onsdag 21 augusti 2013

Sävsjö fortsätter sin satsning på att växa!

Ett exempel på detta är att kommunstyrelsens utskott nu beslutat föreslå en ny detaljplan för Vallsjöområdet som möjliggör nya attraktiva tomter i Vallsjöns närhet. Det blir med den nya planen fler möjligheter med tillbyggnader som gör fritidshus attraktiva som permanentbostäder med mera. I detaljplanen tydliggörs också allmänhetens tillträde till Vallsjön med områden där det finns rejäla områden med inrättad naturmark.  Intressant att notera är att i media sammanställd SCB-statistik visar att kommunen redan idag är en attraktiv ort för boende. Sävsjö är den bland kommunerna på Höglandet, som sett över längre tid, har bäst befolkningsutveckling! Dagens beslut kan förstärka det ytterligare. I kommunens US (Utvecklingsstrategi) finns också mål om längre livslängd och en del i det är att kommunstyrelsen  nu tillsammans med samhällsföreningar ska försöka få tillstånd tillgänglig hjärtstartare i alla orter. En lång rad andra små och stora ärenden var på agendan och noteras kan att ishallen ska få en ny ljudanläggning, att kommunen ska medverka på VM-tävling i motocross, öka miljöinformation med mera.