fredag 22 mars 2013

Tack till uppskattad trädgårdsmästare

Statsträdgårdsmästare Stefan Lagerqvist har utfört ett fantastiskt arbete med att skapa fina parker och många gröna miljöer i Sävsjö kommun. Människor från hela Sverige har vallfärdat till vår kommun för att njuta det som utvecklats till "Sävsjö:s trädgård" Stefan har under många år blivit en allt mer efterfrågad konsult inom trädgårdsområdet och har börjat arbetet med att bygga en egen planskola. Nu har han bedömt tiden vara mogen för att fullt ut satsa på sin egen företagsamhet och lämnar sin kommunala tjänst. Kommunstyrelsen har nu tackat Stefan för sin insats med vackra ord, tårta och förstås som sig bör med vackra blommor! Vi tackar Stefan för en fantastisk insats med att göra Sävsjö kommun vacker, attraktiv och trygg. Vi önskar honom all lycka och välgång i sitt fortsatta arbete med att utveckla trädgårdstjänster med Sävsjö som bas och hoppas på fortsatt gott samarbete. Vi hoppas att Stefans tjänster också fortsatt kan medverka i utveckling av kommunens parker men vi hoppas också att fler nu kan använda denna resurs för att skapa underbara gröna miljöer runt om i hela Sverige! Kolla gärna hans hemsida:  http://www.stefanlagerqvist.se/

torsdag 21 mars 2013

Satsning på landsbygdsvägar, handel och färdtjänst


En rejäl satsning på förbättringsåtgärder på landsbygdens vägnät föreslås nu gemensamt av kommun och trafikverk.  Det var när kommunstyrelsens utskott idag hade sitt sammanträde som det blev enighet om att använda en del av de så kallade ”Bökåspengarna” för denna landsbygdssatsning på sammantaget nästan 2 miljoner, kostnader som delas mellan trafikverk och kommun.  För att människor ska kunna leva, arbeta och känna sig trygga på landsbygden är vägnätet viktigt. Med den satsning på landsbygdsvägar som är en tradition i Sävsjö kommun så är  erfarenheten att det också bidrar till inflyttning och tillväxt.

Det presenterades också ett förslag till nytt handels- och industriområde söder om 127:an utmed järnvägens västra sida. Så småningom kan detta ge en rondell på 127:an där idag finns en avfart intill stan (vid Netto-butiken). Bedömningen är att det nya området som på sikt kan skapas blir attraktivt för både handel och industri.

Färdtjänsten var ett annat stort område som fanns på agendan och Sävsjö kommun är nu en av de som är först i länet med att besluta om att överföra denna viktiga verksamhet till landstinget från årsskiftet.

lördag 16 mars 2013

Tack för förtroendet som vice ordförande i distriktsstyrelse

Efter utbildning om ideologi, kommunikation och tal av Lars Adaktusson blev det en dynamisk debatt om en rad motioner på dagens distriktsstämma med kristdemokraterna. Bland annat beslutades avslå förslag om 10 årig grundskola men bifall för att skippa självrisken i patientskadeförsäkringen och samtal om hur familjerådgivning kan göras bättre.

Hedrande att med acklamation bli vald som förste vice ordförande i distriktsstyrelsen och att nu ingå i länspresidiet tillsammans med Andreas Carlson som blir fortsatt ordförande och landstingsrådet Mia Frisk som blir andre vice ordförande. Övriga i distriktsstyrelsen blir Andreas Sturesson, Anders Hulusjö, Camilla Rinaldo Miller, Anna Carlbom och Marie Lindholm.

fredag 15 mars 2013

RIT kan ge unga jobb och minska digital klyfta

Vid ett företagsbesök på Sävsjö Digital resonerade den kristdemokratiska riksdagsledamoten Andreas Carlson, med BÅ Svensson och Simon Ek om hur de bedömer effekten av att införa ett så kallat rit-avdrag. Att man likt rut- och rotavdraget ska få skattereduktion för it-tjänster i hemmet.
Andreas Carlson (KD) menar att det finns ett stort intresse hos privatpersoner att köpa it-tjänster i hemmet. Därför tycker Carlson att man, likt rut- och rot-avdraget, skulle kunna använda sig av skattereduktion även för detta.
Carlson tror att det skulle leda till att flera unga skulle skulle kunna komma in på arbetsmarknaden eftersom många unga är bra på it-området. Detta bekräftar företaget Sävsjö Digital som menar sig omgående behöva göra nyanställningar för att klara att hantera en sådan ny reform.  En skattereduktion skulle öppna en ny marknad och skapa arbetstillfällen, inte minst bland yngre. Unga människor har ett generellt kunskapsförsprång inom de här områdena och skulle kunna använda det till att starta och verka i nya företag. Införandet av ett rit-avdrag kan också minska den digitala klyfta som idag finns mellan olika generationer.

onsdag 6 mars 2013

Lokal TV och kanal 10 ny möjlighet

Det nu är helt klart med Sävsjö kommuns satsning på den kristna TVkanalen, kanal 10 till alla äldreboenden. Kanalen är installerad och kan ses både på gemensam TV i allrum och på TV som finns i de enskilda lägenheterna. Förslaget om installationen kommer ursprungligen från kommuninvånarna själva i ett stort demokratiprojekt kallat ”Vad tycker du”.  Med installationen ges också möjlighet till att sända ut andra lokalproducerade TV-program i det egna TV-nätet. Detta en stor utmaning till församlingar och föreningslivet i kommunen. Redan nu görs en stor TV-satsning i Frikyrkan i Stockaryd med produktion av program som ”Vardagstro” och mitt ”hjärtas sång”. En satsning som kanske kan breddas och sändas lokalt på sikt med de nya tekniska möjligheterna i kommunen.

tisdag 5 mars 2013

E-sport, företagande och bättre utjämning

Fler företag på landsbygden och satsning på datasport för unga var några av de ärenden som vann kommunstyrelsens gillande vid dagens sammanträde.  Det bestämdes också att göra ett gemensamt remissyttrande med de flesta andra kommunerna i länet om nytt utjämningssystem mellan landets kommuner. Sävsjö kommun har gått i bräschen för att den nuvarande orättvisa och otidsenliga kostnads- och inkomstutjämningen måste moderniseras och göras mer rättvis. Efter en rad påtryckningar och uppvaktningar har nu äntligen finansmarknadsministern ställt sig bakom ett förslag som skickats ut på remiss och detta är mycket bra! Enda smolken i glädjebägaren är att den moderatinfluerade kompromissen är ett extra miljardstöd för tillväxt till landets rikaste m-kommuner.