tisdag 17 oktober 2017

Celebration, allaktiviteter, minigolf och Röda kvarn

Ett foto inifrån Röda Kvarn tagen vid mitt besök där för
något år sedan
I SÄVSJÖ KOMMUN är det en stor tillgång att det finns många aktiva föreningar och att det är ett så stort ideellt engagemang!

NÄR KOMMUNSTYRELSENS utskott idag hade sitt sammanträde så var flera av ärendena kopplade till just föreningar i kommunen. Sävsjö Celebrations ordförande Hans Ihreståhl gjorde en presentation av sommarens festival och berättade om föreningens framtidsplaner.

IOGT-NTO arrenderar Vallsjöbaden och det beslutades om att inför nästa sommars verksamhet investera i helt nya banor för minigolf. Kultur- fritidsnämnden och Sävsjö skyttecenter ekonomiskförening har tagit fram ett förslag om utveckling av Sävsjö skyttecenter. Förslaget är att skapa ett allaktivitetscenter. Detta förslag presenterades och ska bearbetas vidare för slutligt beslut vid kommunstyrelsen i slutet av oktober.

I ÖVRIGT BESLUTADES om en handlingsplan för att minska antalet suicid så väl som en plan för ett förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak. Det beviljades integrationsmedel för anställning av extra tjänster och för en fortsatt ökad bemanning på överförmyndarnämnden.
´
UNDER TISDAGEN revs den nästan hundra år gamla biografen  Röda Kvarn. För många Sävsjöbor en plats där man sett filmer och upplevt olika kulturarrangemang. För några år sedan gjorde jag ett sista besök i lokalen för att se om det fanns något hopp om räddning. Du kan läsa om detta besök på följande länk: http://savsjo.blogspot.se/2015/07/anrik-savsjobiograf-andas-fortfarande.html