tisdag 16 augusti 2016

Tänk om, tänk rätt, tänk biogas

Har idag läst igenom ett "Program för hållbar utveckling" som tagits fram av Region Jönköpings län. Det är ett ambitiöst program som har en lång rad prioriterade områden.  Risken är uppenbar att man gör en så bred ansats så det inte blir ”vare sig hackat eller malet.”

Det beskrivs i programmet ett mål om att andelen förnyelsebara energislag ska öka och att drivmedelsanvändningen inom länstrafiken ska utgöras av förnyelsebara drivmedel till 90 procent. Det är en bra ansats men det blir med detta mål samtidigt märkligt att man i programmet inte lyfter fram biogas som är det klimatsmartaste fordonsbränslet av alla. Istället väljer regionen att prioritera el och laddstolpar till elbilar.

Det pågår arbete för att ställa om elproduktionen i Sverige till att bli mer miljövänlig men det kommer trots det under mycket lång tid ske elproduktion med kärnkraft, kol och olja. Valet att prioritera el för fordon är inte heller det bästa utifrån visionen om att Jönköpings län år 2050 ska var ett "Plusenergilän" (Behovet av energi har minskat med 40 procent och den förnybara energiproduktionen i länet ger ett överskott). För regionens bilar och länstrafikens fordon borde biogas vara det främsta och självklara drivmedlet då biogasen är i princip helt koldioxidneutral. Kan inte bli bättre än att vi miljövänligt och lokalt producerar vårt eget drivmedel av vårt eget matavfall och gödsel från länets lantbruk.

I dag finns det  i vårt län endast 25 biogasbussar. I andra län är det en helt annan ambition och det märks genom att exempelvis Östergötland har skaffat 170 biogasbussar, Västmanland 100 procent biogasbussar. Skåne satsar stenhårt och har beslutat att de ska bli Europas ledande biogasregion.

När regionen nu tar fram ett nytt program för hållbar utveckling borde man definitivt tänka om och lyfta in biogas som ett framtidsbränsle. Gör man det blir det en mycket viktig signal till branschen som kommer leda till fler tankställen och det gör det ekonomiskt försvarbart att satsa på produktionsanläggningar som exempelvis den mycket fina anläggning som Sävsjö biogas har på Södra industriområdet. Jag uppmanar region Jönköpings län: Tänk om, tänk rätt, tänk biogas!