tisdag 12 september 2017

Juldekorationer, fart och visioner i Stockaryd

Pernilla Nordh, Kristin Nilsdotter-Isaksson och jag  med
Stockaryds samhällsförenings styrelse. På fotot tittar
vi på olika förslag till juldekorationer.
TRAFIKVERKET HAR satt stopp för att placera juldekorationer i belysningsstolpar. Förra julen gjordes ett undantag men från i år måste det ordnas på annat sätt. Vi från kommun vill i samband med denna förändring också se över ordningen med julgranar med mera. Det är viktigt att den nya upplägget görs i dialog med samhällsföreningar och byalag.

STOCKARYDS SAMHÄLLSFÖRENING och vi från Sävsjö kommun träffade i kväll för att diskutera just juldekorationer men också om bekymren med höga hastigheter på många gator och vägar. Det blev även samtal om hur samhället kan utvecklas på både kort och lång sikt.

ETT KONSTRUKTIVT MÖTE i Smörblommans trevliga lokaler. Överenskommelsen om julgranar och juldekorationer tror jag kommer bli mycket bra! De höga hastigheterna kommer att lyftas med Trafikverket och Polisen. Ett visionsarbete om samhällets utveckling kommer diskuteras efter nyår. Tack Stockaryds samhällsförening för ert arbete för samhällets bästa!