onsdag 19 juni 2013

Kultur, tomter och missionshus

Kulturen var högt på agendan när kommunstyrelsens utskott hade sista sammanträdet innan sommaruppehållet. Exempel på detta var att det blev femtiotusen kronor till en ny omgång av Smålands kulturfestival, femtontusen till besök från författare i ”Smålands akademi” och 150 tusen till EU-projektet ”Ett vandrande skådespel”.  En ny anslutningsväg mellan Sävsjö-Stockaryd med rondell på 127:an och därtill hörande handels- och industriområde vann utskottets gillande och det gjorde även nya attraktiva sjötomter i Vrigstad. En ”Byapeng delades ut för fortsatt upprustning av Bodaryds missionshus.

onsdag 5 juni 2013

Modernt äldreliv och familjer i fokus


I det framåtsyftande arbetet med utveckling av Sävsjö kommun är nästa steg att sätta fokus på det moderna äldrelivet enligt beslut i kommunstyrelsen, Sävsjö. En anledning till detta är att kommunens utvecklingsplan fastslår att målet är ökad hälsa och medellivslängd. En annan anledning är att allt fler alerta äldre är en utmaning vid utformning av olika bostadsformer och vid anpassning av kommunens omsorg och stöd. En startpunkt för att forma strategier för det ”Moderna äldrelivet” är en stor konferens i ämnet som kommer ordnas under hösten.

Kommunstyrelsen har aktualiserat en intressant diskussion om vilka olika perspektiv och avvägningar som ska göras vid kommunala beslut. Landsbygdens villkor, barnperspektiv, konsekvens för familjer och äldre, jämställdhet med mera kan vara sådant som ska vägas in vid beslutsfattande. I synnerhet barn och familjefrågor har lyfts ofta fram i Sävsjö och vid kommunstyrelsens sammanträde fanns ansökan om bidrag till familjefest i kulturhuset som på positivt sätt kommer behandlas de närmsta veckorna.