fredag 6 september 2013

Yes, nu kör vi igång 761:an

I dag har regeringen äntligen gett beskedet att överklagandet av väg 761 G:a Hjälmseryd-Stockaryd har avslagits! Därmed har fastställelsebeslutet vunnit laga kraft och bygget kan sätta igång!
Detta är ett mycket efterlängtat besked och ger nu möjligheten att genomföra vägbygget under det närmsta året. Med vägen får nu samhället Stockaryd en bra anslutning till RV 30 som ger utvecklingsmöjligheter. Den framgångsrika Stockarydsterminalen får möjlighet att fortsatt öka sin miljövänliga verksamhet med att föra över transporter från dieselbilar på  väg till elektrifierade tåg  på stambanan. 
 
Bakgrunden till detta vägbygge är att Sävsjö kommun på eget initiativ tog fram en förstudie till ny väg från RV 30 till terminalen. Studien utfördes under 2008-2009 och beslutades 2009. Det är denna förstudie som legat till grund för det fortsatta arbetet med arbetsplan mm. Vägen hade förmodligen inte kommit till stånd så snabbt utan denna förstudie.
 Samarbetet mellan Trafikverket och Sävsjö kommuns samhällsbyggnadsavdelning har varit exemplariskt. Genom bra hantering också av regionförbund, tillväxtverk för EU-medel kan vi nu äntligen snart sätta spaden i jorden för att genomföra denna för regionen så viktiga tillväxt- och miljösatsning

tisdag 3 september 2013

Aleholm jubilerande skola att vara stolt över

Aleholmsskolans 20 års jubilerande blev uppstarten för höstens möten med kommunstyrelsen i Sävsjö. En liten fin gymnasieskola att vara riktigt stolt över. En skola där personal och elever tillsammans skapar en god stämning och resultat som år efter år ligger bland yppersta eliten av landets gymnasieskolor! Tårta, tal och firande gav den energi som krävdes för att överlägga om 35 ärenden inom vitt skilda områden. Infrastruktur för att kommunen ska kunna växa beslutades med ny plan för mark vid Vallsjöområdet, nya tomter vid Slättsjön Vrigstad, nytt handels- och industriområde och yttrande över plan för vägar järnvägar fram till 2025. Beslut togs om bidrag till turbin vid Komstad och att föreningarna ska få stöd i att rätt hantera dokument och arkiv. På agenda fanns också medfinansiering av vandrande skådespel och bidrag till hjärtstartare med mera.