fredag 12 maj 2017

Nu är Bulten invigd!

Henrik Tvarnö och jag bränner av det blågula bandet
Med en gasolbrännare brände, jag och min kollega från Vetlanda, av det blågula bandet när Njudung energi invigde den nya anläggningen Bulten i Sävsjö. En helt ny biobränslepanna och nya fräscha lokaler för personal är därmed officiellt invigda.
    Det bjöds på lunch och blev rundvandring på den nya anläggningen. För min del höll jag ett kort tal om hur viktigt det är att satsa på klimat och miljöåtgärder, framförallt för att våra barn och barnbarn ska kunna leva ett gott liv. Jag talade om hur viktigt det är att vi är offensiva i klimatarbetet också för att därigenom bli föredömen för våra medborgare.

MIN SLUTKLÄM BLEV ATT SAMVERKAN är en viktig framgångsfaktor om vi ska förändra attityder och kunna göra stora insatser för miljön. Fjärrvärmeanläggningen hade varit svår att bygga om vi inte hade haft det goda samarbetet med Vetlanda kommun.
    Henrik Tvarnö och jag uttryckte som avslutning vårt gemensamma tack till VD Ola Rosander och all personalen i Njudung energi för det goda arbete som de gör!