tisdag 20 november 2012

Samråd om GC-väg och jobb för fler bostäder

Möjligheten för kommuninvånare att i Sävsjö kommun lämna så kallade medborgarförslag är en flitigt utnyttjad möjlighet. När kommunstyrelsens utskott idag hade sitt sammanträde nobbade man av bla riskerna för skärsår ett förslag om att bygga bana för barfotalöpning. Däremot fick förslag från Rörviks samhällsförening om en gång- och cykelväg i samhället ett positivt gensvar och kommunen lovar att ordna ett möte med trafikverket och samhällsföreningen. Det beslutades att köpa en tomt där det nu finns en brandskadad fastighet och det jobbas vidare med nya detaljplaner för att få fler bostäder. Efter att utskottet varit på Vallsjöskolan för att äta en skollunch deltogs man i en intressant framtidskonferens med Navid Modiri, Martin Bolander, Catharina Rydberg Lilja m fl.

tisdag 6 november 2012

Offensiv budget och biogas på kommunstyrelse

Kommunstyrelsen var helt enig när de idag beslutade om en offensiv och framtidsinriktad budget. Det satsas ytterligare 3 miljoner på förskolan, 4 miljoner på gymnasieskola och vuxenutbildning och 4 miljoner extra på försörjningsstöd. Familjebadet får ny vattenrutschbana och ishallen helt ny belysning. Inom äldreomsorgen kommer startas en ombyggnad av Göransgården. Bland kommunstyrelsens övriga beslut kan noteras en överenskommelse med Fordonsgas AB. Denna innebär att det i anslutning till biogasanläggningen kommer att byggas upp en biogasmack som blir klar tidigt i vår. Detta innebär att det nu är helt rätt att börja fundera över bilbyte till fordon som kan köra på lokalt producerad biogas!