söndag 15 oktober 2017

Att Filadelfiakyrkan överlåts till Mediahusets vänner väcker många minnen

VID ETT FÖRSAMLINGSMÖTE i frikyrkoförsamlingen i Stockaryd har beslutats att överlåta den lokal som tidigare var Filadelfiakyrkan till föreningen Mediahusets vänner.

FÖR MIG VÄCKER försäljningen många tankar eftersom denna lokal har betytt mycket för mig och har gett många minnen. Här blev jag döpt och här har jag deltagit i ungdomsverksamhet så väl som sjungit strängmusik under ledning av Agne Nilsson. Här rekryterades jag av Uno Nord (också tidigare kommunalråd) till församlingens äldstekår/ledarskap och var med i detta ledarskap i över 27 år, en hel del av dessa år också som ordförande.

FILADELFIAS HISTORIA sträcker sig tillbaka till 1923. Detta är det första datum som finns noterat som en startpunkt för en pingströrelse i Stockaryd. År 1926 skänkte en medlem en tomt och 1931 började uppbyggnaden av den lokal som så småningom kom att heta Filadelfiakyrkan. Lokalen har genomgått många om och tillbyggnader genom åren. Det är en lokal som har haft en stor betydelse för mig och många, många andra.

JAG ÄR GLAD ÖVER ATT DET ÄR MEDIAHUSETS VÄNNER som nu formellt tar över ansvaret för Filadelfiakyrkan. Sedan det i Stockaryd år 2009 bildades en gemensam frikyrkoförsamling har lokalen inte längre fyllt något behov som möteslokal. I stället har här utvecklats en Sverigeledande kristen mediaverksamhet. Verksamheten drivs av föreningen Mediahusets vänner och det görs numera bland annat professionella TV-produktioner i den studio som byggts upp. Förkunnelsen av det kristna budskapet kommer därmed att fortsätta och nå fler än någonsin tidigare!

På denna länk kan du hitta information om hur du kan bli medlem i Mediahusets vänner
http://tv2020.se/for-mediahusets-vanner/

På denna länk kan du se några av alla de produktioner som gjorts i lokalen:
http://tv2020.se/vardagstro/