tisdag 22 januari 2013

Gasbilar, solenergi och kollektivtrafik i fokus

Satsning på gasbilar, solenergi och kollektivtrafik var några av de positiva framtidssatsningar som diskuterades när kommunstyrelsens utskott hade sammanträde i Sävsjö idag! Uppbyggnaden av en biogasanläggning ger nu möjlighet att installera en pump för påfyllning av fordonsbränsle. Gas är en av de allra renaste och bästa fordonsbränslen som finns och detta kan nu också erbjudas Sävsjöborna. För att skapa underlag för pumpstationen så påtar sig kommunen att vid kommande upphandlingar införskaffa gasdrivna bilar. Kommunen kommer också att undersöka möjligheten till solenergi på 2 fastigheter. De som framöver vill pendla med kollektivtrafik till studieort utanför kommunen kommer att få hela resan betald! Detta del i en satsning för ökad utbildningsnivå, för att få ökat underlag för utbyggd kollektivtrafik och för att få fler kommuninvånare.

onsdag 9 januari 2013

Engagemang för vindkraft, hjärtstartare, turism och ruin

Engagemanget från kommuninvånarna är stort och ett mått på detta är en ständig ström av konkreta förbättringsförslag. En del av dessa lämnas som så kallade ”medborgarförslag”. Vid kommunstyrelsen idag har fyra förslag hanterats som handlar om hjärtstartare, belysning på ruin, vindkraft och turistbyrå. Sävsjö fortsätter sin satsning på att växa och ett exempel på detta är att kommunstyrelsen idag, för att få fler bostäder, beslutat om att ordna nya attraktiva tomter i Vallsjöns närhet. Framtidsplaner har också varit på agendan och idag har bestämts att skicka ut framtidsplan från barn- och utbildningsnämnden på remiss. En annan framtidsfråga är arbetet med näringslivsutveckling och i enlighet med vad som framkom vid en framtidskonferens i höstas kommer det nu att tas fram ett förslag till en mer samlad näringslivsorganisation. En ny elupphandling redovisades, av tekniska chefen Maria Lund, och denna har resulterat i att kommunen de närmsta åren kan köpa billigare el än idag. Totalt minskad kostnad är ca 800 tusen sett över tre år 2014-1016.