tisdag 5 september 2017

Nu blir det solkraft på Familjebadet

Taket på Familjebadet får solceller!
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTADE idag att installera solceller på Familjebadet!
    Det var i våras som fullmäktige beslutade att ställa sig bakom en solkraftsutmaning från länets klimatråd. Tillsammans med Länsstyrelsen har olika alternativ för solkraft på kommunens fastigheter undersökts. Förslaget som man kom fram till var att installera solkraft på Familjebadet eftersom detta är en anläggning med hög energiförbrukning, den har lämpligt tak och är ett välbesökt besöksmål. Efter erhållet investeringsstöd blir kommunens kostnad ungefär 600-700 tusen kronor.

Komstad kulturmiljö som fick bidrag från kommunen
KOMSTAD ÄR en av kommunens finaste besöksmål. Den lilla byn är unik och har klassats som riksintresse för kulturmiljövård med motiveringen ”bymiljö och f.d. häradscentrum för Västra härad med kvarnmiljö och tidig industriell miljö”
    Stiftelsen Komstad Kvarn tar ansvar för att området sköts på föredömligt sätt och för att de fina miljöerna är tillgängliga för allmänheten. Underhåll och upprustningsarbeten behövs kontinuerligt. Därför beslutade kommunstyrelsen att bevilja bidrag för att tillsammans med Länsstyrelsen stå för offentlig finansiering av det upprustningsprojekt på 250 tusen kronor som söks inom det så kallade landsbygdsprogrammet.

KOMMUNSTYRELSEN SAMTALADE om det remissvar som kommunen lämnat om hastighetssänkning av riksväg 30. Sävsjö kommun avvisar Trafikverkets förslag om hastighetssänkning till 80 km/h. Vi konstaterar att de synpunkter som gav regeringen anledning att upphäva Trafikverkets tidigare hastighetssänkning inte har beaktats. Exempelvis har inte möjligheterna till att istället göra kapacitetshöjande åtgärder redovisats.
    Likartade yttranden som det som Sävsjö har tagit fram görs av Växjö, Vaggeryd och Jönköpings kommuner. Även flera samhällsföreningar och Region Jönköpings län yttrar sig för kapacitetshöjande åtgärder och bibehållen hastighet.

GÅNG- OCH CYKELVÄGEN utmed väg 744, vid sjön Allgunnen i Rörvik, var också på dagens agenda. En enig kommunstyrelse godkänner att planläggning och genomförande av denna GC-väg, trots att det är Trafikverkets ansvar, får göras på kommunens bekostnad. Det förtydligades också att när arbetet genomförs ska GC-vägen också omfatta den del som är över ån mellan Hillen och Allgunnen.