onsdag 17 maj 2017

En bra dag om kommunens utmaningar

Civilminister Ardalan Shekarabi sa det vi i kommunerna ville
höra! Det ska bli mindre antal öronmärkta bidrag, för
landsbygden ännu rättvisare utjämning. Mindre statlig
klåfingrighet och inga förstatliganden. Inte utan att man
undrar hur förankrat hans budskap var hos regeringen.
"Utmaningar för kommuner och regioner 2017" var rubriken för en kommunal ledningskonferens som ett gäng ordföranden och förvaltningschefer från vår kommun har varit med på idag.
    Platsen var vackra Tylösand och programmet hade hög nivå på föreläsningarna. Lena Dahl, VD för Sveriges kommuner och landsting, Ardalan Shekarabi civilminister, Erik Wennerström generaldirektör för BRÅ, Martin Flodin vice riksbankschef var alla där. De gav bra information och delade med sig av det de såg som kommande utmaningar.
 
BRA ATT VI OCKSÅ FICK TIPS och goda idéer på hur vi i kommunerna kan förbättra verksamheten. Ett sådant intressant exempel var en redovisning av hur Helsingborgs stad jobbar med att få in personer med utomeuropeisk bakgrund på arbetsmarknaden.
    De konstaterade att arbetsförmedlingen genom att vara allt för byråkratisk inte klarar sitt uppdrag. Men genom ett lokalt arbete, där man jobbar snabbt, enkelt och mer rätt på, så har resultaten blivit mycket goda. Exempelvis har kommunen haft 7000 personer i en SFI med yrkesinriktning och av dessa har 80 procent gått vidare till sysselsättning. Ett intressant exempel som vi i Sävsjö måste titta närmare på!