onsdag 22 maj 2013

Småland, gång-cykelväg i Rörvik och biogasmack

Småland ska vara namnet på den nya regionbildningen i länet om Kommunstyrelsens utskott i Sävsjö får gehör för sin vilja. Småland är ett starkt varumärke och är en bra utgångspunkt om regionkommunen framöver ska omfatta fler kommuner och län.
Utskottet har lagt fast ramar för nämndernas arbete med budget för 2014. Det är en fortsatt tuff utmaning att få kommunens resurser att räcka till för all den verksamhet som det finns ambition att driva. Det är därför en stor samstämmighet om att det framgångsrika arbetet med så kallade framtidsplaner ska fortsätta. Nytt arbetsfordon ska köpas på tekniska förvaltningen och projektering av gång och cykelväg vid Allgunnen i Rörvik ska påbörjas. Invigning av tankställe för biogas genomföras 18 juni.

tisdag 7 maj 2013

Äldreomsorg, skolor, transporter i fokus vid förslag om effektiv användning av resurser

Ett flera månaders intensivt arbete med framtidsplaner har idag dessa lyfts upp i Sävsjö kommunstyrelse för beslut. Den största av planerna är en ny- och ombyggnad av äldreboendet Göransgården i Vrigstad som idag fick klartecken att projekteras.  Även trygghetsboende föreslås i den gamla Apoteksfastigheten i Sävsjö där bostadsbolaget Sävebo får uppdraget att komma med förslag. I framtidsplanerna finns en rad förslag för att få en effektivare användning av resurser och för detta samordnas Sävsjöstads grundskolor från tre till två lokaler. En samordning ska ske av all fordonsadministration och bemanningspooler inrättas. Det kommer ske energibesparande åtgärder i kommunala byggnader med mera.

IOGT-lokalen i Sävsjö  kan få bidrag med en kvartsmiljon om ombyggnation sker under året och program för bra mat har antagits. En gång- och cykelväg ner mot Eksjöhovgårdsområdet har också blivit godkänd av kommunstyrelsen.