onsdag 23 augusti 2017

Tacksam för förtroende

Rune Johansson
FÖR MIN DEL TYCKER jag att det mest hedersamma uppdraget och benämning som en politiker kan ha, det är att vara "Förtroendevald".  Jag känner en stor ödmjukhet men också stolthet över att medborgare i kommunvalet väljer en valsedel och kanske sätter ett kryss för att ge mig sitt förtroende att företräda dem under en fyraårsperiod.

JAG ÄR SÅ TACKSAM för att jag ganska ofta också möter människor som i vardagen uttrycker förtroende och uppskattning.
    Ett sådant exempel är ett möte i går kväll med Rune Johansson, en trivsam person och stor företagsledare, från Horda. Rune har rötter och föräldrahem i Hjälmserydsbygden. Han hade ringt och sökt mig men inte fått kontakt och tog då sonika bilen och sökte upp mig i hemmet. Detta för att han var så angelägen att boka en tid med min medverkan i ett evenemang om en månad. "Kan du komma med så får du en stor kram" sa Rune. Tiden passade och jag fick en stor bamsekram. Sådana möten och förtroenden ger arbetsglädje inspiration och energi!