tisdag 10 december 2013

Fem modiga seniorer i filmprojekt

Har varit på annorlunda filmpremiär för 5 kortfilmer. Det är fem modiga seniorer från Bryggarens aktivering i Sävsjö som deltagit i ett filmprojekt. Detta en historisk dokumentation som handlade om vitt skilda ämnen som "Person som lyckligtvis råkade missa resan med Titanic", "Bereda och spinna garn", "mala öländskt vete i Forsa kvarn".  För min del stoppade jag diskret undan min mobil och padda när en av de äldre i en av filmerna gav sin syn på mobiltelefonins konsekvenser i dagens samhälle!
Ett lovärt filmprojekt som ger perspektiv, blir en dokumentation av äkta småländsk dialekt och ett gott exempel på nutida kulturarbete för äldre.

onsdag 4 december 2013

Näringslivsutveckling, gårdsbelysningar och väntsal

Det var en samstämmiga och positiva samtal om näringslivsutveckling i kommunstyrelsen sammanträde i Sävsjö! Ks ställde enigt upp bakom nya vässade ägardirektiv  för det gemensamt ägda bolaget Sävsjö Näringsliv, SNAB. Med dessa kommer bolaget få en ännu starkare roll som det samlande nätverket för alla företag och bli en stark motor för ett bra företagsklimat. Nyckelord i direktiven är ”medlemsnytta”, ”bärkraftig samverkan”,” bredd mångfald och kompetens i rekryteringsfrågor” och ”Skola Näringsliv”. För kommunstyrelsen presenterades Sonja Rundgren som nu har gått in i uppgiften att arbeta med nyföretagande, etablering av nya företag och kommunens industrilokaler.  Sävsjö industribyggnader presenterade planering för kommande expansion.

tisdag 5 november 2013

I Sävsjö får Du råd med lite mer

Som medborgare får Du nästa år en bibehållen skattesats på 21,92, inga taxehöjningar för vatten och avloppsförbrukning. Det blir inga avgifter för hemsjukvård och eller höjningar av måltidsavgifter i vårdboenden. Helt nya fräscha lägenheter kommer erbjudas i vårdboenden och ännu fler platser på fritidshem. Detta samtidigt som kommunen erbjuder en äldreomsorg i Sverigetopp och en skola där eleverna utvecklas och gör mycket goda resultat.  När kommunstyrelsen idag har haft en heldag med beslut om budget så konstateras att det finns mycket att glädjas åt men samtidigt en hel del utmaningar för framtiden. Exempel på detta är att fler unga borde erbjudas riktiga arbeten och allt för många är fortfarande beroende av försörjningsstöd.  Den fråga som diskuterades mest var förskotteringsavtal med trafikverket avseende en nybyggnad av vägen mellan Stockaryd och Gamla Hjälmseryd. Kommunstyrelsen var helt enig i att förskottering ska ske enligt avtalet!

onsdag 23 oktober 2013

EU ska hålla fingrarna borta från vår ostkakaEtt påbud från EU har fått nitiska svenska myndigheter att nu föreslå helförbud av försäljning av ingredienser till vår småländska nationalrätt ostkakan! Det blir inget "redit kalas" i Småland utan ostkaka. Om det så är bröllop, biskopsbesök eller bara en träff med grannarna så bjuds i våra bygder på ostkaka. Allra bäst är det förstås om den är hembakad eller kommer från vår egen lokala ostkakstillverkning i Vrigstad. Sveriges i särklass bästa och mest kvalitativa ostkaka heter enligt min mening "Vrigstad ostkaka". http://www.vrigstadostkaka.se/

Anledningen är Livsmedelsverkets förslag till ändring för sina föreskrifter (LIVSFS 2005:20) där man vill förbjuda försäljning av opastöriserad mjölk i hela Sverige. Irene Oskarsson (KD) riksdagsledamot från Aneby och själv ostkaksentusiast har reagerat kraftigt men nu behövs en rejäl uppställning för att stoppa dessa galenskaper.


Vid tillverkning av ostkaka krävs helmjök på 4 procents fetthalt som hettats upp till 37 grader. Då blir det inte bra att använda redan pastöriserad mjölk.  När sedan kakan åker in i ugnen en timme på 200 grader, dör allt farligt. Med förslaget ska all försäljning av opastöriserad mjölk förbjudas. Försäljningen har tidigare kunnat göras från bondgårdar till enskilda konsumenter, något som upprätthållit traditionen och bibehållit hantverket kring ostkakan. Den här försäljningen från gårdar har hållit mathantverket levande till att kunna tillverka ostkaka.


Är minst sagt påfrestande med dessa EU-byråkraters intrång i våra traditioner. Snus är ett annat aktuellt exempel där Sverige förvisso fått ett förlängt undantag men en produkt som särbehandlas. Känns konstigt att EU värnar om cigarettförsäljning men stoppar det betydligt skonsammare alternativet snus. EU subventionerar vinodlare i Sydeuropa men vårt betydligt hälsosammare njutningsmedel ostkakan ska förbjudas.

Allra bäst är att bo i Sävsjö kommun för de som vill studera på högskola

År 2010 prövades att ge studenter som bor kvar i kommunen halva resekostnaden. Den senaste tiden har detta utökats till att omfatta hela resekostnaden.  En utvärdering har gjorts och nu har kommunstyrelsens utskott bestämt sig för att Sävsjö kommun ska fortsätta att betala hela resan för studerande på högskolor. Förutsättningen är att man är folkbokförd i kommunen och att resan sker med kollektivtrafik. Låg boendekostnad tillsammans med gratis resa gör att det torde göra Sävsjö till ekonomiskt bästa boendekommun i regionen! Kommunens mål med detta är att stimulera fler att skaffa sig högre utbildning, att ge ökat underlag för kollektivtrafik och förstås att få fler boende i kommunen.

Senaste utskottet hade en hel del andra intressanta frågor på dagordningen. Oro för utvecklingen inom Höglandets kommunalförbund och ekonomiskt ansvar för detta diskuterades. Nya tomter med nära sjöutsikt detaljplaneläggs i Vrigstad och bebyggs i Rörvik. Skjutbana för utomhusskytte är på gång och helhetsgrepp för Kulturhusets framtid.

tisdag 8 oktober 2013

Sävsjö satsar stort på jobben!

En mångmiljonsatsning på utökade industrilokaler var huvudnumret vid dagens kommunstyrelse i Sävsjö. Det är det helägda industribyggnadsbolaget som får en borgen på hela 40 miljoner för att fortsätta bygga och anpassa lokaler till både befintliga hyresgäster och till nya företag som vill etablera sig i kommunen. Styrelsen beslutade idag också om köp av mark för att skapa ett nytt industriområde, och ny anslutningsväg till Stockaryd,  väster om järnvägen i Sävsjö. Det var en rad intressanta samtal och beslut i  frågor som exempelvis klimatlöften och resepolicy med miljöprofil för förtroendevalda. En delårsrapport om kommunens ekonomi  presenterades som visar på en stabil och god ekonomi.

fredag 6 september 2013

Yes, nu kör vi igång 761:an

I dag har regeringen äntligen gett beskedet att överklagandet av väg 761 G:a Hjälmseryd-Stockaryd har avslagits! Därmed har fastställelsebeslutet vunnit laga kraft och bygget kan sätta igång!
Detta är ett mycket efterlängtat besked och ger nu möjligheten att genomföra vägbygget under det närmsta året. Med vägen får nu samhället Stockaryd en bra anslutning till RV 30 som ger utvecklingsmöjligheter. Den framgångsrika Stockarydsterminalen får möjlighet att fortsatt öka sin miljövänliga verksamhet med att föra över transporter från dieselbilar på  väg till elektrifierade tåg  på stambanan. 
 
Bakgrunden till detta vägbygge är att Sävsjö kommun på eget initiativ tog fram en förstudie till ny väg från RV 30 till terminalen. Studien utfördes under 2008-2009 och beslutades 2009. Det är denna förstudie som legat till grund för det fortsatta arbetet med arbetsplan mm. Vägen hade förmodligen inte kommit till stånd så snabbt utan denna förstudie.
 Samarbetet mellan Trafikverket och Sävsjö kommuns samhällsbyggnadsavdelning har varit exemplariskt. Genom bra hantering också av regionförbund, tillväxtverk för EU-medel kan vi nu äntligen snart sätta spaden i jorden för att genomföra denna för regionen så viktiga tillväxt- och miljösatsning

tisdag 3 september 2013

Aleholm jubilerande skola att vara stolt över

Aleholmsskolans 20 års jubilerande blev uppstarten för höstens möten med kommunstyrelsen i Sävsjö. En liten fin gymnasieskola att vara riktigt stolt över. En skola där personal och elever tillsammans skapar en god stämning och resultat som år efter år ligger bland yppersta eliten av landets gymnasieskolor! Tårta, tal och firande gav den energi som krävdes för att överlägga om 35 ärenden inom vitt skilda områden. Infrastruktur för att kommunen ska kunna växa beslutades med ny plan för mark vid Vallsjöområdet, nya tomter vid Slättsjön Vrigstad, nytt handels- och industriområde och yttrande över plan för vägar järnvägar fram till 2025. Beslut togs om bidrag till turbin vid Komstad och att föreningarna ska få stöd i att rätt hantera dokument och arkiv. På agenda fanns också medfinansiering av vandrande skådespel och bidrag till hjärtstartare med mera.

onsdag 21 augusti 2013

Sävsjö fortsätter sin satsning på att växa!

Ett exempel på detta är att kommunstyrelsens utskott nu beslutat föreslå en ny detaljplan för Vallsjöområdet som möjliggör nya attraktiva tomter i Vallsjöns närhet. Det blir med den nya planen fler möjligheter med tillbyggnader som gör fritidshus attraktiva som permanentbostäder med mera. I detaljplanen tydliggörs också allmänhetens tillträde till Vallsjön med områden där det finns rejäla områden med inrättad naturmark.  Intressant att notera är att i media sammanställd SCB-statistik visar att kommunen redan idag är en attraktiv ort för boende. Sävsjö är den bland kommunerna på Höglandet, som sett över längre tid, har bäst befolkningsutveckling! Dagens beslut kan förstärka det ytterligare. I kommunens US (Utvecklingsstrategi) finns också mål om längre livslängd och en del i det är att kommunstyrelsen  nu tillsammans med samhällsföreningar ska försöka få tillstånd tillgänglig hjärtstartare i alla orter. En lång rad andra små och stora ärenden var på agendan och noteras kan att ishallen ska få en ny ljudanläggning, att kommunen ska medverka på VM-tävling i motocross, öka miljöinformation med mera.

onsdag 19 juni 2013

Kultur, tomter och missionshus

Kulturen var högt på agendan när kommunstyrelsens utskott hade sista sammanträdet innan sommaruppehållet. Exempel på detta var att det blev femtiotusen kronor till en ny omgång av Smålands kulturfestival, femtontusen till besök från författare i ”Smålands akademi” och 150 tusen till EU-projektet ”Ett vandrande skådespel”.  En ny anslutningsväg mellan Sävsjö-Stockaryd med rondell på 127:an och därtill hörande handels- och industriområde vann utskottets gillande och det gjorde även nya attraktiva sjötomter i Vrigstad. En ”Byapeng delades ut för fortsatt upprustning av Bodaryds missionshus.

onsdag 5 juni 2013

Modernt äldreliv och familjer i fokus


I det framåtsyftande arbetet med utveckling av Sävsjö kommun är nästa steg att sätta fokus på det moderna äldrelivet enligt beslut i kommunstyrelsen, Sävsjö. En anledning till detta är att kommunens utvecklingsplan fastslår att målet är ökad hälsa och medellivslängd. En annan anledning är att allt fler alerta äldre är en utmaning vid utformning av olika bostadsformer och vid anpassning av kommunens omsorg och stöd. En startpunkt för att forma strategier för det ”Moderna äldrelivet” är en stor konferens i ämnet som kommer ordnas under hösten.

Kommunstyrelsen har aktualiserat en intressant diskussion om vilka olika perspektiv och avvägningar som ska göras vid kommunala beslut. Landsbygdens villkor, barnperspektiv, konsekvens för familjer och äldre, jämställdhet med mera kan vara sådant som ska vägas in vid beslutsfattande. I synnerhet barn och familjefrågor har lyfts ofta fram i Sävsjö och vid kommunstyrelsens sammanträde fanns ansökan om bidrag till familjefest i kulturhuset som på positivt sätt kommer behandlas de närmsta veckorna.

onsdag 22 maj 2013

Småland, gång-cykelväg i Rörvik och biogasmack

Småland ska vara namnet på den nya regionbildningen i länet om Kommunstyrelsens utskott i Sävsjö får gehör för sin vilja. Småland är ett starkt varumärke och är en bra utgångspunkt om regionkommunen framöver ska omfatta fler kommuner och län.
Utskottet har lagt fast ramar för nämndernas arbete med budget för 2014. Det är en fortsatt tuff utmaning att få kommunens resurser att räcka till för all den verksamhet som det finns ambition att driva. Det är därför en stor samstämmighet om att det framgångsrika arbetet med så kallade framtidsplaner ska fortsätta. Nytt arbetsfordon ska köpas på tekniska förvaltningen och projektering av gång och cykelväg vid Allgunnen i Rörvik ska påbörjas. Invigning av tankställe för biogas genomföras 18 juni.

tisdag 7 maj 2013

Äldreomsorg, skolor, transporter i fokus vid förslag om effektiv användning av resurser

Ett flera månaders intensivt arbete med framtidsplaner har idag dessa lyfts upp i Sävsjö kommunstyrelse för beslut. Den största av planerna är en ny- och ombyggnad av äldreboendet Göransgården i Vrigstad som idag fick klartecken att projekteras.  Även trygghetsboende föreslås i den gamla Apoteksfastigheten i Sävsjö där bostadsbolaget Sävebo får uppdraget att komma med förslag. I framtidsplanerna finns en rad förslag för att få en effektivare användning av resurser och för detta samordnas Sävsjöstads grundskolor från tre till två lokaler. En samordning ska ske av all fordonsadministration och bemanningspooler inrättas. Det kommer ske energibesparande åtgärder i kommunala byggnader med mera.

IOGT-lokalen i Sävsjö  kan få bidrag med en kvartsmiljon om ombyggnation sker under året och program för bra mat har antagits. En gång- och cykelväg ner mot Eksjöhovgårdsområdet har också blivit godkänd av kommunstyrelsen.

tisdag 23 april 2013

Ny- och ombyggnad av Göransgården, turistbyrå och IOGT

Nu startar projekteringen av Vårdboendet Göransgården! Det var kommunstyrelsens utskott som idag enades om denna satsning i 20 miljonersklassen och som innebär att Vrigstad får 26 nya fräscha vårdbostäder för äldre. På agendan fanns också beslut om bidrag till om- och nybyggnad av IOGT-NTO-lokalen i Sävsjö och beslutet blev att erbjuda föreningen ett bidrag på en kvarts miljon. Detta är inte i nivå med föreningens framställda önskemål men ett sätt för kommunen att med ett rejält bidrag visa uppskattningen för en bra verksamhet och mångåriga stora ideella insatser. Utskottet beslutade att teckna avtal med All-Tid Småland om turistbyråverksamhet i Sävsjö under 2 år med möjlighet till förlängning. I beslutet finns med en förändring av lokal från det f.d. Stadshotellet till den f.d. Pressbyrån och att verksamheten utökas till helår med resecentrum, kiosk offentlig toalett med mera.

tisdag 9 april 2013

Finslipning av framtidsplaner

Äntligen hemma efter en heldag med kommunstyrelsearbete!
Arbetet med att ta fram framtidsplaner fortsätter och en omfattande genomgång har idag gjort inför att den politiska beslutsrundan börjar om någon vecka.  Hur ska skolorganisationen se ut? Hur blir det med särskilt boende för äldre 2025? Frågor som vänds och vrids för att göra  bra lösningar för framtiden! Kommunstyrelsen har gjort en genomgång av kommunens ekonomi för 2012 och tagit beslut om en tvåmiljonerssatsning på landsbygdsvägar. Alla var överens om att från nyår föra över ansvaret för färdtjänst till landstinget.

fredag 22 mars 2013

Tack till uppskattad trädgårdsmästare

Statsträdgårdsmästare Stefan Lagerqvist har utfört ett fantastiskt arbete med att skapa fina parker och många gröna miljöer i Sävsjö kommun. Människor från hela Sverige har vallfärdat till vår kommun för att njuta det som utvecklats till "Sävsjö:s trädgård" Stefan har under många år blivit en allt mer efterfrågad konsult inom trädgårdsområdet och har börjat arbetet med att bygga en egen planskola. Nu har han bedömt tiden vara mogen för att fullt ut satsa på sin egen företagsamhet och lämnar sin kommunala tjänst. Kommunstyrelsen har nu tackat Stefan för sin insats med vackra ord, tårta och förstås som sig bör med vackra blommor! Vi tackar Stefan för en fantastisk insats med att göra Sävsjö kommun vacker, attraktiv och trygg. Vi önskar honom all lycka och välgång i sitt fortsatta arbete med att utveckla trädgårdstjänster med Sävsjö som bas och hoppas på fortsatt gott samarbete. Vi hoppas att Stefans tjänster också fortsatt kan medverka i utveckling av kommunens parker men vi hoppas också att fler nu kan använda denna resurs för att skapa underbara gröna miljöer runt om i hela Sverige! Kolla gärna hans hemsida:  http://www.stefanlagerqvist.se/

torsdag 21 mars 2013

Satsning på landsbygdsvägar, handel och färdtjänst


En rejäl satsning på förbättringsåtgärder på landsbygdens vägnät föreslås nu gemensamt av kommun och trafikverk.  Det var när kommunstyrelsens utskott idag hade sitt sammanträde som det blev enighet om att använda en del av de så kallade ”Bökåspengarna” för denna landsbygdssatsning på sammantaget nästan 2 miljoner, kostnader som delas mellan trafikverk och kommun.  För att människor ska kunna leva, arbeta och känna sig trygga på landsbygden är vägnätet viktigt. Med den satsning på landsbygdsvägar som är en tradition i Sävsjö kommun så är  erfarenheten att det också bidrar till inflyttning och tillväxt.

Det presenterades också ett förslag till nytt handels- och industriområde söder om 127:an utmed järnvägens västra sida. Så småningom kan detta ge en rondell på 127:an där idag finns en avfart intill stan (vid Netto-butiken). Bedömningen är att det nya området som på sikt kan skapas blir attraktivt för både handel och industri.

Färdtjänsten var ett annat stort område som fanns på agendan och Sävsjö kommun är nu en av de som är först i länet med att besluta om att överföra denna viktiga verksamhet till landstinget från årsskiftet.

lördag 16 mars 2013

Tack för förtroendet som vice ordförande i distriktsstyrelse

Efter utbildning om ideologi, kommunikation och tal av Lars Adaktusson blev det en dynamisk debatt om en rad motioner på dagens distriktsstämma med kristdemokraterna. Bland annat beslutades avslå förslag om 10 årig grundskola men bifall för att skippa självrisken i patientskadeförsäkringen och samtal om hur familjerådgivning kan göras bättre.

Hedrande att med acklamation bli vald som förste vice ordförande i distriktsstyrelsen och att nu ingå i länspresidiet tillsammans med Andreas Carlson som blir fortsatt ordförande och landstingsrådet Mia Frisk som blir andre vice ordförande. Övriga i distriktsstyrelsen blir Andreas Sturesson, Anders Hulusjö, Camilla Rinaldo Miller, Anna Carlbom och Marie Lindholm.

fredag 15 mars 2013

RIT kan ge unga jobb och minska digital klyfta

Vid ett företagsbesök på Sävsjö Digital resonerade den kristdemokratiska riksdagsledamoten Andreas Carlson, med BÅ Svensson och Simon Ek om hur de bedömer effekten av att införa ett så kallat rit-avdrag. Att man likt rut- och rotavdraget ska få skattereduktion för it-tjänster i hemmet.
Andreas Carlson (KD) menar att det finns ett stort intresse hos privatpersoner att köpa it-tjänster i hemmet. Därför tycker Carlson att man, likt rut- och rot-avdraget, skulle kunna använda sig av skattereduktion även för detta.
Carlson tror att det skulle leda till att flera unga skulle skulle kunna komma in på arbetsmarknaden eftersom många unga är bra på it-området. Detta bekräftar företaget Sävsjö Digital som menar sig omgående behöva göra nyanställningar för att klara att hantera en sådan ny reform.  En skattereduktion skulle öppna en ny marknad och skapa arbetstillfällen, inte minst bland yngre. Unga människor har ett generellt kunskapsförsprång inom de här områdena och skulle kunna använda det till att starta och verka i nya företag. Införandet av ett rit-avdrag kan också minska den digitala klyfta som idag finns mellan olika generationer.

onsdag 6 mars 2013

Lokal TV och kanal 10 ny möjlighet

Det nu är helt klart med Sävsjö kommuns satsning på den kristna TVkanalen, kanal 10 till alla äldreboenden. Kanalen är installerad och kan ses både på gemensam TV i allrum och på TV som finns i de enskilda lägenheterna. Förslaget om installationen kommer ursprungligen från kommuninvånarna själva i ett stort demokratiprojekt kallat ”Vad tycker du”.  Med installationen ges också möjlighet till att sända ut andra lokalproducerade TV-program i det egna TV-nätet. Detta en stor utmaning till församlingar och föreningslivet i kommunen. Redan nu görs en stor TV-satsning i Frikyrkan i Stockaryd med produktion av program som ”Vardagstro” och mitt ”hjärtas sång”. En satsning som kanske kan breddas och sändas lokalt på sikt med de nya tekniska möjligheterna i kommunen.

tisdag 5 mars 2013

E-sport, företagande och bättre utjämning

Fler företag på landsbygden och satsning på datasport för unga var några av de ärenden som vann kommunstyrelsens gillande vid dagens sammanträde.  Det bestämdes också att göra ett gemensamt remissyttrande med de flesta andra kommunerna i länet om nytt utjämningssystem mellan landets kommuner. Sävsjö kommun har gått i bräschen för att den nuvarande orättvisa och otidsenliga kostnads- och inkomstutjämningen måste moderniseras och göras mer rättvis. Efter en rad påtryckningar och uppvaktningar har nu äntligen finansmarknadsministern ställt sig bakom ett förslag som skickats ut på remiss och detta är mycket bra! Enda smolken i glädjebägaren är att den moderatinfluerade kompromissen är ett extra miljardstöd för tillväxt till landets rikaste m-kommuner.

onsdag 20 februari 2013

Isabelle en god ambassadör för Sävsjö kommun

 Isabelle Björk från Sävsjö vann två silvermedaljer i storslalom och slalom vid de internationella vinterspelen för aktiva med en funktionsnedsättning som precis avslutats i Sydkorea. För sin fina prestation och för att hon på ett finns sätt marknadsfört Sävsjö blev hon idag uppmärksammad och gratulerad av kommunstyrelsen i Sävsjö med tårta, blommor och en penninggåva.

På dagens långa sammanträde fanns utöver detta en rad ärenden med allt från matkvalitet, alkoholpolicy och byggupphandlingar på agendan. En redovisning gjordes av ett programförslag till ombyggnad och eventuell nybyggnad av Göransgårdens vårdboende i Vrigstad. Detta ärende ska nu beredas av Socialnämnden och därefter kommer kommunstyrelse och så småningom också fullmäktige att få ett ord med i laget.

En del av dagen för kommunstyrelsens utskott ägnades åt en utbildning i hjärt- lungräddning och användning av hjärtstartare.


tisdag 5 februari 2013

Samarbete med Vetlanda på gång

Ett allt närmare samarbete med grannkommunen Vetlanda var en av de frågor som stod högst på agendan när kommunstyrelsen i Sävsjö träffades idag. Helt enigt bestämdes att halva energibolaget får ägas av Vetlanda energi och teknik AB. Detta blir också startpunkten för samtal om närmare samarbete inom en rad tekniska områden som VA, bredband med mera. Sävsjö får nu också snart en mack för att fordon ska kunna tanka biogas och för att skapa underlag för detta kommer en del av kommunens egna fordon att framöver ha gasdrift. Detta är en del i ett enträget och målmedvetet arbete för en bättre miljö och minskade utsläpp av koldioxid.

tisdag 22 januari 2013

Gasbilar, solenergi och kollektivtrafik i fokus

Satsning på gasbilar, solenergi och kollektivtrafik var några av de positiva framtidssatsningar som diskuterades när kommunstyrelsens utskott hade sammanträde i Sävsjö idag! Uppbyggnaden av en biogasanläggning ger nu möjlighet att installera en pump för påfyllning av fordonsbränsle. Gas är en av de allra renaste och bästa fordonsbränslen som finns och detta kan nu också erbjudas Sävsjöborna. För att skapa underlag för pumpstationen så påtar sig kommunen att vid kommande upphandlingar införskaffa gasdrivna bilar. Kommunen kommer också att undersöka möjligheten till solenergi på 2 fastigheter. De som framöver vill pendla med kollektivtrafik till studieort utanför kommunen kommer att få hela resan betald! Detta del i en satsning för ökad utbildningsnivå, för att få ökat underlag för utbyggd kollektivtrafik och för att få fler kommuninvånare.

onsdag 9 januari 2013

Engagemang för vindkraft, hjärtstartare, turism och ruin

Engagemanget från kommuninvånarna är stort och ett mått på detta är en ständig ström av konkreta förbättringsförslag. En del av dessa lämnas som så kallade ”medborgarförslag”. Vid kommunstyrelsen idag har fyra förslag hanterats som handlar om hjärtstartare, belysning på ruin, vindkraft och turistbyrå. Sävsjö fortsätter sin satsning på att växa och ett exempel på detta är att kommunstyrelsen idag, för att få fler bostäder, beslutat om att ordna nya attraktiva tomter i Vallsjöns närhet. Framtidsplaner har också varit på agendan och idag har bestämts att skicka ut framtidsplan från barn- och utbildningsnämnden på remiss. En annan framtidsfråga är arbetet med näringslivsutveckling och i enlighet med vad som framkom vid en framtidskonferens i höstas kommer det nu att tas fram ett förslag till en mer samlad näringslivsorganisation. En ny elupphandling redovisades, av tekniska chefen Maria Lund, och denna har resulterat i att kommunen de närmsta åren kan köpa billigare el än idag. Totalt minskad kostnad är ca 800 tusen sett över tre år 2014-1016.