fredag 13 oktober 2017

Riksväg 30, Jönköpingsbana och växel

Trafikverkets kontor i Jönköping.
Det är Trafikverket som ansvarar
för investeringar i länets
järnvägar och vägar
SAMTAL OM VILKA INVESTERINGAR i järnvägar och vägar som är allra viktigast var idag på agendan i en gemensam överläggning mellan kommunerna på Höglandet. Anledningen till mötet var att det håller på att tas fram investeringsplaner både nationellt och regionalt där vi i remissarbete kan få komma med synpunkter.
    Vi har idag samtalat bland annat om vikten av investeringar i järnväg kopplat till  Eksjö, Vetlanda och Nässjö bangård. För Sävsjö kommun har vi lyft fram hur viktigt det är att göra förbättringar i kapaciteten på Riksväg 30. Vi har också lyft fram behovet av södergående växel  vid Stockarydsterminalen och vikten av insatser som gör att Jönköpingsbanan fungerar bättre.