lördag 2 september 2017

Uppskattade medeltidsdagar i Hjärtlanda

Medeltidsföreningen Infensus bjöd på tornerspel som gav strid och spänning med
skickliga riddare på vältränade hästar 
Det var trångt och trevligt bland marknadsstånden.  Att Hjärtlanda byalag än en gång arrangerar
medeltidsdagar visar på det stora engagemang och den sammanhållning som finns i byn.
Dessa dagar stöds också av Svenska kyrkan som med den fina medeltidskyrkan på området blir
en del av det uppskattade arrangemanget.