måndag 29 februari 2016

Förmån få gästa framgångsrika kollegor

I kväll medverkat på Kristdemokraternas årsmöte i Ödeshögs kommun. Här fick partiet 27% av rösterna och blev därmed näst största kd-avdelning i hela Sverige. Kristdemokraterna har ordförandeposten i kommunstyrelsen och regerar tillsammans med sossarna, alltså precis som i Sävsjö. Jag talade utifrån några tankar om hur man kan bygga långsiktigt förtroende. Utgick från de tre begreppen "goda relationer", "förändring och kontinuitet" samt "kliv fram".
Ett trevligt årsmöte med fin stämning och dessutom fick vi smaka god smörgåstårta!

söndag 28 februari 2016

Palmemord påminner om politikers utsatthet

I dag, trettio år sedan mordet på Olof Palme, har jag som politiker ombetts att i media kommentera mina känslor och tankar. Att uttala sig innebär också att man måste tänka till lite extra. Alla minns vi nog exakt vad vi gjorde denna dag den 28 februari 1986 och vi minns starkt känslan av sorg och förstämning över hela Sverige. När vi nu ser tillbaka så ser vi att sedan dess har politikers utsatthet bara blivit större. Mordet på Anna Lind 2003 är ett sådant exempel. Det hårdare klimatet märks idag i synnerhet på sociala medier där det blivit legitimt att kränka och hota andra. Ett hat som allt oftare också flyttar ut på gator och torg. Som politiker kan det i bland kännas som ett högt pris att betala för att tjäna samhället i uppdraget som förtroendevald.

lördag 27 februari 2016

Brobyggande samhälle kyrka i Vrigstad

Intervjuas av Lasse Andersson pastor i missionskyrkan
Gemytligt och många intressanta frågor och samtal när jag ikväll medverkade som kvällens profil på ”Go´kväll Vrigstad”. Det är missionskyrkan som bjuder in till en serie med cafékvällar där man har målet att bygga broar mellan kyrka och samhälle. Lilian Andersson stod för sång till eget pianoackompanjemang, Mats Franzen var kvällens konferencier och Lasse Andersson stod för frågorna och det blev ett intressant samtal om arbetet som kommunalråd, vad som är positivt och negativt men också om vad som är viktigt att jobba med för att få utveckling. Under samtalet lyftes fram vikten av mjuka värden som goda relationer, gott bemötande god atmosfär men också vikten av att satsa på hårda frågor som infrastruktur och kommunikationer för att skapa utveckling. Kvällen avslutades med att Lasse Andersson delade ett tänkvärt nattord där utgångspunkten var ett bibelord från Moseboken 31:6 "Var tappra och starka! Var inte rädda och låt er inte skrämmas av dem, ty Herren, din Gud går själv med dig. Han skall inte svika dig, inte överge dig."

fredag 26 februari 2016

Elena och Narges praktikanter med ambitioner

Här är jag tillsammans med Narges och Elena vid stort
regionaltmöte i Vrigstad om samverkan
Har haft förmånen att under några dagar ha Elena och Narges med i jobbet som kommunalråd. Båda går på Aleholmsskolans samhällsprogram och har denna vecka haft praktik. Elena är inriktad på politisk karriär och har också besökt vår riksdagsledamot Helene Petersson. Narges är mer inriktad på att jobba med kommunal förvaltning och administration och har därför också fått pröva att jobba en dag tillsammans med Carina på kommunkontoret. Har varit otroligt berikande att denna vecka få jobba med dessa ambitiösa och fantastiska tjejer. Den vilja, ambition och framåtanda de visar tror jag kommer att hjälpa dem nå sina mål. Tack för en fin vecka och lycka till framöver Elena och Narges!

torsdag 25 februari 2016

Lundbergs pressgjuteri ett robust, framåt företag

Jan Holmqvist, Robert Alkemark, Cajsa Lundberg
Helena Gill, Narges Khodadadi
Företagsbesöket idag på Lundbergs Pressgjuteri var som vanligt givande och inspirerande! Ett robust företag som hela tiden jobbar målmedvetet och har en hög ambition att ständigt utvecklas. En del i framgången är en eget skapad Leanmodell som består av Småländsk sparsamhet och ständiga snabba små, små förändringar. Intressant att gå runt i produktionen och se ett verkstadsföretag där det är fin arbetsmiljö, hög teknik, rent och snyggt. Samtalade med företagsledningen om vad som är viktigt för framtiden och företaget ser kommunikationer som något som radikalt måste förbättras. Särskilt nämndes att det måste upprättas förbindelser mot Värnamo och Vaggeryd där det idag helt saknas kollektivtrafik. Företaget ser också stora behov av kompetens och exempelvis verktygsmakare är en bristvara som bör mötas med utbildningsinsatser. När man besöker företaget inser man att det inte är utan anledning som företaget fått stora utmärkelser, exempelvis som "Gasellföretag" av Dagens industri och VD:n Cajsa Lundberg som ”Årets företagare i Jönköpings län".

onsdag 24 februari 2016

Skrämmande, ok med incest men inte föräldraledighet

Har de senaste dagarna åtskilliga gånger stött på diskussioner med anledning av att det stora Stockholmsdistriktet av partiet liberalernas ungdomsförbund nu beslutat att man ska arbeta för att det ska bli lagligt med sex mellan syskon över 15 år, samt att ha sex med döda kroppar allt för att vi som människor gränslöst ska få göra vad vi vill, valfriheten ska maximeras. Läste idag att idéerna sprider sig och nu ansluter fler i partiet och uttalar att detta är ett intressant ideologiskt legaliseringsförslag.  Några  tycker förstås jag är mossig men jag tycker detta är etiskt fullständigt idiotiskt och oacceptabelt. Utifrån att liberalerna nyligen medverkade till att få bort vårdnadsbidraget och minskade valfriheten i föräldraförsäkringen så kan jag inte annat än förundras. Det är alltså enligt dessa liberaler viktigt att en kvinna eller man ska kunna bestämma över om de som avlidna ska kunna skänka sina kvarlevor till en nekrofil,  men de får inte som levande själva bestämma hur de ska ta ut föräldraförsäkring när barnen är små. Utöver detta kräver nu LUF:are att män ska kunna göra juridisk abort för att slippa ta sitt faderskapsansvar, hur dumt får det bli? Jag vet att det också finns många sunda företrädare i liberalerna men de är ovanligt tysta just nu. Jag tycker det är dags att kliva upp på barrikaderna och tala om värderingar och god etik så det ekar över hela Sverige.

tisdag 23 februari 2016

Strategiskt på kommunstyrelse utskott

En av anläggningarna där det  diskuteras satsningar är
Bryggaren i Sävsjö
Kommunens viktigaste styrdokument, utvecklingsstrategin, har varit under bearbetning ett antal månader och ett utkast presenterades idag för första gången för politikerna i kommunstyrelsens utskott.  Siktet är 2030 och strategin har en utvecklad vision som vilar på en fast värdegrund. Efter dagens samtal kommer en uppdatering göras och sedan sänds strategin till kommunstyrelsen. Det lyftes också upp ett integrationspolitiskt program som gillades och som också ska överlämnas till kommunstyrelsen för redovisning och samtal. Förändringar som föreslagits inom äldreomsorgen har under senaste veckorna väckt  känslor och kommunstyrelsens utskott var eniga i att stötta socialnämnden i fortsatta arbetet med planering för framtida äldreomsorg. Kommunstyrelsen vill också ge nämnden full kompensation för extra kostnader för flyktingmottagning. Detta ger resurser som gör att arbetet med framförallt avvecklingen av Högliden kan ske lugnt och varsamt. I övrigt diskuterades bland annat belysning vid landsbygdsvägar och hur man ska lösa finansiering av åtgärder på broar som finns på enskilda vägar. Det beslutades också om planläggning av ny industrimark på södra industriområdet.

måndag 22 februari 2016

Viktigt vara lyhörd för synpunkter på äldreomsorg

Emelie Makrill från Smålands Dagblad och Lilian Andersson
från Sävsjö appen fotograferar mig och socialnämndens ordförande
till reportage
De senaste dagarna har det växt en oro över hur den framtida äldreomsorgen ska bli i Sävsjö. Framförallt är det ett beslut i Socialnämnden om flytt av demensboendet Sporren och samlat demenscentrum på plan två på Bryggaren som väckt upprörda känslor. Oppositionsföreträdare har spätt på oredan ytterligare och försökt sno några populistiska poäng genom att göra ett lappkast i sitt agerande. Anette Gustafsson socialnämndens ordförande och undertecknad har idag haft samtal för att återfå lugn och sans i frågan och enats om förslag till kommunstyrelse och socialnämnd. Vi stoppar flytt av demensboendet Sporren, tittar närmare på alternativa lösningar och gemensamt mellan kommunstyrelse och socialnämnd tar fram en plan för framtidens äldreomsorg. Media har skrivit om vår överenskommelse och det kan läsas på följande länkar: http://www.smalandsdagblad.se/article/sporren-kan-bli-kvar-i-savsjo/
http://savsjoappen.se/view/ads/?id=11376

söndag 21 februari 2016

Vässad styrelse i samhällsföreningen

Samhällsföreningen får ny vässad styrelse om vårt förslag godkänns av årsmötet. Några trogna ledamöter som gjort bra jobb lämnar styrelsearbetet och vi är tacksamma för deras fina insats! Samtidigt roligt att det nu kommer in nya personer och att det blir en bredare styrelse där nu också ungdomar kommer att ingå. Lilian Sjöberg-Wärn, Lillemor Hultqvist och undertecknad har varit valberedning och vi är mycket nöjda med det förslag som blev klart ikväll och som kommer presenteras på årsmötet. Jag tycker absolut att ni som är Stockarydsbor ska besöka årsmötet som är måndag den 22 februari klockan 18.30 i Norregårdsstugan. Då så får du också veta vilka som kommer ingå i vår nya styrelse! Läs tidigare inlägg på länken: http://www.savsjo.blogspot.se/2016/02/hedersuppdrag-att-vara-i-valberedning.html

lördag 20 februari 2016

House of cards om smutsiga motiv i politik

Kongressledamoten Francis Underwood och hans hustru
Foto: Netflix
Valde att tillsammans med hustrun  på lördagskvällen kolla på House of Cards. En spännande serie som kretsar kring en ledamot i USA:s kongress och hans fula metoder att påverka och skaffa sig fördelar. Han drar sig inte för att plantera falska rykten, skapa oro bland svaga grupper för att vinna egna fördelar.
Är intressent att titta på film och serier om politik och följde tidigare Borgen som handlade om dansk politik. Blir förundrad över att politik på alla nivåer också verkar locka fram mindre smickrade sidor. Min reflexion blir att oaktat om det är i USA:s kongress, Borgen i Köpenhamn eller kommunalhuset i Sävsjö så är det viktigt vara vaksam över vilka motiv som ligger bakom olika ageranden både hos mig själv och hos andra.

fredag 19 februari 2016

Vanja har drivit butik i 40 år, vilket föredöme!

Johanna Friman, Vanja Johansson, Helena Gill,
Stefan Gustafsson och Jan Holmqvist
Idag firat Sävsjö Zoo och leksaker som framgångsrikt drivits i 40 år av Vanja Johansson. Vanja är en stor entreprenör och förebild i Sävsjö kommun som visat att det ger resultat att hela tiden utveckla och förbättra sin verksamhet. Men allra största styrkan är de goda relationerna som finns till kunderna som alltid kan få goda råd och hjälp med sina älskade husdjur oavsett om de krälar, simmar eller skuttar. Grattis Sävsjö Zoo och Vanja med medarbetare till de 40 åren och lycka till framöver!

torsdag 18 februari 2016

Tillsammans blir vi starka

Här är jag tillsammans med mina kollegor som är ordförande
i kommunstyrelserna på Höglandet. Henrik Tvarnö Vetlanda,
Annelie Hägg Eksjö, Anci Magnusson Nässjö och
Lars-Erik Fälth Aneby
Är klar med inledningen till bokslut 2015 för Höglandets kommunalförbund. När allt rusar på blir reflexion och eftertanke det som ofta prioriteras bort. När jag ska skriva en text tvingas jag fundera lite djupare och det är bra. När det gäller Höglandssamarbetet är jag den politiker som varit med längst av oss som är med nu. Jag var med på tiden då det hette kommunklubben men i korridorerna skämtsamt kallades för "sexklubben" för att det var alla sex höglandskommunerna som var med. Fem av kommunerna har tagit ett steg till och formaliserat i ett kommunalförbund för att kunna bedriva verksamhet som IT och familjerätt åt alla kommuner. I min text konstaterar jag att vägen varit "knagglig" men framgångsrik!  Här nedan kan du läsa texten:

onsdag 17 februari 2016

Integrationspolitiskt program på G

Om vi hanterar det rätt så kan alla de nya människor som kommer till vår kommun bli en positiv resurs som bidrar till utveckling och tillväxt. Detta samtidigt som vi ger människor som flyr från krig och terror ett tryggt och bra liv. Det är utgångspunkten i ett första utkast till ett helt nytt integrationspolitiskt program för Sävsjö kommun som idag presenterades för första gången. I programmet så konstateras att vi behöver bli fler för att klara det behov av välfärd vi har när den arbetsföra delen av befolkningen efterhand annars kommer att minska. Om vi tar tillvara nya människors kapacitet och förmågor kan vi behålla arbetstillfällen, få ny fart i nyföretagandet och få ännu mer kreativitet. En förutsättning för detta är att flyktingar snabbt kan lära sig svenska, kommer in i arbete eller utbildning och får kontakter med oss andra bland annat genom engagemang i föreningsliv och kyrkor. Vi måste också bli mycket tydligare i vilka förväntningar vi har på flyktingar som kommer hit och ge information om vad som är ok och inte i vårt samhälle, inte minst när det gäller jämlikhet och respekt för kvinnors självständighet. Lyckas vi väl kommer vi skapa ett intressant öppet och inkluderande samhälle där vi visar respekt mot varandra, ett samhälle som väl kommer klara de utmaningar vi har framöver!

Här nedan har du alla länkar till mina inlägg om integration här på bloggen:

tisdag 16 februari 2016

Skidbacke i toppkvalité för sportlovslediga

Så här lagom till sportlovsveckan bjuder Sävsjös egen skidbacke på perfekta förhållanden för skön skidåkning! Snökanonerna har skapat ett rejält snötäcke i hela backen och det finns skidåkning som passar för alla. Det finns varierande lutningar och dessutom en mindre lift för nybörjare. Backen är perfekt för att lära sig åka slalom och jag är tacksam för att alla i vår familj har fått förmånen att lära sig skidåkningens ädla konst här i fina Högagärdebacken.  Anläggningen drivs av IFK Sävsjö och mitt i backen finns en kaffestuga där du kan köpa korv och fika. Vill du grilla korven själv finns det ett par grillplatser och har du med dig matsäck går den att äta i värmestugan. Passa på att testa skidstjärnan Emelie Wikströms hemmabacke du också! Öppet tider kan du läsa på länken: http://www.ifksavsjo.se/allt-annat-/hoegagaerdebacken.html

måndag 15 februari 2016

Kul om du hänger på Go´ kväll Vrigstad


Kom idag mejl med affischer till ett för mig annorlunda arrangemang där jag fått förmånen att medverka. Rubriken är "Go´kväll Vrigstad" och det är en del av en serie med cafe´kvällar som ordnas med lokala profiler i Missionskyrkan Vrigstad. Ett fräscht koncept som bygger broar mellan kyrka och samhälle.

Kvällen är öppen för alla så häng på om du tycker det låter intressant! Det blir sång av Emma Ottosson och Emilie Simonsson, gott fika och medskick av ett tänkvärt "Nattord" som avslutning!

Hoppas vi ses i Missionskyrkan Vrigstad lördag 27 februari klockan 19.00.

söndag 14 februari 2016

Alternativen är Småland eller papperskorg

Stockaryd  mitt i Småland!
Häromdagen flaggade regionpolitikerna i vårt län igen för en utökad region med Östergötland och Kalmar.  En sammanhållen Smålandsregion är uppenbarligen borta från dagordningen. Är tragiskt att det verkar vara Jönköpingspolitiker som med skygglappar för ögonen stampar på som det fortfarande är landsting man rattar.  Vi har bildat en region Jönköpings län men regional utveckling är ur mitt perspektiv satt på undantag. När man nu också blickar framåt så är det främst sjukvårdssamarbetet med Östgötarna som är utgångspunkten.  För oss i Värnamo, Sävsjö och Vetlanda skulle det innebära ännu kraftigare mur söder ut. Vi i Sävsjö har flera gånger fört fram vikten av en sammanhållen Smålandsregion för att en gång för alla kunna riva murarna mot Kronobergarna.  Småland är vår främsta identitet och jag tror på möjligheten att kunna bli en stark region av ett sammanhållet Småland. Om det inte blir en Smålandsregion tycker jag det är bättre att omgående slänga dokumenten om regionförstoring i papperskorgen.
Länk: Carina Ödebrink talar i radio om sjukvård som utgångspunkt för region
http://www.jp.se/article/ledare-lat-bli-regionen/
http://www.jp.se/article/s-och-m-splittrade-i-regionfragan/
http://www.sydsvenskan.se/skane/skane-kan-bli-del-av-ny-storregion/

lördag 13 februari 2016

Möte med delegation från Telsiai

Jan och jag som kommunchef  kommunalråd flankerar, Erikas
Pikiotas med hustrun Zenaida Pikiotiene, Borgmästare
Petras Kuisinas och hans rådgivare Jurgita Armaliene
Intressant att träffa en delegation från vår vänort i Telsiai som besökt Sävsjö några dagar.
Detta var första gången som jag träffade deras nya Borgmästare Petras Kuisinas. Han berättade om sin bakgrund som lärare i 25 år och rektor i 14 år men nu direktvald in i jobbet som borgmästare. Litauen är ett grannland som ligger nära men som samtidigt är annorlunda på många sätt. Vi samtalade om demokrati, flyktingar, och olika utmaningar som finns framöver. De är angelägna om att vänortsarbetet fortsätter och önskade få besök också från kommunledningen i Sävsjö. Särskilt välkomnades till ett kulturevenemang 23 juli. Anders Strånge från föreningen Litauenvännerna har varit värd för besöket och han var också med vid våra överläggningar. En sann entusiast för vänortsarbetet som nu tagit över stafettpinnen efter den stora insats som gjordes av Arne Hanzén.

fredag 12 februari 2016

Fint avsked och minne av Arne Hanzén

Anders Swanberg, Uno Nord, Lilian Rostedt, Arne Hanzén
och Egon Persson år 1991 vid nytt vänortsavtal med Litauen
Idag varit på begravning för Arne Hanzén. Blir berörd och känner stor medkänsla med våra vänner som sörjer. Jag var med också för att hedra en person som har haft stor betydelse för vår kommun. Arne var politiker i fullmäktige och kommunstyrelsen 1985-1994. Arne var folkpartist och det var framgångsrika år för partiet med upp till fem mandat i fullmäktige. En mycket stor insats gjorde Arne som ledare för kommunala musikskolan. Verksamheten fick ett stort lyft och flera av de elever som då fanns med i musikskolan kan idag leva på sång och musik. En är Susanne Rydén som idag har hela världen som arbetsfält, en annan är Carina Nilsson som jobbar som kantor och musikledare inom Svenska kyrkan i vår kommun. Båda goda exempel på vad kommunala musikskolan betydde under Arne Hanzéns ledarskap. Arne var också mycket engagerad i vänortsarbetet i Litauen och ordnade otaliga resor med hjälpsändningar. Arne blev också hedersmedborgare i vänorten Telsai. Det var i detta sammanhang som vi träffades flest gånger och då för att ordna de handlingar med kommunala stämplar och underskrifter som behövdes för att passera tullen vid varje resa. Vi känner stor tacksamhet över den insats som Arne gjorde för Sävsjö kommun!

torsdag 11 februari 2016

Hedersuppdrag att vara i valberedning

28 oktober 1987 startade Stockaryds samhällsförening med ett årsmöte. Jag fick då förtroendet att ingå i den första styrelsen med Boris Esselwall som ordförande, Laila Sjöstrand som ständig sekreterare och Kurt Salomonsson med flera som ledamöter. Engagemanget i samhällsföreningen ledde för min del så småningom fram till att jag också engagerade mig i politiken. Numera får jag därför inte sitta i styrelsen som förstås ska vara "politiskt och religiöst obunden" men har hedersuppdraget att tillsammans med Lilian Sjöberg Wärn och Lillemor Hultqvist vara valberedning. Väl fungerande samhällsföreningar och byalag är så viktiga för utveckling och gemenskap! Det känns ansvarsfullt att vara med och föreslå styrelsen. Bor du i Stockaryds församling och är intresserad av att vara med så hör av dig till mig! Kom gärna också till årsmötet som är den 22 februari klockan 18.30 i Norregårdsstugan.

onsdag 10 februari 2016

Bättre sent än aldrig!

I min CD-spelare har under några veckor varit en ny skiva med Pelle Nööjd, Lena Svensson, Thomas Thulin och Lena Von Wachenfeldt-Fridh. Det är en blandning av texter och musik från revyer och musikteater under perioden 1985 till 1994. Det är texter som som i en del fall har en lokal utgångspunkt där exempelvis en personlighet som Elna Nilsson fått en egen låt. För min del är just nu favoritlåten en blues, Vågalåten, med go´ musik och tänkvärd text "Att våga är att förlora fotfästet en stund. Men att inte våga är att förlora sig själv". För mig har låten blivit en uppmaning om att det är viktigt att stå upp, kliva fram för det som är rätt även när det blåser snålt och är motvind. Skivans titel är "Bättre sent än aldrig..?"  För min del blir frågetecknet ett utropstecken! Tack Pelle Nööjd m fl för musiken och att ni på denna cd dokumenterat ett stycke kulturhistoria från vår kommun!

tisdag 9 februari 2016

Nya infartsskyltar äntligen på G

Vid möten om centrumutveckling i Sävsjö och möten med samhällsföreningar har under flera år då och då kommit upp behovet av nya infartsskyltar. När kommunstyrelsen idag hade sammanträde fanns konkret förslag framme som vann gillande och det beslutades att påbörja upphandling av dessa nya skyltar. Kommunstyrelsen beslutade om att tidigarelägga budgetarbetet till våren och att det fortsatt ska ges resebidrag till de som studerar på högskola och universitet. Samarbetet med Vetlanda kommun har fungerat väl och gällt bredband, renhållning, skola och energi bland annat. Kommunstyrelsen vill nu ta ett steg till och samordna också drift av VA-verksamhet och avfall. En förstudie med konkret beslutsunderlag ska framarbetas av de båda kommunerna och dess bolag.

måndag 8 februari 2016

Välkommen Urban!

Är trevligt att idag kunna berätta att ny VD för bostadsbolaget Sävebo och Industrifastighetsbolaget ABSI  blir Urban Blücher. Det är en person med en gedigen utbildning och han har bla en juridisk kandidatexamen. Han har jobbat med fastigheter i princip hela sitt yrkesliv och bor i Lammhult. Det är bra att vi har fått en person både med stor kunskap och erfarenhet men också som har stor förankring i kommunen och vänner här. Som VD i bolagen kommer han också bli en del i kommunens ledningsgrupp och kommer på ett bra sätt komplettera övriga i arbetet med vår utvecklingsstrategi. Han börjar jobbet i april och kommer arbeta heltid från maj. Välkommen Urban!

söndag 7 februari 2016

Vilodag med fysisk och andlig påfyllning

Skogsselfie i en härlig tallskog
En härlig skogspromenad med den engelska radiokanalen UCB i lurarna är helt underbart! Efter att jobbat mycket en vecka är det skönt med en vilodag. Har i vår familj alltid varit noga med att inte arbeta på söndagar. Är skönt att en dag i veckan lägga allt åt sidan för vila, kanske gå på en gudstjänst, promenera i skogen och umgås med familjen. Bästa tänkbara laddning för den nya spännande vecka som ligger framför! Läs i tidningen Illustrerad vetenskap om hur nyttigt det är med en skogspromenad på länk: darfor-ar-skog-bra-for-dig

lördag 6 februari 2016

Rekomenderar ett besök på Lagerbutiken

Viktoria Nordenstam säljare kök och inredning, Helena Gill
SNAB, Undertecknad och  Mattias Trofast Butikschef
Har idag fått förtroendet och förmånen att få vara med och klippa bandet och hålla ett tal i samband med att Lagerbutiken ordnade "Årets invigning" för sin nya kök- och badrumsutställning. Ett roligt uppdrag som både kommunalråd men denna gång också som Stockarydsbo och trogen kund. Rekommenderar alla bloggläsare att göra ett besök i denna fina butik! Här nedan kan du läsa talet genom att klicka på läs merlänken:

fredag 5 februari 2016

Vi vill se omedelbar handling, Morgan Johansson

Vi kräver att Justitie- och migrations-
minister Morgan Johansson agerar
Har idag skickat en skrivelse till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson med begäran om omedelbara åtgärder. Vi har i vår kommun med drygt 11 tusen invånare tagit emot ungefär 500 flyktingar på 2 år. Det är en mycket stor ansträngning och många gör stora och fantastiska insatser för att det ska fungera men när så många kommer på så kort tid uppstår stora bekymmer. För vår del mycket svårt att exempelvis snabbt lösa förskola och skola. I detta läge har vi bland annat via medieuppgifter fått information om att Migrationsverket har upphandlingar som inom några veckor kan ge en utökning med kanske 350 till, kanske så småningom ännu fler. Detta samtidigt som Länsstyrelsen meddelat att de tycker Sävsjö tagit så stort ansvar att de föreslår att ingen med uppehållstillstånd ska placeras i Sävsjö kommun under kommande år. Vi tycker inte hanteringen är rimlig. I Sävsjö är vi överens om att vi måste göra något och hade i fredags överläggning med Länsstyrelsen och Migrationsverkets regionchef. Nästa steg är att vi idag har skickat en skrivelse till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Han bör omgående se till att de statliga myndigheterna samarbetar och genomför överläggningar med oss i kommunerna för att ge oss en rättvisare, jämnare och mer förutsägbar mottagning av flyktingar. Den ordning som är nu är inte ok!
Länk till skrivelsen som skickats till minister Morgan Johansson


Länkar till de senaste dagarnas reportage där jag kommenterat flyktingfrågan följer här:

torsdag 4 februari 2016

Bra reklam för Stockaryd i Habo

Lagerbutiken är nog den affär jag oftast besöker. Tapeter, kakel, plankor och cement, allt finns att köpa till humana priser och bara ett stenkast från mitt hem "På Skogen" i Stockaryd. Har man hus så är det alltid något som behöver åtgärdas och med ett besök på Lagerbutiken kan allt fixas, en verklig kanonbutik! Har sett mycket reklam om den utökade satsningen i Habo och nyfiken som jag är svängde jag förbi och kollade in denna. Klart man som Stockarydsbo känner sig stolt när man ser den stora skylten ovanför entrén och går runt i butiken och ser hur det ordnats en fantastiskt fräsch butik. Bra jobbat!

onsdag 3 februari 2016

Rolf ställer upp för att ge flyktingar svenska

Det är en god stämning mycket skratt när Rolf Sjöö är på Granbackens asylboende för att som frivillig hålla  regelbunden undervisning i svenska. Är fantastiskt med människor som ställer upp och gör viktiga insatser. Värmer också att få se hur mycket det betyder för flyktingarna att få göra något meningsfullt under denna tid då de som asylsökande befinner sig i ett påfrestande vänteläge. Samtalade också med ansvariga för boendet och noterar hur väl allt är ordnat och hur fint verksamheten sköts. Bra jobbat!

tisdag 2 februari 2016

Klart det går - frågan är bara hur!

SM-vinnaren i Rally, Ramona Karlsson fascinerade och inspirerade  när det var "Framtidskickoff" på tisdagskvällen. Hon berättade självutgivande om en uppväxt under små ekonomiska förhållanden, men hon kände ändå stort stöd av sin familj som uppmuntrade henne i drömmen att bli rallyförare. "Klart du kan bli rallyförare- frågan är bara hur" sa hennes pappa och det har sedan blivit en devis som följt med under hela livet sedan dess.  Ramona delade en öppenhjärtig berättelse som innehöll både dramtik och motgångar. I allt hon gått igenom skapades erfarenheter och inre styrka som också skapade grund för framgång. 2013 vann hon SM-finalen i rally, utsågs till årets bilsportare och årets rallyförare. En minst sagt imponerande resa och berättelse som inspirerade till entreprenörskap och att våga tro på sina drömmar. "Klart det går - frågan är bara hur!

måndag 1 februari 2016

Brygghörna mötesplats också för kristdemokrater

Lena Andersson visar en
information om Brygghörnan
Intresset för att komma och se och höra om den nya mötesplatsen Brygghörnan var stort när kristdemokraterna bjöd in till årsmöte. Lena Andersson funktionschef inom vård och omsorg berättade med stort engagemang om denna nya spännande satsning och om att de målgrupper som man främst vänder sig till är de som:
- Har fyllt 65 år
- Känner sig ensamma och vill ha gemenskap
- Vill prova på gym och motion
- Tillhör funktionshindergrupp eller socialpsykiatri
- Stödjer en närstående eller deltar i studiegrupp
- Äldre som behöver dagverksamhet
Alla som känner att de passar in i någon av målgrupperna hälsades varmt välkomna att vara med. På Brygghörnan finns också anhörigsamordnarens expedition. Årsmötet lockade rekordmånga besökare. Kristdemokraternas distriktsordförande Camilla Rinaldo Miller berättade om sin vision för partiet och svarade på frågor. Det käkades god smörgåstårta och var sedvanliga förhandlingar. Många uttryckte när de gick hem sin tacksamhet och glädje över att de fått vara med på en mycket trevlig kväll!