torsdag 30 januari 2014

Infrastruktur med dramatik bakom kulisserna

"Sävsjömötet" kommer säkert bli omtalat begrepp i länspolitiken när satsningar på järnvägar kommer på tal! Bakgrunden är att bra vägar, järnväg, bredband och annan infrastruktur är helt grundläggande och viktiga förutsättningar för tillväxt. Ett för oss synligt exempel på detta är hur den nu 150 åriga stambanan har gett ett pärlband av nya orter och städer. Jönköpings län har varit känt för att vara spretigt i åsikter om vilka infrastrukturinvesteringar som är viktigast och därför missat statliga investeringar.

söndag 26 januari 2014

Kritik och visioner vid framtidsverkstad om bostadspolitik och trähusindustri

Lennart Björkman, Sävsjö Trähus instruerar Mikael Pekkari
från "Smart Housing Småland" och Johan Palm Träcentrum
Kritik, förslag och visioner vällde fram när VD:ar för trähusföretag och kommunalråd på Höglandet samlades till framtidsverkstad om bostadsbyggande och trähusindustri. Det konstaterades att en hel del är på gång inom bostadspolitiken men det krävs mer och snabbare förändringar. Bekymmer som lyftes fram är att bankerna är en stoppkloss, att kommuner använder särregler, det är en stelbent lagstiftning som exempelvis gör det 75 tusen dyrare att bygga i Nässjö än i Sävsjö. Det konstaterades också att trähusindustrin själv är för stelbent och behöver öppna upp för innovationer och nya sätt att producera.

lördag 25 januari 2014

Arbetsmarknad, bostäder och kommunikationer viktigt vid rekrytering

Skriver i lördagens dagblad om att arbetsmarknad, bostäder och kommunikationer är viktigt vid rekrytering av personal. I veckan förde vi fram till Hallpressens ledning önskemål om ett nytag för "Ordet Fritt". Dagens insändare blir ett bidrag för min del för detta och hoppas den kan bidra till debatt. Min insändare är ett så kallat "genmäle" till någon som under signaturen "Skattebetalare i Sävsjö" har synpunkter och gör en rad påståenden om Sävsjö kommuns rekrytering av personal. I insändaren konstaterar jag att för allt fler arbeten krävs speciella utbildningar och det är ofta lagstadgade krav.

tisdag 21 januari 2014

Lokaltidning viktig för demokrati i sin uppgift att granska och informera

En mycket engagerad diskussion om lokaltidningen nu och i framtiden var en punkterna
på dagens möte med kommunstyrelsens utskott i Sävsjö. Inbjudna var VD för Hallpressen, Christina Björklund, och ansvarig utgivare för lokaltidningarna på Höglandet, Johan Hedberg. Extra krydda till samtalet var gårdagens dystra besked om uppsägning av 80 personer och den aviserade omläggningen av tidningen. Konstaterades att lokaltidningen har en mycket viktig funktion för demokratin i sin uppgift att informera och granska.

söndag 19 januari 2014

Värdefullt med kyrka som har samhällsengagemang

Värdefullt med en kyrka som är engagerad för sin bygd och för samhällets utveckling!
När årets stora ekumeniska bönevecka avslutades i Svenska kyrkan på söndagskvällen initierade 
Clas Jonsson ny Präst i Sävsjö pastorat i år ett samhällstema.  Min roll blev att under en stund lyfta fram möjligheter och utmaningar för Stockaryds samhälle. Jag konstaterade att glesbygd och stad av många upplevs som mer attraktiv än landsorten. I vår kommuns landsorter, Rörvik, Vrigstad och Stockaryd finns dock mer positiva möjligheter än i många andra liknande orter över landet. I just Stockaryd finns den nya "Stockaryds station" som ger pendlingsmöjlighet till Jönköping-Växjö eller för den som vill till Stockholm eller Kastrup.

fredag 17 januari 2014

"Ditt jobb din framtid" på ungdomsmässa

Vid årets framtidsmässa kom ungefär 40 utställare som under dagen mötte cirka 500 elever från hela kommunen för att berätta om olika val för utbildning och arbete. Tema för dagen var "Ditt jobb, din framtid i Sävsjö kommun". Målet var att presentera arbetsplatser som finns bland företagen men också att berätta om de kommunala framtidsjobben.  Ett antal ungdomar från vård-och omsorgsprogrammet var exempelvis på plats och berättade engagerat om en fantastiskt bra utbildning som med säkerhet leder till jobb.

tisdag 14 januari 2014

Oanständig hantering av migrationsverk sätter barn i kläm

Migrationsverket blev så provocerade av min kritik förra veckan att presschefen Fredrik Bengtsson nu fått uppdrag att försöka läxa upp mig i radiodebatt. Efter att lyssnat på hans argumentation stärks jag i min uppfattning att Migrationsverkets hantering av ensamkommande flyktingbarn efter årsskiftet är upprörande och felaktigt. Det innebär uppenbart att barn i känslig ålder hanteras på inhumant sätt.

måndag 13 januari 2014

Hedrande att vara förtroendevald i demokrati

Kommunal demokrati var temat när jag idag var inbjuden som föreläsare för Rotary. Detta "Supervalår" lyfte jag särskilt vikten av att värna och vara stolt över vår väl fungerande demokrati. Inte många vet att den har anor från 1766 med offentlighetsprincip i grundlagen och från 1862 med beskattningsrätt och kommunalt självstyre. Konstaterade att det är ett stort hedersuppdrag att av folket få ett mandat att som förtroendevald leda kommunen.

onsdag 8 januari 2014

150 år med tåg, konkurrensverk, bygdegårdar och flyktingbarn frågor för kommunstyrelse

Beskedet från konkurrensverket om att de är nöjda med de åtgärder som Sävsjö kommun vidtagit för att förbättra upphandlingarna och att  de ”anser inte det finns tillräckliga skäl att närmare granska Sävsjö kommuns anmälda upphandlingar” blev en positiv start på kommunstyrelsens arbete för 2014.

Bra samlingslokaler i hela kommunen är viktigt för att ska bli god samhörighet framförallt på landsbygd. Ks beslutade därför om bidrag till Kännestubba bygdegård (150 tkr) och IOGT-lokalen i Sävsjö (250 tkr) för ombyggnader och upprustning.

onsdag 1 januari 2014

Ett jubelår där vi tillsammans tar sats för framtiden

Uppskattar att det runt jul och nyår blir några dagars avbrott från vardagen som ger tid för eftertanke och tid för gemenskap med nära och kära. När jag ser tillbaka på året som gått är det med stor tacksamhet över alla som på olika sätt gett stöd, goda råd och uppmuntran i mitt dagliga politiska arbete. Varje nytt år innebär många utmaningar och möjligheter.