onsdag 11 oktober 2017

Vi behöver jobba för att minska antalet självmord

TYVÄRR FINNS I VÅRT samhälle många som mår dåligt, är deprimerade eller lider av annan psykisk ohälsa. För en del känns det så outhärdligt att man väljer att försöka ta sitt liv. I vårt län så är det ett 50-tal personer, många unga, som tar sitt liv varje år. Ungefär tio så många försöker ta sitt liv, alltså ca 500 personer.

SJÄLVMORD ÄR ett område som är svårt och  där det finns mycket okunskap. Det är därför angeläget att vi jobbar för att ge utbildning men också att det tidigt sätts in åtgärder för personer som är i riskzonen.
    Till kommunen har en mamma, som mist sitt barn i ett självmord, lämnat in ett medborgarförslag där hon tycker att kommunen bör upprätta en handlingsplan för hur självmorden ska minska. Jag tycker det är ett bra initiativ och för min del kommer jag stödja att vi tar fram en plan och gör åtgärder för att minska antalet självmord.