onsdag 30 september 2015

Drabbad av utsläppsbedrägeri

Fick idag besked om att också min Audi är drabbad av det enorma utsläppsbedrägeriet. Detta eftersom man i bilen använder en motor utvecklad av moderbolaget Volkswagen. Blir besviken och känner mig förstås grundlurad. Efter 20 år av Franska Peugeoter med modeller som 309, 405, 406 och 307 köpte vi en  Audi. En tysk kvalitetsbil som skulle var miljövänlig, ha gott om utrymme, vara en bra dragare av familjens husvagn och dessutom säker. En fortsatt bra bil men fy vad dåligt att man fuskat med miljövänligheten.  Kommer nog bli svettigt för ingenjörer och bilförsäljare framöver att försöka återta koncernens förlorade heder. "Vorsprung durch Technik" har fått en ny innebörd.

tisdag 29 september 2015

Husqvarna imponerande företag

Montering av motorsågar inne i Husqvarnafabriken
Ett av mina uppdrag är att vara med i länets Klimatråd under ledning av vår landshövding Minoo Akhtarzand. Senaste mötet var förlagt på Huqvarna AB och vi fick en presentation av det allra senaste motorsågarna, röjsågarna, lövblåsarna. Trenden är tydlig mot allt mer batteridrift med supereffektiva nyutvecklade batterier. Dessa ger minst samma kapacitet som motsvarande bensindrivna produkter och riktar sig både till proffs och hobbyanvändare.Vi fick också göra rundvandring på fabriken som funnits på samma plats sedan 1689. Idag finns 14.000 anställda och en tiondel av dessa i Husvarna. Hälften av de som jobbar i Huskvarna är tjänstemän och 400 av dessa jobbar med produktutveckling. Intressant få del av hur man jobbar med personalfrågor, organisation och utveckling i ett företag som har fler anställda än hela Sävsjö kommun.

söndag 27 september 2015

Välkommen som ny socialnämndsordförande

Socialnämndsordförande
Anette Gustafsson
I måndags utsåg fullmäktige Anette Gustafsson (c) som ny ordförande i socialnämnden och nu har jag fått tillfälle till ett första möte. Anette bor i Draget utanför Rörvik och har kommit i kontakt med sociala frågor genom att vara  god man, bedrivit familjehem och hjälpt missbrukare. Hon har erfarenheter från äldreomsorgen och har jobbat som personlig assistent i 20 år. Hon jobbar deltid för att också få tid för sitt jordbruk och sitt intresse för hästar. Just nu läser hon en  juridisk översiktkurs som kommer väl till pass i det nya uppdraget som ordförande i socialnämnden. Eftersom Anette ännu inte har så mycket politisk erfarenhet kommer Bengt Swerlander (kd) som 1:e vice ordförande att ge särskilt stöd under den första tiden. Jag hälsar Anette varmt välkommen in i uppdraget som en av mina "ministrar" i Sävsjö kommun.

torsdag 24 september 2015

Sverigeförhandling om höghastighetståg i Sävsjö

Hans Rode, Jan Holmqvist, Stefan Gustafsson och
Robert Bauducco
Hans Rode och Robert Bauducco från Regeringskansliet har besökt Sävsjö för samtal om höghastighetsbanor utifrån det som kallas för Sverigeförhandlingen. Uppdraget de har är att samtala med landets kommuner om nyttor med en ny stambana för höghastighetståg i 320 km/h och snabba storregionaltåg i 250 km/h. Främst är syftet att kunna resa Stockholm-Göteborg på ca 2 timmar och Stockholm-Malmö 2,5 timmar men också i mellanområdet kan det bli stora pluseffekter.  Man ser att denna bana är så tillväxt befrämjande att det också måste ske en bostadsproduktion på minst 100 tusen nya bostäder. I region Jönköpings län förordas dragning med stopp i Tranås, Jönköping, Skillingaryd och Värnamo. För Sävsjö kommun skulle bäst koppling till tågen ske vid en dragning mer österut där en kopplingspunkt sker i Alvesta men det kan å andra sidan ge negativa effekter med dragning genom Sävsjö kommun. Det nya tågsystemet kan i bästa fall tas i bruk 2035. Vi har vid dagens möte mycket tydligt lyft vikten av att man under förberedelse för det nya systemet måste satsa ordentligt på att få befintlig stambana i bra skick och bygga bort flaskhalsar för godstrafik med mera. Jönköpingsbanan måste förbättras avsevärt och gemensamt stationsläge planeras med höghastighetsbanan.

onsdag 23 september 2015

Flera nya företagsetableringar förbereds i Sävsjö

Rödmarkerade Skifte 1 i Hjärtnäs blir nytt industriområde
När nu fler tomter sålts på Södra industriområdet i Sävsjö är behovet stort av mer industrimark. Kommunstyrelsens utskott var därför mycket tillfreds med att vid sitt senaste sammanträde få besluta om att köpa till ytterligare 49.000 kvadratmeter bra industrimark i Hjärtnäs. Marken kan nu fogas till nuvarande industriområde och iordningställas för kommande företagsetableringar. Beslutades också att öka samordningen mellan kommunens industrifastighetsbolag, ABSI, och bostadsbolaget, Sävebo. Syftet är att få en stabil och långsiktigt stark organisation som kan möta behov av både mer lokaler till företag och mer behov av bostäder. De båda bolagen kommer som en del i samordningen påbörja rekryteringen av en gemensam VD. Kommunstyrelsen fick också en redovisning av företag som arbetar med utökning av sina lokaler och som vill köpa industrimark.

tisdag 22 september 2015

Rörviksbor satsar på butik

Rakt samtal med glada miner och positiv anda
landade i att försöka få till en butik i Rörvik
Personer från samhällsförening, idrottsförening, kyrkor, företag är överens om att utmana Rörviksborna om en ny livsmedelsbutik i samhället. De kommer nu gå i bräschen för att få ett underlag med personer och företag som är beredda att satsa en slant till ett grundkapital i ett kooperativ.  De som går med kommer få förmåner, specialerbjudanden och möjlighet att påverka butiken. Finns många lyckosamma exempel över Sverige där detta fungerar väl och förutsättningarna för detta är goda i Rörvik. Allt handlar nu om Rörviksborna vill vara med och satsa några hundralappar per person för en butik och för en positiv utveckling av samhället! Beslut om nästa steg kommer ske vid möte 17 november då också görs besök på Rörvikshus nya kontor!

måndag 21 september 2015

Väg 761 och barnvänligt i fullmäktigedebatt

För mig viktigt att med eftertryck stå upp för att vi ska
vara en barnvänlig kommun
Fullmäktiges höststart bjöd på en slutredovisning av  vägen mellan Stockaryd och Gamla Hjälmseryd. Ett mycket framgångsrikt projekt där trafikverket och EU satsat 50 miljoner! Genom att vara snabba, ta tillfället som kom, stå för förskottering har denna väg kommit till som kommer vara till nytta i all framtid. En moderatpolitiker yrkade på att avsnittet om Barnvänliga Sävsjö kommun skulle utgå ur kommunens grafiska profil. Jag redovisade hur viktigt det är att vi håller kvar ambitionen och att vi faktiskt har ovanligt mycket som är barnvänligt i kommunen. Dessutom så är detta något som enligt tidigare undersökningar  är viktigt både de som bosätter sig och de som etablerar företag i kommunen!

söndag 20 september 2015

Mänsklig järnlady

I kväll blev det äntligen av att vi kollade på filmen "Järnladyn". Margaret Thatcher visas som gammal, med begynnande demens och hallucinationer. Tankarna går tillbaka till händelser under karriären och vi får se en imponerande ledare som i en helt mansdominerad konservativ miljö visar pondus och ledarskap. En politiker som inte är ute efter kortsiktig popularitet utan efter att göra det för landet bästa även om det väcker enormt motstånd.  En tänkvärd film och sevärd med Meryl Streep som som vanligt gör en suverän insats.

lördag 19 september 2015

Finansieringsprincip, integration och motorcyklar

En mastig men rolig dag i Jönköping med beslut om hur vi i vårt län ska förhålla oss till nytt principprogram, nya stadgar och massor av motioner. Totalt 804 sidor kompakt text. Är särskilt tillfreds med att fått gehör för tre av mina förslag:
1) Den kommunala finansieringsprincipen ska vara styrande och ge riksdag och regering en skyldighet att fullt ut finansiera beslut som medför kostnader för kommunerna.
2) Staten ska se till att det tas ett solidariskt ansvar för integration i hela Sverige
3) Det ska lyftas fram vikten av en satsning på järnväg för godstrafik och persontransporter och betonas vikten av att bil och andra motorfordon behövs för att hela Sverige ska leva. Bilar och motorcyklar är också något som ger frihet och hos många människor ett viktigt intresse. Nu gäller det att också få rikstinget i Västerås att ställa upp torsdag 8 till söndag 11 oktober.

torsdag 17 september 2015

Tack för en fin företagsvecka

Tack till Emma Johansson, Johanna Friman och Helena Gill
för ert engagemang i att ordna årets företagsvecka
Swedbank, Kulturhuset, Sparbanksstiftelsen Alfa, Svenskt näringsliv, Företagarna, LRF, Science Park, Styrelseakademin, JCK, Sjöbergs, Stationscaféet, Finmekanik, Rojos och Poppins möbelklinik, är alla värda ett stort tack för att ni varit med i årets företagsvecka. Tack också till Sävsjö Näringslivs AB och medarbetarna i Sävsjö kommun för att ni jobbat med arrangemanget. Tack alla som kommit och besökt alla aktiviteter och företag. Tillsammans har vi skapat en riktigt bra vecka med företagande i fokus, en företagarvecka som ger mersmak!

Torkild utmanade att leda sig själv

Torkild Schöld i ett nästan fullsatt kulturhus
Torkild Sköld inspirerade till personligt ledarskap för en nästan helt fullsatt lokal i vårt fina Kulturhus! Utmaningen enligt honom är att vara VD i sitt eget liv så vi får möjligheten att påverka vår framtid. Allt börjar med att aktivt välja hur vi reagerar och agerar på det som möter i vardagen. Viktigt är det inre perspektivet, där vi måste lära oss att skilja på vad jag gör och vad jag är. Torkild säger flera gånger med eftertryck att vi bara kan leda och påverka andra om vi kan leda oss själva. Viktigt att ha en miljö hemma som ger energi och ett jobb som ger inspiration.

JCK modernt verkstadsföretag

Petra Olsson berättar om JCK under dagens Öppet hus
Vid dagens företagsbesök slås jag av vilket fint verkstadsföretag JCK är. Ljudnivån är behaglig, det är ljust och rent. JCK är ett välkänt familjeföretag som varit i ständig utveckling. 2011 tog Petra över rodret efter sin far Kenneth och hon har med fast hand fortsatt jobbet med att skapa ett företag med hög kompetens och modern maskinpark som till stor del består av CNC-styrda fleroperationsmaskiner. Företaget växer stadigt och har nu sina lokaler i kommunala Sävsjö industribyggnader. Är roligt att vi i vår kommun under årets företagsvecka fått se så många goda exempel på framgångsrika företag och föredömliga företagare!

onsdag 16 september 2015

Vilken härlig Stockarydsdag

Jeanette, Olle och Agneta på Poppins möbelklinik
Företagsveckan är positiv och rolig! Stockaryd var platsen för alla aktiviteter på onsdagen och det var ett digert och varierat program som lockade många besökare. Öppet hus på anrika Stockarydsföretaget Sjöbergs med rundvandring och fika. Öppet hus också hos alltid lika inspirerande Poppins Möbelklinik. Det var tema landsbygdsutveckling och företagande under eftermiddagen på Stationscaféet med Emma Johansson och Sonja Rundgren och på kvällen en intressant och spännande idékväll där Kenneth Gustavsson grundare av företaget JCK fick 5000 kronor i pris för bästa innovation.

Ulf Graffman Exportchef på Sjöbergs i Stockaryd
visar intresserade besökare företagets produkter
Emma Johansson, Sonja Rundgren samtalade med
många personer på Stationscaféet om landsbygdsutveckling
och företagande.

Pelle Nyman berättar om sin resa som företagare och
utvecklingen av miljöprodukterna i sitt företag ECO-bark under
en  mycket välbesökt idékväll. 

Fredrik Håkansson inspirerade och gav handfasta råd till
företagare utifrån sina erfarenheter från IT-/mediabranschen.
Kenneth Gustavsson fick pris för bästa uppfinning med sin
anordning för transporter av långa produkter med personbil.

tisdag 15 september 2015

Alltid lika roligt besöka finmekanik

Elaine Johansson samtalar med besökare vid
dagens rundvandring
Årets företagare, Elaine Johansson, bjöd idag in till rundvandring på Finmekanik i Småland AB som del av årets företagarvecka. För mig särskilt roligt att besöka företaget där jag fick mitt första jobb på det som då hette Rydéns finmekanik. Erfarenheterna här gjorde att jag utbildade mig till verkstadsmekaniker och jobbade sedan inom företaget i många år bland annat tillsammans med Elaine. Roligt att se hur fint företaget utvecklats och förändrats på positivt sätt! I samband med besöket redovisade Anna Gillek Dahlström regionchef på Svenska näringsliv årets sammanvägda företagsklimat. Tråkigt att vi tappat ett antal placeringar i år igen. Kräver en handlingsplan där företag, Sävsjö näringslivs AB arbetsförmedling, kommun med flera hjälps åt för att åter börja klättra uppåt. Mejla gärna till mig på stefan.gustafsson@savsjo.se med dina förslag på vad som behöver göras för att företagsklimatet ska upplevas bättre?

måndag 14 september 2015

Kroppen arbetsverktyg för själen

Meg Trivéus har erfrenheter från Åhlens, Posten, Svenska spel,
Cloetta Gotlandsbåten med mera.
Intressant att lyssna när Meg Tivéus delade med sig av sina erfarenheter som företagsledare och styrelseproffs. Hon gav handfasta råd för styrelsearbete men talade också med eftertryck om vikten av "En sund själ i en sund kropp för en karriär kräver väldigt mycket ork". Det behövs både fysisk och mental ork, en förmåga att ställa om, kunna koppla på och koppla av. Viktigt att anpassa ambitionerna och inte sätta mål som är orealistiska.

Företagsveckan fick smakstart

Cecilia Johansson pekar ut riktningen för Rojos utveckling
Cecilia Johansson berättade engagerat om vikten av bra råvaror och att det ska smaka hembakat när företagsveckan drog igång idag med ett företagsbesök på Rojos bageri i Vrigstad. Ett fint företag som utvecklats väl och som levererar uppskattade kakor till nöjda kunder. Företagarveckan är ett samarbetesprojekt som pågår under hela veckan med många spännande punkter på programmet. Du kan bland annat välja på föreläsningar, studiebesök och idékväll.
Läs mer på följande länk: http://www.savsjo.se/nyheter/2015-09-14-valkomna-till-foretagarveckan.html

söndag 13 september 2015

IFK-dag med aktiviteter och gemenskap

IFK-Stockaryds ordförande Don Collins under prisutdelning
I dag var Stockarydsborna inbjudna till "IFK-dagen" uppe vid Tallbacken och det var på dagen ett år efter invigningen av "Nya Tallbacken". IFK visade aktiviteter, det bjöds på korv, tipspromenad med mera. Räddningstjänsten var också på plats. Ett bra initiativ av  IFK-Stockaryd att ordna en sådan här dag som blir en mötesplats för nya och gamla samhällsbor. Tallbacken är en fin resurs för aktiviteter och samvaro för alla!

fredag 11 september 2015

Hembygdsförening informerar om smalspår

Bertil Zettergren och Johnny Thorstensson skruvar
upp den nya informationsskylten
År 1884 tuffade första ångloket iväg på den nybyggda smalspåriga järnvägen till Hvetlanda. Tågen gick i maximalt 30 km/t och passerade bland annat Vallsjöbaden och Hultagård och så småningom nådde man slutstationen Målilla. Sista persontåget gick 1961. Sävsjö Hembygdsförening har idag satt upp en informationsskylt vid järnvägsstationen i Sävsjö om denna järnvägslinje som i folkmun kallades "Vetlandabocken". Det är ett värdefullt arbete som Hembygdsföreningen gör med att dokumentera och informera om vår historia. Just information om järnvägen är särskilt viktig eftersom denna är en så väsentlig del av hela kommunens utveckling. Ett stort tack till er i hembygdsföreningen!

torsdag 10 september 2015

Krösatåget firade 30 på Sävsjö station

 JLT:s jubileumspersonal hälsas välkomna till Sävsjö
Hösten 2006 så åker jag med 
allra första krösatåget till Alvesta
och möter kollegan Karin Wernersson
Att Krösatågen började rulla för 30 år sedan firades idag festligt på Sävsjö station med musikunderhållning, godis, information, fika på Melins konditori med mera. Infrastruktur och kollektivtrafik är enormt viktigt för tillväxt och utveckling och det har för mig varit en hjärtefråga att kämpa för mer tåg och fler destinationer. Framförallt få till kopplingen Växjö. En första milstolpe var 2006 då första tåget gick söderut till Alvesta och så småningom har detta utvecklats till en omtyckt linje mellan Växjö-Jönköping med Sävsjö/Stockaryds som centralpunkt! Det har sedan byggt nya moderna stationer i Stockaryd och Sävsjö och vi har idag en modern kollektivtrafik med tåg i vår kommun. Är roligt att fått vara med om denna utveckling! Jag är helt övertygad om att tågtrafik norr och söderut från vår kommun är och kommer visa sig vara allt mer viktig för vidgad arbetsmarknad, tillgång till universitet, högskola och tillväxt för vår kommun!

onsdag 9 september 2015

Det ska alltid kännas tryggt och säkert i Sävsjö kommun

Bild från möte med Christian Winkler och Anders Sjöö
om samverkan med polisen för mer trygghet
I vårt moderna samhälle är vi vana vid att vatten, el och värme alltid ska fungera i vardagen. Men det behövs bara ett strömavbrott på några timmar så inser vi hur sårbara vi är. Att det känns tryggt och säkert är viktigt för att samhället ska fungera och för att människor ska trivas och må väl. När kommunstyrelsen startade upp höstens arbete så var det just detta som fick fokus utifrån ett förslag till ny ”Risk och sårbarhetsanalys”. Målet med denna är att minimera olyckor, brott och konsekvenserna vid olika kriser.

söndag 6 september 2015

Livet ska levas livet ut

"Livet ska levas livet ut", säger eldsjälen Tackis och tar med sig arton pensionärer från särskilda boenden i Västervik ut på Greklandssemester. Hustrun och jag har nu kollat på denna tänkvärda dokumentärfilm som går att se på SVTplay. För min del ger filmen minnen från när jag för många år sedan jobbade på vårdboendet Appelbo, Lövängen och tog med alla boende till Ekeby för att bada. De som inte kunde gå bars ut i vattnet på "Gullstol"för att få ett dopp. Rekommenderar alla att se filmen. För oss som politiker ger den bra tankar att ta med i formandet av det moderna äldrelivet i Sävsjö kommun. "Jag har aldrig varit så här lycklig i hela mitt liv!" säger en av pensionärerna i filmen. Precis så ska det va, "livet ska levas livet ut"
http://www.svt.se/dokumentarfilm/greklandsresan

lördag 5 september 2015

Digitalisering KSO-tema

Det tar emot ordentligt att behöva åka på konferenser och möten när det finns så många saker som behöver hanteras på hemmaplan. Samtidigt viktigt att få del av andras erfarenheter och få input från kunniga föreläsare. Denna vecka har det under torsdag - fredag gjorts ett nytt försök att få igång ett nätverk för ordförandena i kommunstyrelserna i länet. Vi har haft digitalisering som tema och fått veta mer om "En smartare välfärd" och "Medieutveckling och demokrati". Bara att inse att digitalisering har gått från särintresse till samhällsplattform.

onsdag 2 september 2015

Regnbåge mäktigt tecken för vår kommun?

Springande nådde jag sent i eftermiddags perrongen för att åka med 18.40 tåget hem till Stockaryd. Blir besviken när jag nås av länstrafiken utrop om att "Tåg mot Alvesta och Växjö är inställt" Min besvikelse vänds i beundran när jag vänder om  och ser en regnbåge som innesluter hela kommunalhuset. Vilken helt unik mäktig bild! Månne ett tecken i skyn? För mig står regnbågen för Guds förbund med människorna, regnbågen står också för stolthet, mångfald, tolerans och respekt för medmänniskor. Hoppas att denna regnbåge visat på att vi kan förvänta en sådan positiv utveckling i vår kommun! För mig vändes besvikelsen i stor tacksamhet för den fina bilden och dess symbolik. Tacksamhet också till min arbetskompis Fiona som ringde efter sin mamma och som jag fick lifta med hem!

tisdag 1 september 2015

Imponerande skådespel i Komstad

Göstas-Johan och Träpatron
Har ikväll varit med om ett fascinerande  vandrande skådespel! Tillsammans förflyttades vi ungefär 100 år tillbaka i tiden och fick bland Komstads historiska byggnader och miljöer vara med om en spännande resa med Träpatron, Göstas-Johan, Länsman, Jöns-Olle med flera. Imponerande med femtiotalet lokala skådespelare där Sävsjö kyrkokör i år är en viktig del. Alla skådespelare gör en mycket fin insats och hänger i under hela åtta föreställningar. Manusförfattare, tekniker  skådespelare, musiker, ja alla ni som jobbat och slitit för att vi andra ska kunna få njuta av detta skådespel är värda ett stort TACK! Det betyder mycket för hela vår kommun att ha eldsjälar som gör det som är långt utöver det vanliga!