onsdag 19 december 2012

Äntligen ny utjämning!

Snart två år efter att utjämningskommitten överlämnade sitt förslag, så har idag finansmarknadsminister Peter Norman presenterat regeringens förslag. Det följer i huvudsak utredningens eniga förlag och kommer att skapa mer likvärdiga villkor för Sveriges kommuner och landsting att erbjuda grundläggande välfärd som skola, förskola och omsorg! Om ytterligare ett år kommer förslaget att träda i kraft! Talesättet säger att ”den som väntar på något gott kan inte vänta för länge” Vi har väntat och hoppats länge och nu känns det verkligen ÄNTLIGEN! Att notera är att för Sävsjö ger det nya systemet 1596:- mer per innevånare när det är fullt genomfört! Min övertygelse är att om inte Kristdemokraterna gått i bräschen för denna förändring med Bengt Germundsson i spetsen för utredningen och med oss övriga som ivriga påtryckare på regeringen så det inte kommit något så bra förslag som det som presenterats idag. Frågan är om ens det kommit något alls? Läs gärna mer om detaljerna på regeringens hemsida.

tisdag 18 december 2012

Hjärtstartare, turistbyrå och tomter

Sävsjö fortsätter sin satsning på att växa! Ett exempel på detta är att kommunstyrelsens utskott idag, för att få fler bostäder, beslutat om att ordna nya attraktiva tomter i Vallsjöns närhet. Intressant att notera är att i media sammanställd SCB-statistik visar att kommunen är en attraktiv ort för boende. Sävsjö är den bland grannkommunerna på Höglandet, som sett över längre tid, har bäst befolkningsutveckling! Utskottet beslutade idag också om att turistbyråverksamheten ska bedrivas på entreprenad och att verka för att få fler hjärtstartare utplacerade i kommunen

Låt länsstyrelsen i Jönköping vara kvar

Jag uppmanar min partikollega och civilminister Stefan Attefall(kd) att snarast lägga förslaget om att slå samman länsstyrelserna i Jönköping och Linköping längst ner i byrålådan. Vi har idag ett bra samarbete med Länsstyrelsen i Jönköping och ser att närheten till myndigheten har ett stort värde för kommunen och för företagen. För oss i Sävsjö är det senaste positiva exemplet på vårt samarbete byggnationen av kommunens första biogasanläggning! Utifrån regionperspektivet så kommer kommuner, landsting och regionförbund att samlas i en kraftfull regionkommun från nästa mandatperiod. Det vore snöpligt om vi då samtidigt förlorar en närvarande och effektiv statlig myndighet i länet. Låt Länsstyrelsen i Jönköping vara kvar!

tisdag 4 december 2012

Framtidsplaner och klimat i fokus

Framtidsplaner var fokus när både utskott och kommunstyrelse i Sävsjö idag har haft möten. Bland annat diskuterades en närmare samordning mellan teknisk förvaltning och kultur- och fritidsförvaltning, framtidens skola och barnomsorg och en mer samlad näringslivsorganisation. Förslag om motionsslinga för barfotalöpning väckte ingen större entusiasm men en dokumentärfilm om Sävsjöprofilen Elna Nilsson ska tas fram. Ett förslag till detaljplan för mer bostäder centralt i Sävsjö fick gehör för utställning. Den riktigt stora frågan vid dagens möte var ett nytt förslag till Energi- och klimatstrategi. Sävsjö är redan idag i framkant inom klimatområdet genom stora investeringar som Biogasanläggning och Stockarydsterminalen. Genom den nya strategin tas nya steg för att kommunen ska nå internationella, nationella och regionala klimatmål. Ett av dessa är det så kallade Borgmästaravtalet som kommunen undertecknat och som innebär en minskning av koldioxidutsläppen med 20% till 2020.