tisdag 23 april 2013

Ny- och ombyggnad av Göransgården, turistbyrå och IOGT

Nu startar projekteringen av Vårdboendet Göransgården! Det var kommunstyrelsens utskott som idag enades om denna satsning i 20 miljonersklassen och som innebär att Vrigstad får 26 nya fräscha vårdbostäder för äldre. På agendan fanns också beslut om bidrag till om- och nybyggnad av IOGT-NTO-lokalen i Sävsjö och beslutet blev att erbjuda föreningen ett bidrag på en kvarts miljon. Detta är inte i nivå med föreningens framställda önskemål men ett sätt för kommunen att med ett rejält bidrag visa uppskattningen för en bra verksamhet och mångåriga stora ideella insatser. Utskottet beslutade att teckna avtal med All-Tid Småland om turistbyråverksamhet i Sävsjö under 2 år med möjlighet till förlängning. I beslutet finns med en förändring av lokal från det f.d. Stadshotellet till den f.d. Pressbyrån och att verksamheten utökas till helår med resecentrum, kiosk offentlig toalett med mera.

tisdag 9 april 2013

Finslipning av framtidsplaner

Äntligen hemma efter en heldag med kommunstyrelsearbete!
Arbetet med att ta fram framtidsplaner fortsätter och en omfattande genomgång har idag gjort inför att den politiska beslutsrundan börjar om någon vecka.  Hur ska skolorganisationen se ut? Hur blir det med särskilt boende för äldre 2025? Frågor som vänds och vrids för att göra  bra lösningar för framtiden! Kommunstyrelsen har gjort en genomgång av kommunens ekonomi för 2012 och tagit beslut om en tvåmiljonerssatsning på landsbygdsvägar. Alla var överens om att från nyår föra över ansvaret för färdtjänst till landstinget.