onsdag 24 maj 2017

Sävsjö kommun planerar för framtiden

Efter en lång och envis kamp gick
första persontåget till Alvesta 2006.
Därefter har stambanan blivit allt
viktigare för vår kommun både för
persontrafik Jönköping-Växjö
och med Stockarydsterminalen
för godstrafik. (Fotot är från när jag
mötte min kollega i Alvesta,
Karin Wernersson vid resa med
första persontåget)
Det blev samtal och beslut om en rad framtidsplaner när kommunstyrelsens utskott under onsdagen hade sammanträde. Beslutades om yttranden och inspel till både nationell och regional plan för infrastrukturfrågor. Sävsjö kommun lyfter fram stambanan och jönköpingsbanan som viktiga för järnvägsinvesteringar. När det gäller vägar är riksväg 30 den som allra mest behöver förbättrad standard.
    Kommunens viktigaste planeringsdokument för mark och byggnationer, Översiktsplanen, ska ses över. Förslaget till budget för 2018, kommunens viktigaste styrdokument för verksamhet, mål och pengar är nu klar i en arbetsversion. Nästa steg är att denna ska behandlas av kommunens politiska partier för att dessa ska kunna ta fram överenskommelse som sedan kan bli föremål för beslut i nästkommande kommunstyrelse och fullmäktige.

ETT MEDBORGARFÖRSLAG om att ordna en parkering  i Björnskog, för samåkning och bussresenärer, vann politikernas gillande. I kommande planeringsarbete ska undersökas om sådana parkeringar bör anläggas på fler platser i kommunen.