIS till Blågult men också till Hans-Åke Andersson och Linda Elaine Byman som tilldelas årets kulturstipendium. De är mycket värdiga pristagare för sin fina insats med sommarteater ute på logen i Femtinge . Men också för att de utöver hela landet är goda ambassadörer för vår kommun. På länken kan du läsa hela prismotiveringen.

torsdag 9 november 2017

Ideella föreningar och engagerade personer ger trivsel i samhälle

Affisch / inbjudan till julmarknad
DET ÄR FÖR MIG ROLIGT ATT ha fått hedersuppdraget att göra affischen till årets julmarknad i Stockaryd! Förra året var en stor succé med många hantverkare, aktiviteter och besökare, både på marknaden och på den julkonsert som var i Svenska kyrkan.  Nu är det dags igen och jag tror det i år kommer bli ännu fler som är med.

FÖR ETT MINDRE SAMHÄLLE som Stockaryd är det så betydelsefullt med ideella föreningar och engagerade personer. Utan Samhällsföreningen och Svenska kyrkan hade det inte blivit någon julmarknad. Men nu kan vi Samhällsbor och alla andra åter få glädja oss åt en riktigt trevlig eftermiddag och kväll i Stockaryd den 17 december. Boka in detta datum i din kalender du också!

På länken kan du se affischen i större format, du kan läsa mer om Stockaryds samhällsförening och om förra årets julmarknad:
https://savsjo.blogspot.se/2017/11/ideella-foreningar-och-engagerade.html

onsdag 8 november 2017

Högliden till Sävebo på regionmöte som gav kris

Fastigheten Högliden i Sävsjö som nu köpts av Sävebo
HAR VIA WEBBSÄNDNING följt regionfullmäktiges sammanträde. Mest fokus har varit på beslut om budget men på agendan fanns också ett förslag om att försälja fastigheten Högliden till vårt kommunala fastighetsbolag.

JAG TYCKER DET VAR bra att regionen i ett helt enhälligt beslut valt att sälja fastigheten Högliden till Sävebo. Köpet känns tryggt eftersom det i överenskommelsen också finns ett avtal som ger ett långtidskontrakt med regionen om vårdcentral och folktandvård i lokalerna. Att vi i Sävsjö köper Högliden öppnar möjligheten för att i fastigheten samla kommunal verksamhet som idag finns utspridd i andra lokaler. Det innebär att kommunen inte behöver bygga nytt centralkök utan kan vara kvar i detta befintliga kök. Positivt är också att Höglidens matsal kan vara kvar. En bra fastighet i ett bra läge som nu kommer till sin rätt och dessutom genom avtalen med regionen ger plus i kassan för Sävebo.

tisdag 7 november 2017

Samtal om integration och omvärldsspaning om Östling

Ett foto från när jag
medverkade på SFI
LÄNSSTYRELSEN HADE IDAG bjudit in sig till Sävsjö kommun för att samtala om mottagning av nyanlända och integration. Det handlade bland annat om läget på arbetsmarknaden där arbetsförmedlingens representant, Christian Lagerqvist, konstaterade att bland inrikes födda finns i praktiken ingen arbetslöshet, när det som nu ligger på 2,1 procent.
    Bland utrikesfödda är fortfarande en förhållandevis stor andel arbetslösa. Gymnasiechefen, Johnas Stranne, berättade tillsammans med Lillemor Hultqvist om det nyskapande arbete som görs i vår kommun för att få fler i sysselsättning.
    En ny satsning är "Sävsjömodellen". Ett arbete med en bred samverkan där vår gymnasieskola, Aleholmsskolan, är utgångspunkt. Jobbhuset gör också ett bra jobb där projekt som "Ingjuta" ger stor uppmärksamhet, också nationellt.  Undervisning i svenska är en väsentlig del i arbetet och inom SFI finns just nu  i vår kommun 185 personer.

måndag 6 november 2017

Kampen för Riksväg 30 fortsätter

TRAFIKVERKETS BESLUT att sänka hastigheten på Riksväg 30 från 90 till 80 km/h överklagades i höstas till regeringen och de gav oss rätt. Du kan läsa mer om detta i ett tidigare blogginlägg som finns på denna länk:
http://savsjo.blogspot.se/2016/12/bifall-om-rv-30-excelente-magnifico.html#more

TRAFIKVERKET FICK DÅ skruva tillbaka 90 skyltarna. Men nu är man på gång med en hastighetssänkning igen. Vi fick kännedom om detta via grannkommunen Växjö och Samhällsföreningen i Lammhult som på Trafikverkets webbplats hittat ett meddelande om detta. Något utskick eller meddelande om beslutet  har vare sig vi eller Växjö fått.
    Beslutet innebär att en ny hastighetssänkning på RV 30 kommer att börja gälla från 2 maj 2018. Beslutet är också denna gång möjligt att överklaga men bara om det sker omgående. Vi har därför sammanställt en sådan överklagan som kommer skickas in i morgon förmiddag.

söndag 5 november 2017

Det enda jag kan göra är att be för mina syskon

First Baptist Church i Sutherland
Springs, San Antonio, Texas. 
SENT PÅ SÖNDAGSKVÄLLEN nås jag de tragiska nyheterna om att det åter skett ett kallblodigt mördande av människor I USA. Att dådet denna gång skett under en gudstjänst berör oss som brukar gå i kyrkan lite extra. Det känns så förfärligt att kristna syskon som samlas för att be och fira gudstjänst ska slaktas av en hänsynslös mördare i ett sådant fasansfullt illdåd.

JAG KÄNNER MIG BEDRÖVAD av ständiga rapporter om sådana här tragiska skjutningar i USA. Det enda jag kan göra är att be för alla de berörda människorna och deras närstående. Mina böner går just nu till alla de som bor i Sutherland Springs, Texas och särskilt de som är medlemmar i den nu så illa drabbade baptistförsamlingen. Må Gud ge dem styrka att ta sig vidare genom sorg, saknad och smärta.

Allhelgonahelg avslutad med gudstjänst, Södergården och Capture one

SÅ, VAR EN FIN allhelgonahelg till ända. Söndagen började med besök i kyrkan där det var alldeles fullsatt. Min roll var att hantera mixerbordet, en rolig och utmanande uppgift när det är hög nivå på sång och musik. I dag var det proffsiga Emma Holmstedt, Emma Gustavsson och Sofia Wernbo, som höll i sång och lovsång.
    Anders Wisth är en fenomenal predikant! Idag berättade han inspirerat, och visade videoinslag, från ett besök på legendariska Azusa street i Los Angeles. Platsen där det den 9 april 1906 startade en väckelserörelse som banade väg för den världsvida pingstväckelsen.

lördag 4 november 2017

Vi ska ses igen

Ljusen lyser så fint på kyrkogården
och vid mamma och pappas gravsten
I ALLHELGONAHELGEN tänker vi på anhöriga som inte längre finns ibland oss. Vi smyckar deras gravar med blommor och tänder ljus som lyser upp i mörkret. Tankar kommer om livets korthet, om att döden finns och drabbar oss alla. Men vi påminns också om hoppet av en underbar himmel där vi kan ses igen.

FÖR MIN DEL TÄNKER jag förstås lite särkilt på mina föräldrar, Ulla och Laile, som sorgligt nog dog alldeles för tidigt och med bara två års mellanrum. Pappa var 56 år och mamma 58 år.
Min älskade mamma och pappa
     I kväll besökte jag Hjälmseryds kyrkogård och läste "Minnet vår glädje återseendet vårt hopp" som står som text på mina föräldrars gravsten. Trots att mamma och pappa dog så unga har jag många fina minnen från mitt hem och min uppväxt, i Hjälmseryd och Rörvik. När jag ser den fina, smyckade graven och ser ut över alla tända ljus på kyrkogården inser jag att det aldrig är riktigt mörkt, det finns hopp.

DE SENASTE VECKORNA har jag många gånger lyssnat till den fina sången "Vi ska ses igen", en sång som vi också sjöng på pappas begravning. Jag lever med en tro och övertygelse om att det är sant. Det finns ett skönt hopp om återseende av Ulla och Laile så väl som andra nära och kära. Ett hopp om en himmel som också jag får förtrösta på. Vilken glädje det ska bli när vi ska ses igen!

Länk om uppväxten i Hjälmseryd:
http://savsjo.blogspot.se/2016/04/hedrande-fa-tala-i-hembygd.html#more

fredag 3 november 2017

Forssa kvarnagård bjöd på kultur och höstmys

DET ÄR SÅ STÄMNINGSFULLT och trevligt att i den mörka höstkvällen besöka "Kultur och höstmys" på Forssa kvarnagård. Traditionen med att just denna vecka ordna olika kulturaktiviteter har byggts upp av Smålands kulturfestival med Susanne Rydén i spetsen.  Nu pausar kulturfestivalen men det är bra att det ändå fortsätter att ordnas kulturaktiviteter denna höstvecka.

DETTA ARRANGEMANG där, Therese och Claes Rostedt bjuder in olika konstnärer, musiker och hantverkare inom mat, smycken naturprodukter med mera, växer från gång till gång. Denna kväll var det ett tjugotal olika hantverkare på plats.
     För vår del köpte vi av kvarnägarna själva nymalet mjöl gjort på olika kulturspannmål. Denna gång blev det Spelt-, Emmer och Juusomjöl. Vi köpte en Vrigstad hemost och fina uppläggsfat. Tack för att vi också i år fick glädjas åt kultur och höstmys!

torsdag 2 november 2017

Sociala medier ger obändig styrka åt #MeToo men blir destruktiv plattform för troll

Bredband och Internet plattform
för både ont och gott
PÅ MORGONEN LYSSNADE jag till ett reportage om hur ett 90-tal unga ryssar lyckades ställa till oreda och kalabalik i senaste USA-valet. De var anställda på en trollfabrik i S:t Petersburg och hade bara ett enda uppdrag, det vara att plantera ut falska nyheter och annonser. Framförallt på Twitter och Facebook med syftet att bilda opinion samt skapa kaos. De lyckades långt över vad de förväntat själva och skapade förvirring så väl som ett omtvistat valresultat. Efter valet har det tidigare starka, demokratiska USA förlorat i anseende och det stora landet tappar nu, med sin märkliga president i spetsen, successivt i förtroende och inflytande. Samtidigt har det sammanhållna auktoritära Ryssland blivit starkare och framstår som en ännu tydligare världsmakt. Utvärderingen visar att de ryska trollfabrikerna var ett långt vassare vapen än någon kunnat ana.

onsdag 1 november 2017

Studiebesök, infrastruktur, matvagnar och mycket mer

Peter Stenlund berättar för några
ur kommunstyrelsen om
företagets fina maskinpark.
ETT BESÖK PÅ Rörviksföretaget Finmekanik i Småland startade upp en heldag med kommunstyrelsen. Platschefen Peter Stenlund berättade om företaget och visade runt i lokalerna. Omsättningen är 20 miljoner och man har ca 13 anställda. Företagets största utmaning just nu är att hitta personal som har rätt kompetens. Kommunstyrelsen fick en mycket bra information och se ett välskött företag med en genomtänkt strategi för att möta framtidens utmaningar!

    Ett besök gjordes på Rörviks skola för att se den nyligen ianspråktagna modulen för förskola och på plats få en bild av renoveringsbehovet av skolbyggnaderna. Rektorn Karin Karlsson bjöd på gott fika, berättade om skolan och visade runt i de olika byggnaderna. Kommunstyrelsen var mycket nöjd med de nya förskoleavdelningarna. Behovet av att fräscha upp skolans lokaler är uppenbara och det diskuterades även om eventuellt behov av tillbyggnad för att skapa utrymme för fler rum.