tisdag 21 mars 2017

30:an, buss, tåg, cykel, vårdcentral och inkludering

Ett centrum fullt av liv i fredags fm. Kollektivtrafikens bussar
en viktig del för att skapa attraktivitet och utveckling
Ledningen för Region Jönköpings län har idag besökt kommunstyrelsens utskott för att samtala om utveckling och samverkan.
   Infrastrukturfrågorna var förstås högt på agendan och vi pratade om vikten av att satsa på riksväg 30 när det gäller vägar, jönköpingsbanan när det gäller järnväg och vikten av ambitionshöjning när det gäller bussar till Värnamo och Eksjö. Vi pratade också om folkhälsoarbete och att våra vårdcentraler måste ges har tillräckliga resurser för att klara att ge stöd och vård till alla, även nu när det finns en hög andel nysvenskar i vår kommun.
   På utskottet fanns flera ärenden om hur kommunen ska bli ännu attraktivare som arbetsgivare. Friskvård är en del och personalchefen har fått uppdraget att utreda möjligheten att erbjuda personalen att hyra eller köpa elcykel.
   I kommunens vision finns ”Inkludering” som ett nytt viktigt ord. Utskottet var mycket bestämda om att detta för oss just nu förpliktigar till att göra en mer kraftfull satsning på åtgärder för att minska arbetslösheten bland personer med utländsk härkomst. Kommunchefen har fått ett uppdrag att återkomma hur detta kan ordnas så arbetslösheten för denna grupp inom ett år underskrider genomsnittet i Jönköpings län.