söndag 31 januari 2016

Längtan att göra skillnad

Johannes Norberg intervjuas av Benjamin Barassa
Utmanande och samtidigt inspirerande att lyssna till Johannes Norberg vid dagens gudstjänst. Johannes delade med sig av erfarenheter men också sin längtan efter att få  få leva i en daglig tro som gör skillnad i vardagslivet. Med egna exempel visade han tydligt att ett kristet liv innebär att frimodigt leva ut det radikala kristna kärleksbudskapet. Predikan avslutades med att likna ett kristet liv vid ett schackparti. Man flyttar pjäsen varannan gång, när vi tar ett steg framåt får vi se att det också finns en Gud som tar ett steg till. Förstås lite extra kul för mig att Johannes är uppväxt i mitt barndomshem i Rörvik. Tack Johannes för en bra predikan!

lördag 30 januari 2016

Givande besök på Snickarlaget och SPI

Snickarlagets VD Fredrik Hall visar nya modeller av trappor,
utanför Sävsjö plåtindustrier hänger Knauf-flagga
Intressant samtal om utveckling och företagande när vi besökte Snickarlaget och träffade Jan Björsell och Fredrik Hall.
Ett företag som förändrats och förädlats genom åren och gör idag helt kundanpassade unika trappor utifrån vad kunden önskar. Bolaget är privatägt av Lundahl & Hall AB och har 70 miljoner i omsättning. Under ett år tillverkas 3000 trappor av de 40-talet anställda.

Besökte också Sävsjö Plåtindustri ett lokalt företag som nu ägs av Knauf. Företaget gör stålkarmar för trädörrar och är idag ett modernt, rationellt och miljömedvetet företag som investerar hårt för att bli rationella och moderna.

fredag 29 januari 2016

Sverige tillsammans gav bra möte

Sävsjö tar emot flest flyktingar i länet
Idag besök i Jönköping för deltagande på konferensen "Sverige tillsammans". Det är regeringen som ordnat denna information för att ge en samlad bild av flyktingmottagandet. Har varit en lång rad föredragningar från myndigheter och andra som berörda av frågan. Erik Nilsson, statssekreterare, visade redan i början av dagen en åskådligörande bild på hur kommunmottagandet ser ut för de flyktingar som fått uppehållstillstånd. Sävsjö sticker ut i statistiken som den kommun i länet som tar det i särklass största ansvaret. Jan Holmqvist och jag har under dagen också haft ett eget samtal med Caroline Henjered och Lise-Lott Ingesson Politis från Migrationsverket och Karin Hermansson från Länsstyrelsen. Mötet landade i en samsyn om att det snarast måste ske förändringar i regelverket som ger jämnare fördelning av flyktingar mellan kommunerna. Myndigheter och kommuner behöver också få bättre och långsiktiga planeringsförutsättningar. Länsstyrelse, Migrationsverk och Sävsjö kommun kommer nu att utöka dialogen med dagens samtal som utgångspunkt. Vi var också överens om att bästa, nästa steg är att skicka en skrivelse till SKL, Sveriges kommuner och Landsting, med en begäran om att de mot regeringen ska driva behovet av snabba regelförändringar. Återstå att se om det blir något konkret resultat av dagens möte. Länkar till de senaste dagarnas reportage där jag kommenterat flyktingfrågan följer här:

torsdag 28 januari 2016

Omtyckt landshövding avtackad

Många kom för att säga tack till Minoo
Akhtarzand för hennes arbete i länet
Har idag för vår kommun avtackat landshövding Minoo Aktharzand. Vi har aldrig tidigare haft någon på det uppdraget som upplevts så närvarande i hela länet med besök i både stora och små sammanhang. Helt klart har Minoo varit uppskattad. På måndag börjar hon sitt nya jobb som landshövding i Västmanland. I väntan på att hennes efterträdare utses kommer länsråd Anneli Wirthén att ta över ansvaret. Jag önskar Minoo Akhtarzand lycka till i sitt nya uppdrag!

onsdag 27 januari 2016

Värdshussol imponerade och vindkraft sågades

Thomas Lagö berättar om alla bekymmer som han ser med
vindkraft. Klicka på bilden om du vill se argumenten.
Är en framsynt och klok satsning som Vrigstad Värdshus med Svante Stenervik gjort på Vrigstad Värdshus, en solcellsanläggning som kan ge upp till 102 Kwp och som under sin livslängd kommer ge värdshuset ett stort ekonomiskt energiplus. Det berättade Svate Stenervik vid en kväll som handlade om förnyelsebar energi och då främst solenergi. Tommy Danielsson som via Soltech levererat panelerna berättade om sitt företag och Thomas Lagö gav en föreläsning om förnyelsebar energi utifrån perspektivet buller och vibrationer. Thomas passade också på att lyfta fram alla nackdelar med vindkraft och det var en minst sagt dyster litania som redovisades. Stort tack till Vrigstad samhällsförening som ordnade denna kväll!

tisdag 26 januari 2016

Resebidrag, vägskyltar och Celebration på utskott

Hans Ihreståhl, tillsammans med Bengt-Åke Svensson,
Bengt Sandin, och Håkans Waxegård redovisade nytt
upplägg för Sävsjö Celebration
Sävsjö kommun har varit en föregångare i att erbjuda alla som studerar på högskola och universitet halva resekostnaden om de åker kollektivtrafik. Erfarenheten visar att det ger ökad förutsättningar för fler att utbilda sig både för unga och lite äldre. Det ger underlag för kommunikationer och fler väljer att bo kvar i hemkommunen. Med utgångspunkt från de goda erfarenheterna så beslutade kommunstyrelsens utskott idag att resebidraget också ska gälla för 2016. Det extra statsbidraget på 35 miljoner för extra kostnader föranlett av stor flyktingmottagning var också på utskottets agenda. Utifrån de signaler som tydligt getts från regeringen om möjlighet att fritt använda dessa medel föreslås att det ska tas fram en plan för fördelning av bidraget över en treårsperiod. Nya fräscha välkomstskyltar redovisades, beslutades att dessa ska upphandlas för att monteras vid infart till alla kommunens tätorter.

Ledningen för ”nya” Sävsjö Celebration och dess moderbolag Sävsjö Future besökte utskottet och presenterade en genomtänkt strategi för satsning på en festival men också andra projekt och event. I det nya upplägget finns en början till en ”bred och stark bas med föreningar och företag som satsar stenhårt för att de tror på Sävsjö kommun och vill investera i kommunens framtid”. En bra redovisning idag som ger förutsättningar för att kommunen kan vara med och stötta kommande arrangemang.

måndag 25 januari 2016

Kompisar aktiva i fullmäktiges talarstol

Therese Pettersson talar i
kvällens fullmäktige
I kväll inledde ordföranden Per Danielsson KD fullmäktiges nya arbetsår med att berätta om alla de intressanta ärenden som kommer att finnas på agendan. Fredrik Håkansson (KD) gick i bräschen för ett förslag om långsiktigt god ekonomi och bra verksamhet på Kulturhuset. Therese Pettersson (KD) berättade om satsningar på lägenheter som Sävebo kommer att göra med de de medel de nu kan få med ökat borgensåtagande på 25 miljoner kronor. Roligt att partikompisarna är på hugget och försvarar och informerar om frågor de driver för att utveckla vår fina kommun!
I övrigt beslut om e-tjänster inom vården och att FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska ersätta tidigare handikappolitiska program.

söndag 24 januari 2016

Ungdomar ordnade uppskattad ge för livet lunch

Bilder som visar nöjda gäster och ungdomar i full aktivitet
med att ordna dagens söndagsmiddag
Sällan har söndagsmiddagen smakat så gott som idag! Ett gäng ungdomar hade i Frikyrkan ordnat fläskfile med potatisgratäng, allt snyggt upplagt och serverat. De bjöd också på ett knepigt Quiz och bananasplitt till efterätt. Men det kändes också mycket bra att allt ordnades till förmån för den "Ge för livet" kampanj som pågår för att samla in pengar till romska barns skolgång i Rumänien.  Ett bra initiativ av ungdomarna och en trevlig eftermiddag som uppskattades av alla oss som var med!

fredag 22 januari 2016

Glädje i Sävsjö, det kan bli nytt Celebration

Håkan Waxegård, Malin Gustafsson, Hans Irestål,
Bengt Sandin, Bengt-Åke Svensson
Det är många som idag är glada över att det nu är klart att det blir en satsning på ett nytt Sävsjö Celebration också i år! Verksamheten organiseras om och planen är att det fortsatt är de samlade föreningarna i Sävsjö United som ska driva arrangemanget. Nytt är att det bildas ett bolag, Sävsjö Future AB, som ska bli en garant för ekonomin. Företagaren Hans Ireståhl kommer ansvara för ekonomin och Bengt Sandin med erfarenhet från föreningsliv blir ordförande. Jag tycker det är beundransvärt att man fortsätter trots att det varit så många som velat slå undan benen för en fortsättning. Det är starkt att man dessutom har både vässat organisationen och stärkt förankringen bland företag och föreningar. Sävsjö Celebration var ett oerhört uppskattat arrangemang 2015. Jag ser fram emot att få besöka den nya festivalen 2016!

torsdag 21 januari 2016

Kärnhem satsar på nybygge i Sävsjö

Bild från vår besök på Kärnhem Prefab 24 november 2015
Har varit många kontakter mellan kommunen och företaget Kärnhem Prefab AB för att de skulle kunna komma igång med bygget av en helt ny lokal. Äntligen är allt klart och bygglov har ordnats och byggnation kan påbörjas. Med denna nysatsning ger det företaget möjlighet att skapa en bra logistik och därmed effektivisera och även nyanställa medarbetare. Är så roligt med alla fina företag och dess kunniga personal som väljer att satsa i Sävsjö kommun.  Här är länk till blogginlägg om vårt senaste besök på företaget: http://savsjo.blogspot.se/2015/11/karnhem-i-savsjo-levererar.html

onsdag 20 januari 2016

Apropå media om nya flyktingboenden

Har under dagen fått många reaktioner på att media rapporterar om att en omtalad företagare i kommunen, enligt reportagen, ska öppna mottagning av ett hundratal flyktingar i Stadshotellet och tvåhundra i Stockaryd. För mig viktigt att informera om att dessa planer görs helt utan tillstånd eller överenskommelse med oss i kommunstyrelsen. Vi har i vår kommun under många år tagit ett enormt stort och humanitärt ansvar för mottagning av flyktingar och det görs ett stort och tufft arbete inom socialförvaltning, skola, förskola, föreningar, kyrkor med flera för att klara detta på bra sätt. Det finns i nuläget inte utrymme eller möjlighet att hantera en sådan volymökning. Det är därför förstås inte alls ok att en enskild företagare kan göra så här, att statens migrationsverk gör ett sådant avtal utan kontakter med oss i kommunledningen. Självklart kommer därför ”mått och steg” att vidtas utifrån dessa mediauppgifter

tisdag 19 januari 2016

Nordstjernan ny stark ägare som satsar på PMC cylinders

Jan Holmqvist och jag får tillsammans med Helena Gill på
SNAB får bra information av Anders Björk
Idag intressant besök på PMC Cylinders AB, företaget som för de flesta Sävsjöbor alltid kommer vara CA-verken. Ett anrikt Sävsjöföretag som bildades 1957 i Sävsjö av Ingvar Carlegren. Genom åren har företaget haft en stor tillväxt och förändrats, allra senast för några dagar sedan då det blev klart att familjeföretaget Nordstjernan blir ny helägare. En stark svensk aktiv ägare som borgar för långsiktighet och fortsatt utveckling. Idag blev vi guidade runt företaget av Anders Björk och han visade en mycket fin verksamhet som är noga strukturerad, det är ordning och reda i varje detalj men också en fin arbetsmiljö och god stämning bland de 70 som idag är anställda i Sävsjö.

söndag 17 januari 2016

Härligt vinterväder

Den fina skridskobanan vid Lagerbutiken
Njuter av det härliga vintervädret vid söndagspromenaden runt samhället. När vi för några år sedan gjorde i ordning området runt Lagerbutiken så ordnades också en plan för landhockey på sommaren och skridskoåkning på vintern. Kommunen står för förutsättningarna och frivilliga ser till att det blir is, i år fixat av Johan Magnusson. Roligt att se att det är så uppskattat och för alla ungar att kunna få lära sig åka skridskor.

fredag 15 januari 2016

Positivt om framtid trots GC-strul

Förslag till ny infartsskylt i Rörvik
Det blev ett  bra samtal när kommunen och Rörviksborna möttes i bygdegården för att resonera om viktiga framtidsfrågor. Mötet öppnades med att kommunchefen överlämnade en hjärtstartare som samhällsföreningen tog emot för lämplig placering. De senaste dagarnas tråkiga artiklar och utspel om  kommunikationsmissar och Trafikverkets ovilja att göra en GC-väg vid den omdiskuterade vägbron vid Allgunnen hanterades raskt genom att kommun och samhällsförening visade sig ha helt samma inställning. En GC-väg behövs och kommunen har avsatt pengar för detta i budget och placerat den högst i prioriteringslista.  Ett möte mellan Samhällsförening, kommun  och Trafikverket ska ordnas snarast för att få fart på frågan. Viktiga framtidsfrågor är kommunikationer och tågstopp, fler bostäder, äldreomsorg och service framförallt butik. Det lyftes fram att det som mer än annat behövs är engagerade människor och eldsjälar och blev därför naturligt en spontan applåd när två unga personer på mötet redovisade att de nu hade för avsikt att starta en butik om det gavs praktiska möjligheter och ekonomiska förutsättningar. En ny infartsskylt för samhället visades. Helt enkelt ett bra möte!

onsdag 13 januari 2016

Turning waste into value Orwaks melodi

Kommunchef och VD för SNAB  glada över att testa en ny
produkt under överinseende av Bengt Staude och Stefan Ek 
Är stolt över att  vi i Sävsjö har företaget Orwak, ett världsledande företag inom miljöområdet.  Idag har jag varit där på företagsbesök tillsammans med Jan Holmqvist och Helena Gill. Blir imponerad över deras utveckling av produkter inom komprimerings- och balningslösningar och över hur fräscha och fina industrilokaler de ordnat. Nytt lager på 3000 kvm har nyligen tagits i bruk och stora fönsterpartier har installerats som ger ljusa och luftiga lokaler.  Orwak AB har ett 75-tal anställda och har hela världen som marknad. Företaget har sina rötter i Sävsjö och har i vår kommun utvecklat och tillverkat komprimeringsutrustning sedan 1971. För företaget viktigt med bra samarbete med kommunens gymnasieskola och i synnerhet industriprogrammet. Önskemål om bättre kollektivtrafik framförallt mot Värnamo ett behov som lyfts fram som något som skulle förbättra möjlighet att rekrytera kompetens. Orwak en fin arbetsplats och ett helrätt miljöföretag som är i tiden!

tisdag 12 januari 2016

Sävsjö siktar framåt med skytte, lägenheter och villor

Sävsjö skyttecenter en av de unika förutsättningarna för att
bedriva skyttegymnasium med riksintag på Aleholmsskolan
Aleholmsskolans Riksidrottsgymnasium för skytte har blivit en stor framgång! Kommunstyrelsen  i Sävsjö var därför helt enig idag om att ge barn och utbildningsnämnden uppdraget att lämna i en förnyad ansökan om att det ska fortsätta också för perioden 2017-2020.   Nyligen gavs bostadsbolaget Sävebo uppdraget att bygga fler lägenheter och som konsekvens av det beslutades att utöka borgensåtagandet till bolaget med 25 miljoner.  Villatomter var också stor del av agendan och det blev beslut om att två nya områden vid Tällevad och ett område som benämns Eksjöhovgårdsängen ska ställas ut för granskning. För att snabbt kunna påbörja försäljning av de nya attraktiva tomterna så gavs uppdrag om att redan nu förbereda exploatering av dessa nya områden som kan ge upp till 50 nya villor.  Industrimark ska också utökas och en fornlämning som ligger i anslutning till Södra industriområdet lyftas fram i ett önskat samarbete med Länsstyrelsen.  Kommunstyrelsen var också enig i sitt stöd till den åtgärdsplan för Kulturhuset som framarbetats av Kultur- och fritidsnämnden.

måndag 11 januari 2016

Vi välkomnar varje krona men vill använda dem smart

Det är ett stort erkännande för kommunens stora humanitära insats och jag välkomnar varje krona av de 34.8 miljoner extra som vi får av riksdagen till arbete med flyktingar! Har idag medverkat i radion om detta och samtidigt lyft fram vikten av att det tas fram regler som ger möjlighet att använda pengarna under längre period än bara 2016. Länk till reportage i radion och mer att läsa finns på Radio Jönköping om flyktingpengar

söndag 10 januari 2016

Imponerande arenabygge i Kviberg

Kändes lite konstigt att folk höll på med skidåkning inomhus
samtidigt som det var gnistrande fint vinterväder ute.
Har varit i Göteborg för besök hos dottern och var denna gång bland annat och kollade på den helt nya och enorma multisportarenan "Serneke Arena" i Kviberg. Denna kostade 800 miljoner att bygga och är Nordens största multisport-anläggning. Det är imponerande 45 300 m² i sju våningar och inrymmer bland annat en skidanläggning inomhus och en fotbollsplan. Det finns två idrottshallar, restaurang, konferensanläggning, gym, skadeklinik för idrottare, idrottshotell, samt grundskola och idrottsgymnasium. Antalet åskådarplatser i den största hallen är cirka 3 300. Skidspårets längd är 1,2 kilometer. Har ibland förts fram att vi borde ha en arena med skidåkningsmöjligheter i vår kommun. Är nog bara att konstatera att Sävsjö är ett par snäpp för litet för en sådan här anläggning

lördag 9 januari 2016

Antalet nya företag i Sävsjö kommun växer kraftigt

Besök hos Fransson & Neij ett av kommunens nyare företag
Tillväxten i antalet företag i Sävsjö kommun växer kraftigt enligt ny statistik från VISMA. De seanste fem åren har 228 företag startats i kommunen, om de 130 som gått i konkurs räknas bort så är det en tillväxt på hela 98 företag och det placerar Sävsjö på en sjätteplats i länet och i topp på höglandet efter Aneby. Mycket positiva siffror utifrån kunskapen att fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag. Ett ökande nyföretagande fungerar som en positiv motor för hela kommunen. Hela statistiken kan läsas på denna länk: Statistik nyföretagande

torsdag 7 januari 2016

Skyttecenter ger unga intresse och fart i näringsliv

Trettonhelgen är det sedan många år en tradition att sportskyttar från hela världen samlas i Sävsjö. I år över 600 personer från 12 länder som tillsammans med familjer och intresserade samlas i norra Europas största skytteanläggning, Skyttecenter i Sävsjö, för att delta i Swedish cup. En tävling som är värdefull inspirationskälla för vårt eget skyttegymnasium men också innebär ett mycket bra tillskott till restauranger och hotell i hela regionen. Riktigt roligt att vi i vår kommun för tolfte året får vara värda för denna fina tävling!

tisdag 5 januari 2016

Upplevelsedag med familj

I stället för paket fick jag på min födelsedag i november en upplevelsedag med hela familjen. Blev en härlig dag som för mig innebar att jag för första gången fick testa att tävla i Laserdome, Nässjö. Vi käkade supergoda hemburgare på Bada Bing i Jönköping och dagen avslutades med en spännande hockeymatch mellan HV och Växjö. Finns så mycket att uppåleva och göra i vår region och förstås kul att göra saker tillsammans!

måndag 4 januari 2016

Bra att sågverk i Rörvik klarade sig

Bild från ett besök på Rörvik timber
Rörvik Timber har meddelat stora förändringar som innebär nedläggning av sågverken i Sandsjöfors och Tvärskog. Så tråkigt att totalt ett 80 tal personer förlorar jobbet, ca 30 av dessa i Sandsjöfors och flera av dessa bor i vår kommun. Samtidigt riktigt roligt att sågverket i Rörvik får klartecken för fortsättning. En svag konjunktur och höga råvarupriser anges som orsak till förändringarna. Hela sågverkoncernen har sitt ursprung i Rörvik, det är idag en fantastiskt modern anläggning som man satsast mycket på. Det är en betydelsefull arbetsplats för hela södra kommundelen. Mycket bra att verksamheten fortsätter!

fredag 1 januari 2016

Gott Nytt År alla vänner

Årsskifte och då dags att både blicka bakåt men framförallt att se framåt.  2015 har personligt varit ett fantastiskt år med bland annat bröllop för vår son. Men när jag tänker tillbaka så gläds jag också över allt det fantastiska arbete som sker av många i vår kommun. Jag gläds över alla otaliga av givande vardagssamtal och personliga möten. Är så tacksam för all uppmuntran, förslag och goda idéer som jag själv fått del av under året.  Nu tar vi avstamp för ett nytt år och jag är helt övertygad om att 2016 blir ett bra år som kommer präglas av framtidstro och positiv anda. Tillsammans kan vi uträtta stora saker och ta nya steg framåt! Vänner, önskar er alla ett riktigt Välsignat och Gott Nytt år 2016!