måndag 18 september 2017

Spaning om lögn och att hat blir hot mot demokrati

Bo Per Larsson från SKL
MÅNDAG EFTERMIDDAG var politiker i Sävsjö kommun inbjudna till en information om hot och hat mot förtroendevalda. Medverkade gjorde Bo Per Larsson från Sveriges kommuner och landsting. Han redovisade att undersökningar visar att trakasserier, hot och även våld drabbar många politiker. Mest utsatta är de som har ordförandeskap i ledande uppdrag som kommunstyrelse, socialnämnd eller i barn- och utbildningsnämnd.
    Min erfarenhet är att det som redovisades, om hot, våld och trakasserier, tyvärr också drabbar förtroendevalda i Sävsjö kommun.

DAGENS INFORMATION var informativ och gav många tips på hur vi som kommun och partier ska agera. Nästa steg blir att ta fram och fastställa rutiner för hur detta ska hanteras i vår kommun. Det är mycket viktigt att förtroendevalda känner sig trygga. Hot och hat mot förtroendevalda blir annars ett hot mot hela demokratin och det demokratiska samtalet.

DAGENS OMVÄRLDSSPANING:
- Märkligt och fult att ledande sossar fortsätter att sprida lögner om mitt parti. Förra gången var det i söndags. I dag skriver Veronica Palm på Twitter att "Kd fick alltså under 3% i KYRKOvalet". Denna tweet gillas och retweetas sedan av andra ledande sossar som exempelvis Morgan Johansson. Sanningen är att kristdemokraterna inte var med i kyrkovalet. Till skillnad från Socialdemokraterna vill vi hålla kyrkans val fria från partipolitiken.
Just agerande som det Veronica Palm och Morgan Johansson gör med att sprida lögner är sådant som skapar hat och misstroende mot förtroendevalda. Jag uppmanar dessa ledande socialdemokrater att omgående sluta med detta barnsliga beteende och istället ägna sig åt att styra landet de månader man har kvar som Sveriges regering!