måndag 23 oktober 2017

Borta bra men hemma bäst när jag summerar riksting

Uppsala domkyrka i kvällssolen sedd med utsikt från slottet
"BORTA BRA MEN HEMMA BÄST" säger talesättet och jag kan bara instämma. Skönt att vara tillbaka i Sävsjö kommun efter inspirerande men arbetsamma rikstingsdagar i Uppsala.

JAG HAR IDAG SUMMERAT dagarna och tycker att det var lite extra roligt, vid sidan om rikstinget, att min kära hustru också var med på resan. Vi fick bland annat en stund tillsammans på lördagen för att gå runt i den fina gamla staden. Vi besökte Domkyrkan, slottet och vandrade utmed Fyrisån.  På hemvägen hälsade vi på hemma hos Annettes kusin, Lena, som bor på landet utanför Uppsala, mycket trevligt!

JAG HAR UNDER måndagskvällen sammanställt ett första utkast till den ombudsrapport som jag ska överlämna till min partiavdelning. Jag har försökt sammanställa viktiga händelser och också förklarat hur jag själv agerat i olika frågor. Du kan läsa mitt utkast till rapport om du väljer att klicka på denna länk:Rapport rikstinget i Uppsala 20-22 oktober 2017


Omkring 700 kristdemokrater samlades 20-22 oktober till möte med partiets högsta beslutande församling, rikstinget. Av dessa var 269 ombud med rätt att rösta. Jönköpings län var representerad med 22 ombud och därmed var det den största delegationen på rikstinget. Från Sävsjö kommun var undertecknad med som ombud. Tema var ”Välfärdslöftet” ett löfte från Kristdemokraterna till väljarna om att vi inte lovar allt, men vi lovar att prioritera välfärden och ska se till att Sverige blir det bästa landet att åldras i.

Några av besluten i korthet:

Vård- och omsorgspropositionen ”Välfärdslöftet”

"Välfärdslöftet" är ett samlat förslag med flera delar som samlats i en särskild Vård- och omsorgsproposition. Denna behandlades som särskild del på rikstingsagendan. På detta område hade Jönköpings läns delegation flera synpunkter och yrkanden. Det var tydligt att bilden av hälso- och sjukvården skiljer sig åt från Jönköpings län och andra delar av landet. Kvalitet, nöjdhet och tillgänglighet ligger i topp i alliansstyrda Jönköpings län, i andra delar av landet är det betydligt mer bekymmersamt.De flesta synpunkterna från Jönköpings län grundande sig i att programmet var för detaljstyrande av vård och omsorgen. Ett av Jönköpingsdelegationens viktigaste yrkanden fick gehör och det var att det ska finnas ett barnahus och barnskyddsteam i alla län.

Social- och migrationspolitik 

Den stora frågan och debatten var kring asyl- och migrationspolitiken. Partistyrelsen hade tagit fram bra svar på motionerna inom detta område där kristdemokraternas politik klargjordes. Det togs bland annat upp vikten av att generöst behandla synnerligen ömmande fall, familjeåterförening, värnandet av asylrätten och att Sverige har ett moraliskt ansvar att hjälpa medmänniskor i nöd.
     För min del har jag med mig erfarenheterna från när vi för några år sedan kämpade för att synskadade Nadina skulle få stanna i Sverige. Trots en enorm uppställning från hela Sverige så utvisades hon från landet. Jag tycker därför det är mycket tillfredsställande att vi som parti har en generös inställning till särskilt ömmande fall

Rättsväsende

Inom detta område fanns också viktiga och stora frågor som tiggeriförbud, förbud mot heltäckande slöja och kommunala poliser. Delegationen från Jönköpings län var tydliga i debatten om att förbud inte är rätt väg att gå. Även här hade Partistyrelsen ett bra svar. ”Att införa ett tillståndskrav för att få tigga eller samla in pengar på offentlig plats riskerar i bästa fall att vara verkningslöst och i sämsta fall stärks risken att tiggeri och fattigdom legitimeras eller permanentas än mer.”

När det gäller heltäckande slöja formulerade partistyrelsen del av sitt svar så här, ”Samtal och praktiska lösningar är vägen framåt, inte förbud. Partistyrelsen anser att det dessutom finns en stor risk att ett förbud blir kontraproduktivt och att det istället stigmatiserar och skrämmer niqab- och burkabärande kvinnor från det offentliga livet. Det är heller inte svårt att se att detta skulle ytterligare hämma integrationen av människor i utanförskap.”
    För min del stöttade jag partistyrelsens linje förutom att jag ställde mig bakom ett yrkande om att arbetsgivare ska ha rätt att kräva att anställda ska visa ansiktet utan att det är diskriminering. Detta yrkande fick också stöd av majoriteten av ombuden.

Under rikstinget diskuterades möjligheten till kommunala poliser. Det är utmärkt att Kristdemokraterna nu vill att kommunerna ska kunna finansiera egna poliser. Poliser som jobbar med särskilt uppdrag i en kommun, men som formellt är anställda inom det statliga polisväsendet. Om detta förslag också får riksdagens gehör kommer det leda till kraftigt ökat antal lokala poliser. Det känns mycket bra att vi som kristdemokratiskt parti står bakom en reform där kommunerna ges rätt att medverka konkret till fler poliser.
    Fler lokala poliser är en viktig hjärtefråga som jag kämpat hårt för under många år. Jag har skrivit till finansdepartementet och ansvarskommittén i denna fråga. Jag har också haft en debattartikel i ämnet som var publicerad i Polistidningen. Den senare gav mycket respons, framförallt från personer inom polisen.

Regionalt, trafik och bostad

Under tredje dagens förhandlingar så hade jag ansvaret att vara talesperson för Kristdemokraterna i Jönköpings län i frågor om landsbygd, trafik och bostäder. I mitt tal till rikstingsdeltagarna pekade jag på vikten av att investeringar sker i hela landet och om bekymren med att staten inte klarar av att hålla tillräcklig säkerhet och kapacitet på det viktiga vägnätet (RV 30 ett sådant exempel). Infrastruktur är den främsta faktorn för tillväxt. Jag nämnde om hur viktigt det är att vi som politiker ser vikten av ett sammanhållet Sverige och att det behövs mer än bara en skola och en livsmedelsbutik. Det är exempelvis viktigt med mötesplatser och ett välfungerande utjämningssystem mellan landets kommuner.


Utrikes och Försvar

En av motionerna till rikstinget var inlämnad av Magnus Oscarsson och handlade om att erkänna Somaliland som egen nation. I ett av världens mest utsatta områden – präglat av diktaturer, krig och terrorism – utgör republiken Somaliland på Afrikas horn ett viktigt undantag. I över 26 år har här funnits obruten fred och demokratisk utveckling. Mikael Torstensson från Sävsjö har engagerat sig enormt för att hjälpa Somaliland och har gått i bräschen för ett erkännande. Han var också på plats i Uppsala för att försöka få gehör för ett erkännande på kristdemokraternas riksting.
Jag röstade för ett erkännande men majoriteten beslutade att ett erkännande av Somaliland bör ske i samarbete med medlemsländerna inom den Europeiska unionen.

Val

Till posten som 2:a vice ordförande fanns två kandidater, Lars Adaktusson och Emma Henriksson. Med röstsiffrorna 150-117 vann Lars och valdes till ny 2:a vice ordförande. Emma slutade därmed i Partistyrelsen, men är kvar som ordförande i Socialutskottet. Från Jönköpings län omvaldes Andreas Carlson från Mullsjö till ledamot i Partistyrelsen med de högsta röstsiffrorna. Irene Oskarsson, Aneby, avtackades för sin tid i Partistyrelsen. Ebba Busch Thor och Jakob Forssmed omvaldes av ett enigt riksting till ordförande respektive 1:a vice ordförande.

Ebbas tal 

I sitt stora rikstingstal så lyfte Ebba Busch Thor med stort eftertryck vikten av vår värdegrund och på vilket sätt kristdemokraterna gör skillnad. Hon sa bland annat "Vi är ett parti byggt på kristna värden. Det är därför vi kallas för Kristdemokraterna. Det handlar om alla människors okränkbara värde. Att det är skillnad på rätt och fel. Att vi har ett ansvar för vår nästa.”
Ebba poängterade särskilt Kristdemokraternas välfärdslöfte som handlar om att kapa vårdköerna, skapa trygghet på gatorna och jobb åt människor i utanförskap. Hon berättade också om att Kristdemokraterna i höst speciellt kommer att tala om de äldre. Att man inte ska vara rädd för att bli gammal. Hon poängterade att om Kristdemokraterna får bestämma så blir det sänkt skatt för äldre som jobbar, mer tillgänglig och trygg vård genom återinförd "Kömiljard", slopad pensionärsskatt, bättre hemtjänst och en äldreboendegaranti för alla över 85 år.

Kristdemokraterna har varit de äldres röst. Vi är de äldres röst. ”Och efter valdagen den 9 september kommer de äldre åter ha en röst vid regeringsbordet.”

Tack för förtroendet

Rikstinget var en bra start på valåret. Om mindre än 1 år är det val och Kristdemokraterna är ett valrörelseparti. Vi är suveräna på att driva valrörelse och ska än en gång visa alla att Kristdemokraterna är valvinnare i Sävsjö kommun, i regionvalet och riksdagsvalet! Efter tre intensiva rikstingsdagar är jag åter tillbaka på hemmaplan med ny energi och entusiasm.

Tack för förtroendet att få vara rikstingsombud!

Stefan Gustafsson