tisdag 3 oktober 2017

KS prövade tillgänglighet och fick del av livslust

Foto från dagens mässa där Stellan Streffert och Barbro Davidsson är i het
diskussion om bostäder.  Therese Peterson ordförande i Sävebo tittar nöjt på.
KOMMUNALA RÅDET för funktionshinder-frågor ordnade idag en tillgänglighets-promenad för bland annat kommunstyrelsen. Med rollatorer, rullstolar med mera fick vi pröva att ta oss runt i centrala Sävsjö. Mycket fungerar bra men det finns också trösklar, avsatser och gropar som behöver åtgärdas. Det var nyttigt att själv få pröva hur det är att vara funktionshindrad!

KOMMUNSTYRELSEN INBJÖDS också till att i samband med sitt sammanträde besöka den fina mässa som ordnats i Kulturhuset. Mässan var en del i en rad aktiviteter i oktober som fokuserar mot gruppen som är 60 plus och har temat ”Livslust hela livet”.

PÅ KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE så var det samstämmighet om att ställa sig bakom de förslag som utskottet förberett. IOGT-NTO föreslås få beviljat medfinansiering till utbyggda lokaler och skatepark. Skidanläggningen, Högagärdebacken, ska strömförsörjas med ny högspänningskabel för att få kapacitet att göra mer snö. Byalaget i Torset och Hjärtlanda sockens byalag får medel till satsningar på samlingslokaler. Kommunstyrelsen var positiva till att samordna de medel som Elna Nilsson testamenterat till kommunen för att hantera tillsammans med Hembygdsföreningen och stiftelsen Komstad kvarn.