måndag 24 juli 2017

"Styr eller avgå"

Axel Danielsson var senast
på utbildningsdagar i Vrigstad
Som politiker är det finaste och viktigaste uppdrag som finns att vara förtroendevald av medborgarna! I Sävsjö kommun har vi under de senaste 10-15 åren försökt hjälpa politikerna att axla detta uppdrag genom att ge regelbunden utbildning. Flera gånger har vi haft Axel Danielsson som föreläsare och han brukar tydligt ge uppmaningen "Styr eller avgå".

VI SOM POLITIKER förväntas, oavsett om det är i en kommun, region eller nationellt, att styra, ta ansvar och följa upp den verksamhet vi anförtrotts.

JAG HAR MED INTRESSE tagit del av statsministerns pressträff idag. Det är bra att han äntligen kliver fram och kommenterar den pågående säkerhetsskandalen. För mig dock en besvikelse och ett tecken på dåligt ledarskap att han, så väl som ansvariga statsrådet Anna Johansson, friskriver sig ansvaret genom att skylla på underlydande. Det är nu tämligen solklart att infrastrukturministern inte haft tillräcklig styrning och uppföljning av Transportstyrelsens verksamhet. Skadan för vårt land för bristen på styrning  är så stor att jag anser att den ansvariga ministern borde avgå eller av statsministern entledigas.  "Styr eller avgå".

Ett tips till Stefan Löfven är att ta in Axel Danielsson för ett utbildningspass av sina politiker!